Nori vis didesnių teritorijų, bet projektus įgyvendina lėtai

Prie Gerulių kelio Jonaičių kaime pastatytos dvi vėjo jėgainės. Nuotraukoje: viena jų.

Paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje dvejais sprendimais leista rengti specialiuosius planus dėl vėjo jėgainių išdėstymo Luokės, Viešvėnų, Upynos, Nevarėnų seniūnijose. Savivaldybės taryba pritarė šiems ketinimams, tačiau ne be diskusijų.

Alvydas Ivoncius

Parūpo vien kraštovaizdis
Tarybos narys Linas Šedvilas nuogąstavo, kad vėjo jėgainės Luokės seniūnijose pakenks nuo Šatrijos matomam kraštovaizdžiui. Sprendimus pristatęs Tarybos narys Algirdas Žebrauskas sutiko, kad vėjo jėgainės yra vizualinė tarša, intervencija į kraštovaizdį, tačiau tikino, kad į visus nuogąstavimus atsakys specialieji planai. Tarybos narys Kęstutis Trečiokas paragino įdėmiai vertinti tokias iniciatyvas, sakydamas: „Ne kiekviena investicija yra saldainiukas“.
Tarybos nariai nė nesidomėjo, koks elektrinių poveikis žmonėms, jų aplinkai, gamtai.
Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Gintarė Baltrūnė pateikė informaciją, kaip vykdomi projektai pagal anksčiau patvirtintą specialųjį planą dėl vėjo jėgainių statybų Degaičių ir Tryškių seniūnijose, iš dalies pakartodama sprendimų aiškinamųjų raštų informaciją: „2012 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimu buvo patvirtintas teritorijos, esančios Degaičių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Dūseikių kadastrinėse vietovėse, Telšių rajone, specialusis (vėjo jėgainių) planas. Specialųjį planą inicijavo UAB VEVP, Specialųjį planą rengė UAB „Archstudija“. Parengto ir galiojančio Specialiojo plano tikslai buvo — numatyti infrastruktūros plėtrą vėjo elektrinių parkui, elektros transformatoriaus pastočių bei inžinerinių komunikacijų statybai. Po Specialiojo plano įsigaliojimo, pirmieji žemės sklypai vėjo elektrinės statybai buvo pradėti formuoti tik 2016 metais. Nuo 2016 metų buvo pradėti rengti 55 žemės formavimo ir pertvarkymo projektai, kurių tikslas suformuoti Specialiojo plano sprendiniuose numatytose vietose žemės sklypus vėjo elektrinių jėgainių statybai. Baigta rengti 12 projektų, priešpaskutinėje tvirtinimo stadijoje 12 projektų“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 4 (10216)