Žemaičių „Bočių“ vedlys vadovauja visos Lietuvos senjorams

Kajatonas Šliogeris praėjusį sekmadienį atšventė garbų gimtadienį, bet yra kupinas naujų sumanymų dar labiau aktyvinti ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos „Bočių“ veiklą.

Daugelis vyresnio amžiaus telšiškių puikiai pažįsta Kajatoną Šliogerį. Jo visas gyvenimas didžiąja dalimi susijęs su kultūrine veikla, o kaip visuomeninės veiklos entuziastas, jis apie 13 metų vadovauja Telšių „Bočiams“. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio Kajatonui dar daugiau atsirado veiklos, nes, išėjus Anapilin Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkui Petrui Ruzgui, prie šalies senjorų vadovo vairo stojo jo pavaduotojas K.Šliogeris.

Algirdas Dačkevičius

Truputis statistikos apie Kajatoną Šliogerį
Kajatonas Šliogeris gimė 1937 metų sausio 5 dieną Telšių rajono Gelžyčių kaime. 1956 metais jis baigė Laukuvos vidurinę mokyklą, o po to įstojo į tuometį Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, kurį baigė 1968 metais, įgydamas fizinio lavinimo dėstytojo specialybę. Kajatonas ir mokytojavo, ir kurį laiką vadovavo tuomečio Varnių rajono Kūno kultūros ir sporto komitetui, tačiau noras dalyvauti aktyvesnėje kultūrinėje veikloje nugalėjo. Dar Varniuose keletą metų vadovavo Kultūros skyriui, o Telšiuose beveik trejetą dešimtmečių ant jo pečių laikėsi visas rajono kultūrinis gyvenimas, nes čia K.Šliogeris Kultūros skyriui vadovavo nuo 1963 iki 1990 metų. 1984 metais jis baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgydamas kultūros-švietimo klubinio darbo organizatoriaus-metodininko specialybę.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, K.Šliogeris buvo Žemaitės dramos teatro direktorius, vėliau — Savivaldybės mero padėjėjas ryšiams su visuomene, Kultūros skyriaus vyr. specialistas. Jis — ir aktyvus visuomenininkas: nuo 2015 iki 2019 metų buvo išrinktas Telšių rajono savivaldybės tarybos nariu, vadovauja rajono kultūros darbuotojų profsąjungos komitetui. Net devynetą metų yra Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys.
K.Šliogeris — Lietuvos Respublikos nusipelnęs kultūros darbuotojas, kultūros ir meno saviveiklos žymūnas, apdovanotas Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei kitų valstybinių institucijų bei visuomeninių organizacijų padėkos raštais.

