Valdžios vyrai neištveria neapsijuokę: meras nėra… Tarybos narys

Praėjusią savaitę įvyko Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos posėdis. Jame vėl grįžta prie anksčiau nagrinėtų Žemaitės gimnazijos stadiono remonto, Kultūros centro pastato rekonstrukcijos. Algirdas Bacevičius pristatė dar vieną savo skundą — dėl Savivaldybės, kaip VšĮ „Soneima“ dalininkės, teisių pardavimo. Kaip ir Etikos, taip ir Antikorupcijos komisijos posėdyje, „valdantieji“ įjungė „skalbimo mašiną“. Lyg maža to — meras Kęstutis Gusarovas sąmoningai pasistengė apsijuokti, diskredituoti pats save taip, kad net sunku suvokti, kodėl taip padarė.

Alvydas Ivoncius

Gluminantis K.Gusarovo pareiškimas
Į posėdį buvo pakviesti meras Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas. K.Gusarovas kibo aiškinti, ką komisija gali kviestis į posėdžius: Tarybos narius, Savivaldybės administracijos vadovus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų vadovus ir darbuotojus. Meras visa tai skaitė iš Antikorupcijos komisijos nuostatų. K.Gusarovas pareiškė, kad A.Bacevičius neturėjo teisės kviesti į posėdį mero, todėl ignoravo komisijos nuostatus. „Nevaizduokite, nepolitikuokite ir nekvieskite mero į posėdžius“,— pareiškė K.Gusarovas. Labiau apsijuokti K.Gusarovui vargiai buvo įmanoma. Neaišku, kas jam tokia paikyste patarė remtis: jei patarėjai, tai nėra ko K.Gusarovo užjausti — pats juos pasikvietė. Kita vertus, merui nežinoti, kad jis yra Savivaldybės tarybos narys — tai jau gluminantis skandalas, stulbinantis mero „kompetencijos“ pasireiškimas.
Savivaldybės tarybos ir rajono mero — Tarybos nario — rinkimai įvyko šių metų pavasarį. Būtent tiesioginiuose rinkimuose buvo renkami merai-savivaldybių tarybų nariai. Ir K.Gusarovas buvo kandidatu Telšių rajono mero-Savivaldybės tarybos nario rinkimuose. K.Gusarovas yra vienas iš 25 išrinktų Telšių rajono savivaldybės tarybos narių. Negi nežinojo, kokiuose rinkimuose dalyvavo, negi, praėjus daugiau nei pusmečiui, nespėjo suvokti, jog yra Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, o sykiu ir meras? Mero statusas neatleidžia nuo pareigos, kai yra kviečiamas dalyvauti Antikorupcijos komisijos posėdžiuose, kadangi meras taipogi yra ir Tarybos narys: meras jiems vadovauja, tačiau balsuodamas turi tik tokias pat teises, kaip ir visi kiti Savivaldybės tarybos nariai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 89 (10201)