Telšių studentams — žymaus menininko pamokos

VDA Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentai kūrybinėse dirbtuvėse su garsiu menininku Ruudt Peters.

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys džiaugiasi, kad šio fakulteto studentai neseniai turėjo unikalią galimybę mokytis iš vieno ypatingo menininko.

Lina Dijokienė

Išskirtinė asmenybė
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete rugsėjo 17-19 dienomis lankėsi garsiausių Europos universitetų Amsterdame, Stokholme, Florencijoje dėstytojas Ruudt Peters.
Išgarsėjęs aštuntajame dešimtmetyje, iš Nyderlandų kilęs menininkas Ruudt Peters neretai vadinamas juvelyrikos pionieriumi. Ruudt Peters savo darbais keičia požiūrį į papuošalų nešiojamumą, medžiagas ir patį juvelyrikos kontekstą, mesdamas iššūkį tradiciniams puošybos elementams.
Vienas garsiausių Europos universitetų Amsterdame, Stokholme, Florencijoje dėstytojas Ruudt Peters, kurdamas ir pateikdamas naujas meno raiškos formas, ženkliai prisidėjo prie šiuolaikinės taikomosios dekoratyvinės dailės meno vystymo. Skulptūrų ir juvelyrinių dirbinių parodomis bei publikacijomis juvelyrikos pasaulio autoritetas Ruudt Peters verčia atsikratyti stereotipų ir kitu žvilgsniu pažvelgti į juvelyrikos meną, kaip į unikalią dailės šaką.
„Man šiuolaikinė juvelyrika yra visa kuo užpildytas gyvenimas. Jo vyras/moteris, jo istorija ir skausmas, jo religija, kančia, emocijos, meilė, erotika. Visa, kas gyva, yra susiję su juvelyrika arba viskas, kas yra gyvenimas, gali būti išreikšta per juvelyriką. Aš myliu ją, aš nekenčiu jos. Taip, kaip myliu ir nekenčiu savo gyvenimo“,— viename interviu yra sakęs menininkas.

Kūrybinės dirbtuvės
Telšiuose menininkas Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentams vedė kūrybines dirbtuves. Garsus menininkas mokė jaunuosius menininkus pažinti save, parodyti savo kaip kūrėjo veidą, atskleisti savo potencialą ir rasti vizualią kalbą, taip formuojant unikalų kūrybinės raiškos stilių. Kūrybinėse dirbtuvėse studentai, vadovaujami Ruudt Peters, įvairiomis meninės raiškos formomis eksperimentavo su piešiniu, su formos plastika, su įvairių medžiagų panaudojimo galimybėmis kūrybiniame procese.

Ypatinga reikšmė
Rugsėjo 20 d. VDA Vilniaus fakultete vyko atvira paskaita pavadinimu „Bron“ (liet. šaltinis), skirta platesnei Lietuvos juvelyrų ir menininkų bendruomenei bei visiems, besidomintiems šiuolaikine juvelyrika.
„Šis garsaus menininko juvelyro vizitas — išskirtinė galimybė, leidžianti suvokti juvelyrikos meną pasaulio kontekste, sužinoti apie meno tendencijų įtaką šiai taikomosios dekoratyvinės dailės šakai“,— teigė Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys.
Jis pabrėžė, kad kūrybines dirbtuves ir atviras paskaitas su garsiais Europos šalių menininkais VDA Telšių fakultetas organizuoja nuolat. „Tai viena iš prioritetinių fakulteto krypčių, plečianti konceptualią jaunųjų menininkų mąstyseną ir meno pažinimo horizontą. Vilniaus dailės akademijos Metalo meno ir juvelyrikos programa yra vienintelė Lietuvoje, kurioje studentai mokosi skulptūrinės bei konceptualios metalo plastikos, įgyja meninės kalvystės žinių bei įgūdžių, bendraudami su pasaulinio masto menininkais ir pedagogais, mokosi suprasti ne tik šiuolaikinio meno kalbą, bet ir drąsiai formuoti, reikšti savo pasaulėjautą, generuoti bei kurti naujas idėjas, suprantamas pasauliniuose kontekstuose, tenkinančias ne tik estetinius, bet ir prasminius meno auditorijos poreikius“,— akcentavo fakulteto dekanas.
Menininko vizitą iniciavo ir kūrybines dirbtuves kuravo VDA Telšių fakulteto profesorė Laima Kėrienė. Menininko Ruudt Peters vizitas į Lietuvą vykdomas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą paramos užsienio dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektą.