Savivaldybė ir Telšių vyskupijos kurija siekia bendradarbiauti

Septyni — sėkmės skaičius. Šiemet jis simbolinis: nuoširdžiausias akimirkas dovanojęs metų skaičius Jo Ekscelencijai Telšių vyskupui ordinarui Kęstučiui Kėvalui, kuris 2012 m. lapkričio 24 d. buvo konsekruotas į vyskupus. Šią ypatingą progą Telšių vyskupas ordinaras pasitinka mieste ant septynių kalvų.

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas susitikimo metu su Telšių vyskupu ordinaru ne tik pasveikino šia ypatinga proga, bet ir aptarė ateities planus. Su Telšių vyskupijos kurija rajono meras yra inicijavęs bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama ne veikti atskirai, o jungti ir vienyti jėgas. Ne tik įgyvendinti atskirus darbus, bet kartu kurti galimybes Telšių rajonui. Bendros idėjos ir siekiai matomi turizmo plėtros, socialinės, kultūrinės, akademinės bei švietimo srityse.
„Kartu galėtume stiprinti istorijos atminties išsaugojimą bei sklaidą, Žemaitijos identitetą ir skatinti į socialinę aplinką integruoti įvairias kultūrines bei edukacines paslaugas. Tai tik dalis bendros vizijos, bet svarbiausia noras ir sutarimas, kurį abi šalys jaučiame“,— apie bendradarbiavimą su Telšių vyskupijos kurija kalba rajono meras Kęstutis Gusarovas.
Tačiau šio susitikimo metu norėta pasikalbėti ir apie tuos septynerius metus. Apie dovanotą šilumą ir tikėjimą šalia esančiam. Apie ramybę ir pasitikėjimą, kurio dažnai pristinga. „Susitikimai su Telšių vyskupu ordinaru Kęstučiu Kėvalu visada suteikia naujų jėgų, įkvepia naujiems tikslams ir primena, kad esame viena didelė vieninga ir stipri bendruomenė“,— džiaugiasi Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas. (Telšių rajono savivaldybės inf.)