Interviu apie Savivaldybės aktualijas su meru Kęstučiu Gusarovu

„Kalvotoji Žemaitija“ pateikė klausimų merui Kęstučiui Gusarovui apie kai kurias Savivaldybės problemas ir aktualijas.

— Savivaldybės taryba priima sprendimus, bet nėra kontrolės, neveikia grįžtamasis ryšys. Savivaldybės taryboje nepateikiama informacija, kaip įgyvendinami priimti sprendimai, ir tai ne vien šios kadencijos Tarybos veiklos yda. Ar ketinate, kaip meras, ką nors inicijuoti, kad būtų sustiprinta Savivaldybės administracijos veiklos kontrolė?
— Sprendimus priima Taryba, kuri, remiantis Vietos savivaldos įstatymu, yra Savivaldybės institucija. Remiantis tuo pačiu įstatymu, Savivaldybės administracija Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų (t.y., ir Tarybos) sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina. Savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius, kuris, remiantis Vietos savivaldos įstatymu, Tarybos reglamente nustatyta tvarka (patvirtinta, kad pagal galiojančią tvarką 1 kartą per metus) atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.  Ši minėtoji ataskaita ir visi Tarybos priimami sprendimai yra viešinami ir prieinami kiekvienam visuomenės nariui.
Savivaldybėje yra įdiegta ir veikia informacinė dokumentų valdymo sistema „Kontora“. Todėl sprendimų įgyvendinimas, jų kontrolė ir grįžtamasis ryšis yra atliekamas šių minėtųjų aspektų pagalba. Tačiau norėčiau akcentuoti, kad visi priimti Tarybos sprendimai, su jais susiję klausimai, yra aptariami Savivaldybės vadovų pasitarimuose kiekvieną dieną, o išsamiau su Savivaldybės administracijos padalinių vadovais tariamasi kas savaitę arba pagal poreikį dar dažniau, o jei reikia, kviečiami ir kiti atsakingi asmenys. Tai nuolatinio kasdienio darbo dalis, kuri leidžia vykdyti sprendimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę realiu laiku. Taip pat Savivaldybėje veikia Kontrolės ir audito tarnyba, kuri gali pateikti Administracijos direktoriui ir audituojamųjų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 90 (10202)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.