Viešosios įstaigos: pinigų srautai ir kontrolės stoka

Savivaldybė yra būrelio viešųjų įstaigų dalininkė. Ir ši teisė, pasirodo, daug kainuoja. Tačiau Taryba niekada rimtai nekontroliavo, kaip viešosios įstaigos panaudodavo skirtus pinigus. Tiesa, Tarybai buvo teikiamos tų įstaigų veiklos atskaitos, bet, kaip visada, formalios. Tingintiems rimčiau kuo nors domėtis vietos politikams to pakakdavo.

Alvydas Ivoncius

Pinigai — algoms išsimokėti?
„Kalvotoji Žemaitija“ paprašė Savivaldybės administracijos pateikti duomenis, kiek pinigų skirta toms viešosioms įstaigoms, kurių dalininkė yra Savivaldybė, išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas. Savivaldybė politikų valia tapo šių viešųjų įstaigų dalininke: Telšių apskrities verslo inkubatoriaus, Telšių menų inkubatoriaus, „Telšių futbolo ateities“, Telšių regioninio profesinio mokymo centro, „Germanto vilos“, „Telšių teniso kortų“, Telšių krizių centro, „Soneimos“.
„Soneimos“ dalininkės teisės Savivaldybės taryba nutarė atsikratyti. Apie tai jau rašėme. Primename, kad skyrusi šiai įstaigai per tris šimtus tūkstančių eurų, Savivaldybės taryba, o tiksliau jos valdančioji dauguma, bus patenkinta, jei aukcione už dalininkės teisę gaus mažiau nei tris šimtus eurų. Didžioji dalis „Soneimai“ skirtų Savivaldybės pinigų buvo naudojama šios įstaigos direktoriaus atlyginimui mokėti. Įstaiga pati užsidirbti sugebėdavo menkas sumas. Kur kas daugiau „Soneima“ gaudavo iš Darbo biržos nei Savivaldybės, bet šių pinigų nebuvo galima naudoti įstaigos administracijos darbuotojų, taigi ir vadovo, atlyginimams. Todėl Savivaldybės skiriami pinigai buvo daugiausia panaudoti direktoriaus algai. Direktoriui, be Savivaldybės finansinių „injekcijų“, būtų buvę striuka.
Pagal dabar mums Savivaldybės pateiktus duomenis, nuo 2010 metų „Soneimai“ skirta 304 tūkst. eurų. Tačiau pridėjus ankstesnių metų sumas, kai Savivaldybė tapo dalininke, skirta daugiau — apie 340 tūkst. eurų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 93 (10205)

3 Komentarai

  1. STOP!!!Kodėl neliečiamos sveikatos priežiūros įstaigos?Soneiminio biznio direktoriaus ponia ne ten vadovauja?Ar išaiškinta „paslaptis”,kad po meravimo, V.U. kadencijos, Menų inkubatorius suvešėjo prichvatizavęs ne tik „Praktiką”,bet ir didžiulį Dailės technikumo(tuomečio)senąjį pastatą ir tapo kišeniniu vieno asmens šeimos uabu?Ar pamiršome,kaip po ATA V.K.sulyg žeme buvo „nurinktas”buvęs nemažai pastaytas formacijos fabrikas,bet,matomai,”sutartį atnaujinus”į paveldėtojo kišenę jo statybos vėl atkartotos ir baigtos,taigi kažkoks”krikštatėvis”po tuo slepiasi?O kur dar „Valerijonų vilos” kur grietinėlė rinkimus reklamuoja,kokiomis lėšomis visa tai išdygsta?Žino tai net Telšių Dievas mus atstovaujantis seime tik palankiausia visiems-tyla ir pilni pilvai.Vienintelis savivaldybėje dirbantis žmogiukas tai Algirdas,visi jį žinome,tik,deja,kaip Don Kichotą nes prieš tokiį bardaką nepajėgi net teisėsauga kovoti o ir ji žinome kieno kišenėje…

  2. Labai gaila,kad mūsų išrinktieji tarybos posėdžiuose tik moka kilnoti rankeles,nerūpi kur nukeliauja mūsų visų pinigėliai,matyt jiems tai naudinga. Taryboje sėdi dauguma verslininkų,kuris norės, kad jo įmonę kas nors tikrintų ir „asilui”tai aišku.O jei koks įmonės darbuotojas negerumus kelia į viešumą,tai su juo susidorojama. Mes, lietuviai, esame tokie, jei matome negeroves tarpusavyje burnojame ant valdžios,bet viešai bijome tai pasakyti,nes nenorime savęs viešinti,”kam aš, geriau tegu kitas kalba”.
    Mieli rinkėjai,rinkdami atstovus į valdžią ,žiūrėkime ne į jų pažadus,gražius veidelius, bet į jų nuveiktus darbus Telšių rajonui ir jo gyventojams, nebijančius paprieštarauti, kelti į viešumą negerumus.Daugiau taryboje tokių,kaip A.Bacevičius tai ir kovoti prieš „parsidavėlius” būtų lengviau.

Komentarai nepriimami.