Apie tradicijos ir modernybės sąveiką šiandienos gyvenime

Lektoriai, Telšių kunigų seminarijos dvasininkai ir svečiai su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu po konferencijos.

Dvi dienas: lapkričio 20-ąją — Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete, o 21-ąją — Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko 5-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms. Žemaitijos sostinėje pirmoji renginio dalis skirta Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos atkūrimo 30-mečiui.
Konferenciją moderavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto dėstytojas kun. doc. dr. Saulius Stumbra ir Klaipėdos universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius.

Algirdas Dačkevičius

Atkurtai Telšių kunigų seminarijai — 30
1219 metais Ipatijaus kronikoje pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Žemaitijos vardas. Žemaitija turėjo ypatingą reikšmę krikščioniškosios Europos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XV a. valstybių formavimosi istorijoje, prisidėjo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir modernios nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo ir raidos.
1927 metais pirmasis Telšių vyskupas ir Nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis įkūrė Telšių kunigų seminariją. 1946 metų pavasarį sovietų valdžia seminarijos veiklą sustabdė. 1989 metų rudenį buvęs seminarijos auklėtinis ir tuometis Telšių vyskupas Antanas Vaičius atkūrė Telšių kunigų seminariją. Šiuo metu tai nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti dvasininkus ir šiemet švenčianti savo atkūrimo 30-metį. Per tą laiką atkurtoji kunigų seminarija parengė 122 kunigus, šiuo metu besidarbuojančius ne tik Telšių vyskupijoje, bet ir įvairiose pasaulio vietovėse.
Konferencijos pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Seminarijos parengiamojo kurso studentai. Jie menine programa, parengta kartu su Seminarijos lietuvių kalbos kultūros dėstytoja Kristina Ežerskiene, pristatė Kunigų seminarijos istoriją, svarbiausias asmenybes, pasidalino įžvalgomis apie pašaukimą ir kunigystę.
Po meninės programos sveikinimo žodį tarė ir naujai pasiūtą Telšių kunigų seminarijos vėliavą pašventino Telšių vyskupijos ganytojas Kęstutis Kėvalas. Jis pasidžiaugė susirinkusiais konferencijos dalyviais ir priminė, kad Seminarijos atkūrimo istorija yra akivaizdus paliudijimas, jog tik tikintys ir pasitikintys žmonės imasi sunkių uždavinių ir keičia pasaulį.
Sveikinimo žodį tarė Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, pasidžiaugęs glaudžiu Telšių kunigų seminarijos ir universiteto bendradarbiavimu. Jis įteikė atminimo dovaną Telšių kunigų seminarijos rektoriui S.Stumbrai ir palinkėjo konferencijai gero darbo. Rektorius užsiminė, jog kitais metais savo įkūrimo 30-metį švęs ir Klaipėdos universitetas.
Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas pasidžiaugė vykstančia konferencija ir palinkėjo po jos aplankyti Žemaitijos sostinę, apžiūrint svarbiausius miesto objektus.
Apaštalinio nuncijaus Pabaltijui arkivyskupo dr. Petar Antun Rajič sveikinimą ir suteiktą konferencijai palaiminimą pagarsino Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra.

Svarbiausia — suvokti save, pasaulį ir Dievą
Apie krikščioniškojo dvasingumo ypatumus ir iššūkius XXI amžiuje kalbėjo mons. prof. dr. Arvydas Ramonas. Jis išryškino žmogaus prigimties kilnumą ir gyvenimo su Dievu kasdienybėje svarbą. Žmogus neturi užmiršti, kad jam skirta gyventi tikrojoje realybėje, nes šiuo metu tų realybių yra bent keturios — tikroji, virtuali, papildoma ir suklastota. Tai tikras iššūkis dabartiniam žmogui, todėl tikrasis dvasingumas prasideda kasdienybėje, nes žmogus pašauktas keisti savo gyvenimą ir aplinką, kurioje gyvena, rasdamas tam būdą. Profesorius išryškino svarbą kurti rytojų, o tą kūrybą pradėti nuo šiandienos.
Vilniaus universiteto prof. habil. m. dr. Vilija Targamadzė pranešime „Naujoji karta — modus vivendi?“ kalbėjo apie šiuolaikinio žmogaus savybę tuos pačius dalykus vertinti visiškai skirtingai, netgi priešingai. Šiandienos kontekste vieni dalykai pervertinami, o kiti vertinami nepakankamai arba traktuojami kaip beverčiai. Šiuolaikinis žmogus skandinamas informacijos pertekliaus liūne, o vienintelis būdas išlikti žmogumi su žmogiškuoju pradu — dorybių sistemos kūlgrindos. Kuriamas autentiškas santykis su žmonėmis ir pasauliu yra šiandienos uždavinys, kuris padės suvokti save, pasaulį ir Dievą.
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doc. dr. Vincentas Vobolevičius skaitė pranešimą: „Demokratijos deficitas: kai tradicinė „žmonių valdžios“ samprata susikerta su modernia tikrove“. Pranešėjas analizavo demokratijos sampratą, įvairių mokyklų tuo kausimu teorijas ir pateikiamas pozicijas. Šių dienų visuomenėje išlieka būtinybė išsaugoti žmogaus laisvę ir orumą. Svarbiausia — visada kovoti už žmogaus tiesę gyventi ir nenustoti vertinti to, kas gera. Ši kryptis išlieka esmine, kuriant demokratinę visuomenę ir neprarandant autentiškumo gyvenimo tikrovėje.
Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas dr. Vygantas Malinauskas kalbėjo apie tradicinę laisvės sampratą ir jos aktualumą. Lektorius išryškino dorybių svarbą, kuriant laisvės sistemą ir demokratijos sampratą. Šių dienų švietimo sistema nesirūpina ugdyti dorybes jauno žmogaus gyvenime. Žinių visuomenė šiandienos kontekste nebeatsako į keliamus gyvenimo iššūkius. Laisvės samprata skirstoma į dvi kategorijas: negatyviąją ir pozityviąją. Svarbu išmokti būti laisvais ir vertinti, remiantis teisinga vertybių skale. Ypač svarbu beprasmybę paversti prasme, o tai ir yra esminis laisvės momentas, leidžiantis kurti demokratinę visuomenę. Tradicinė laisvės samprata kaip niekad aktuali dabartinėje visuomenėje, kai rūpinamės kurti laime, saugumu ir laisve pagrįstą gyvenimą.
Vėliau į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius. Jis visų vardu pasveikino Telšių vyskupijos ganytoją Kęstutį Kėvalą septintųjų vyskupų koncekracijos metinių proga. Taip pat priminė, jog gruodžio 14–15 dienomis Katedroje vyks ypatingos iškilmės — bus į centrinį altorių grąžintas restauruotas stebuklingasis Šv.Antano Paduviečio paveikslas ir atvežtos didžiosios Šv.Antano Paduviečio relikvijos iš Paduvos. Po to šventojo relikvijos keliaus po Telšių ir kitas vyskupijas.
Renginio pabaigoje visiems padėkojo ir dvi dienas vykusia tarptautine konferencija pasidžiaugė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. S.Stumbra. Jis pasidžiaugė Klaipėdos universiteto ir Telšių kunigų seminarijos konstruktyviu bendradarbiavimu bei puikiai suorganizuota tarpdalykine moksline konferencija. Pranešimus per dvi dienas skaitė mokslininkai iš įvairių Lietuvos ir užsienio universitetų bei aukštųjų mokyklų. Lektoriams įteiktos atminimo dovanėlės. (Parengta pagal kanauninko Andriejaus Sabaliausko pateiktą informaciją).