Telšių „Bočiams“ šiemet — 25-eri!
Telšių rajono pensininkų sąjungos bendrija įsteigta 1995 metais spalio 9 dieną, tad šiemet bus paminėtas jos įkūrimo dvidešimtpenkmetis. K.Šliogeris — ketvirtasis pirmininkas. Jam vadovaujant, ypač suaktyvėjo pagyvenusių žmonių veikla.
Pašnekovas prisiminė, kad iš pradžių tebuvo tik per 100 narių, o dabar Telšių rajono pensininkų sąjungos bendrija vienija 21 skyrių ir 879 narius. Be to, daugybė pagyvenusių žmonių susibūrę į draugijas, klubus, aktyviai dalyvauja bendruomeninėje veikloje. Žemaičiai gali pasigirti puikiais pagyvenusių žmonių meno saviveiklos kolektyvais, kuriems vadovauja profesionalūs vadovai, o svarbiausia — nepailstančiais senjorais, kurie spėja aplankyti visas šventes ir net jas organizuoti, pakeliauti po rajoną, Lietuvą ir net užsienį.
Vienas aktyviausių Respublikoje Telšių rajono pensininkų sąjungos bendrijos vadovas K.Šliogeris neatsitiktinai išrinktas LPS „Bočiai“ pirmininku ir vadovauja visos šalies „Bočiams“, nes jis vienija ir įtraukia į turiningą veiklą nepailstančius pagyvenusius žmones, taip pat aktyviai dalyvauja respublikiniuose renginiuose, organizuoja išvykas, keliones, susitikimus.
Ilgametis kultūros darbuotojas daug dėmesio skiria meno saviveiklai, džiaugiasi, kad mieste bei rajone daugėja kolektyvų ir juose dalyvaujančių žmonių. Vien Telšių „Bočiai“ gali pasidžiaugti net 5 meno kolektyvais.
Pirmininkas ir pats aktyviai dalyvauja Telšių mieste bei rajone organizuojamuose renginiuose, todėl skatina skyrių vadovus įsijungti į bendruomenišką veiklą.
Pasak K.Šliogerio, bendrija palaiko gerus ryšius su Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, vadovaujama Martyno Poškevičiaus, Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, vadovaujama Stasio Kavoliaus, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“, vadovaujama Kazimiero Mitkaus ir kt. Rajono „Bočiai“, kaip puikiai randantys bendrą kalbą su dvasininkais, seniūnais, seniūnaičiais, kaimo bendruomenių pirmininkais, kultūros darbuotojais, verslininkais ir politikais, tampa puikiu pavyzdžiu kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Dalykiniai vizitai po Lietuvą ir planai ateičiai
Šiuo metu K.Šliogeriui tenka nešti savo noru užsikrautą dvigubą visuomeninę naštą. Iki LPS „Bočiai“ suvažiavimo, kuris vyks šių metų rudenį, K.Šliogeris ketina aplankyti apie 50 proc. Respublikos pensininkų sąjungos bendrijų, bent penkiose savivaldybėse įkurti skyrius. Šiuo metu jų iš viso miestuose ir rajonuose — 44. Pirmininkas apgailestavo, kad tokių bendrijų nėra įsteigta net 15 mūsų šalies savivaldybių. Vadinasi, ir čia laukia namažai organizacinių darbų.
Pradėjęs vadovauti mūsų šalies „Bočiams“, K.Šliogeris kartu su rajono pensininkų sąjungos bendrijos pirmininko pavaduotoju Algirdu Petriku pirmiausia aplankė Alytaus rajoną. Vėliau nuvykta į Palangą, Šiaulius, Kauno ir Vilniaus miestus. Sostinėje suburti net 25 skyriai, ir visi dalykiškai atsiskaitė.
Pasak K.Šliogerio, visuomet malonu lankytis pas kaimynus. Jis džiaugėsi šiltais vizitais pas kelmiškius ir šilutiškius.
Ypač turininga išvyka jo laukė praėjusių metų gruodžio 6-ąją, kur drauge su Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidente Grasilda Makarevičiene buvo pakviestas pas Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą dalyvauti Nacionaliniuose maldos pusryčiuose „Malda mūsų gyvenime“. Rytojaus dieną jis su mūsų šalies pensininkų bendrijų pirmininkais viešėjo Kaune pas kardinolą Sigitą Tamkevičių.
„Ir vienur, ir kitur jaučiau didelę pagarbą kiekvienam žmogui bei susidomėjimą pagyvenusių žmonių problemomis“,— sakė K.Šliogeris. Tačiau naujasis mūsų šalies „Bočių“ vadovas įžvelgė opią pagyvenusių žmonių organizacijų rėmimo problemą. „Savivaldybių tarybos galėtų skirti lėšų mūsų veiklai gyvinti, nes, kad ir menkas finansinis grūdelis, yra didelė paskata sėkmingiau organizuoti savo veiklą“,— sakė K.Šliogeris. Telšiuose jis pasidžiaugė „Žemaitijos pieno“ iniciatyva paremti „Bočius“.
Pasak K.Šliogerio, be įvairių respublikinių organizacinių reikalų bei dalykinių išvykų po Lietuvą, reikia rūpintis ir vietos problemomis. Artimiausiu metu numatoma įkurti Telšių rajono pensininkų sąjungos bendrijos skyrius Viekšnaliuose, Vembūtuose ir Ubiškėje.
Praėjusiems metams baigiantis, K.Šliogeris pasidžiaugė Degaičiuose ir Žarėnuose surengtais renginiais, kuriuose buvo jaučiamas bendruomeniškumas, nes ten „Bočiai“ nepaliekami vieni likimo valiai, o drauge veikia su seniūnijomis, dvasininkais.

„Bočiai“ — girdimi ir matomi
K.Šliogeris labai pasidžiaugė, kad Žemaitijos sostinėje turi „Bočių namus“, kur rengiami ne tik dalykiniai Žemaitijos regiono „Bočių“ susitikimai, bet čia organizuojamos įvairiausios parodos, gali repetuoti meno saviveiklos kolektyvai. Čia ir šokių vakarai rengiami. Telšiškiams visuomet įsimintini šventiniai renginiai, organizuojami Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga. Sulaukiama gausybės meno saviveiklos kolektyvų ne tik iš kaimyninių Žemaitijos rajonų, bet ir atvyksta svečių iš Latvijos bei Estijos.
Pasak K.Šliogerio, šiemet irgi planuojama Telšiuose surengti turiningą respublikinę Pagyvenusių žmonių dieną. Gal ir naujasis Kultūros centras po renovacijos bus duris atvėręs?
„Bočių“ vadovas pastebėjo, kad žmonės labai pamėgo ekskursijas, kurioms vadovauja energingoji pedagogė Zita Godeliauskienė. Vien pernai suorganizuotos 4 ekskursijos. Pagyvenusiems žmonėms labai patiko skrydis į Izraelį, jie lankėsi Sankt Peterburge, Kaliningrade. Laukiamos ir Kajatono pavadintos „karališkomis“ ekskursijos po rajono įžymias vietas. K.Šliogeris pasidžiaugė, kad noriai į keliones išsiruošia ne tik miesto, bet ir kaimo žmonės. Jis paminėjo, jog daug išvykų entuziastų yra Degaičių, Ryškėnų, Janapolės, Nerimdaičių ir kituose bendrijos skyriuose. „Bočių“ veiklą puikiai propaguoja kita Zita, jau paminėtos Godeliauskienės beveik bendrapavarė (pavardėje skiriasi tik viena raidė) — Godiliauskienė, irgi pedagogė, parašanti spaudai straipsnių.
Kalbant apie didžiulę „Bočių“ įtaką rajono bendruomenės gyvenime, negalima pamiršti daugelio jų organizuojamų renginių, į kuriuos įtraukiami įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonės. Nepamirštamas 2018 metais drauge su Kultūros centru Žolinės išvakarėse surengtas tarptautinis koncertas „Širdies šiluma visiems“, kur su kitais Lietuvos meno saviveiklos kolektyvais pasirodė latviai bei estai. Telšiškiai meno saviveiklininkai nevengia išvykti ir toliau po Lietuvą. Jie pernai vasarą atsiliepė į „Bočių“ Aukštaitijos regiono bendrijos kvietimą ir dalyvavo dainų ir šokių festivalyje „Dainuok, Lietuva“. Mūsų rajono „Bočiams“ atstovavo mišrus vokalinis ansamblis „Kibirkštėlė“ (vadovė Sofija Čegienė).
Praėjusiems metams besibaigiant, lapkričio 19-ąją, Žemaitės dramos teatre įvyko šventinis jubiliejinis koncertas, kur paminėtos Telšių rajono savivaldybės kultūros centro choro „Bočiai“, vadovaujamo Gintaro Vaitkaičio, 20-mečio ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių bendrijos senjorių šokių studijos „Pinavija“, vadovaujamos Genovaitės Lukauskytės, 15 metų sukaktys.
Be sukaktuvininkų, koncertavo ir nemažai svečių: Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto moterų šokių grupė „Nonna Dance“ (vadovė Valerija Stričkienė), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro ansamblis „Bočiai“ (vadovė Genovaita Jomantienė), Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto Mažeikių moterų šokių studija „Serbentėlė“ (vadovė Irena Valiukienė), Naujosios Akmenės miesto bendrijos mišrus choras „Bočiai“ (vadovas Algimantas Milius), kaimiška kapela „Jausmai“ (vad. P. Dirmeikis).
Pasak K.Šliogerio, meno saviveikla, įvairios parodos ir išvykos vyraus ir šiais metais, nes šios veiklos ypatingai buria ir vienija žmones, teikia jų gyvenimui daugiau turiningų spalvų.
Naujasis mūsų šalies pagyvenusių žmonių „Bočių“ vadovas ir toliau pasirengęs savo veiklą grįsti kūrybiškumu, iniciatyva, organizuotumu, naujovių ieškojimu bei pagarba kiekvienam pagyvenusiam žmogui.

2 komentarai

  1. Linkime geros sveikatos kūrybingai dirbančiam ir jėgų negailinčiam gerb. Kajetonui. Jis nuo pat darbo pradžios puikiai atstovavo Telšius.

  2. Tiesiog puiku. Kajetonas atidirbinėja už savo nuodėmes. Turima galvoje Panų kalno koplyčios griovimas, į bažnyčią tais laikais slapta ėjusių kultūros darbuotojų gaudymas ir kita. Kaip sakoma, žmogus ,,atsivertė,,. Juk kiekvienam yra duotas šansas pasitaisyti.

Daugiau nekomentuojama.