Europos Sąjungos parama pasinaudoja vis daugiau žmonių

2019 m. ypač populiari buvo „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Už ją nemažai pareiškėjų žada vystyti variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, kitus verslus. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Vis daugiau kaimo gyventojų naudojasi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonių parama. 2019 metai — rekordiniai. Pagal KPP programą, pareiškėjams išmokėta net 239,4 mln. Eur, finansuoti net 6 tūkst. 427 projektai. Dėl KPP paramos, kaime bus pradėti vystyti nauji verslai, sustiprinti smulkieji ūkiai, įsigyta įvairios žemės ūkio technikos bei įrangos, pradėta vystyti gamyba, išplėsti miškų plotai, sena asbesto stogų danga pakeista nauja, saugesne.

Susidomėjimas augo
Pernai ypač daug pareiškėjų dėmesio sulaukė verslo vystymą skatinančios KPP priemonės, o pareiškėjų aktyvumas, palyginti su užpernai, buvo keliskart didesnis. Pavyzdžiui, paramą pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2019 m. pageidavo gauti net 2 tūkst. 457 pareiškėjai. Palyginimui: 2018 m. ši veiklos sritis sudomino tik 657 pareiškėjus.
Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ ir jos veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pernai sulaukė 2 tūkst. 233, o 2018 m. — tik 483 pareiškėjų dėmesio. Tik paramą pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ pastaraisiais metais siekė gauti panašus skaičius pareiškėjų. Pernai — 2 tūkst. 188 pareiškėjai, užpernai — 2 tūkst. 60. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ tendencijos 2018 ir 2019 m. taip pat panašios. 2019 m. pateikta 1019 paraiškų, 2018 m. — 1042.

Rekordus mušė parama smulkiesiems ūkiams
Visus lūkesčius viršijo „Parama smulkiesiems ūkiams“. 2019 m. paraiškos pagal šią veiklos sritį buvo priimamos du kartus. Priemonei 2019 m. buvo skirta 10 mln. 174 tūkst. Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad rekordinis buvo ne tik pareiškėjų skaičius (2 tūkst. 457), bet ir prašoma paramos suma — ji siekia net 36 mln. 878 tūkst. Eur.
Akivaizdu, jog pinigų visoms paraiškoms, pateiktoms pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, nepakaks. Parama bus skiriama tiems projektams, kurie, atlikus paraiškų vertinimą, surinks daugiausia balų ir atsidurs pirmumo eilėje. Paraiškų atitikties vertinimas atrankos kriterijams bus atliktas, žadama, iki vasario 12 d. Parama bus teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokant 80 proc. avansą, patvirtinus paramos gavėjui, o likusią dalį — tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Susidomėjo pirmojo verslo steigimu kaime
Žemės ūkio ministeriją pradžiugino veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ populiarumas. Priemonei 2019 m. skirta 7 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų, tačiau pareiškėjų prašoma paramos suma siekia net 17 mln. 375 tūkst. Eur. Pagal priemonę, vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 17 220 Eur. Gavę paramą, pareiškėjai ją žada panaudoti skirtingai. Vieni planuoja vystyti variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, kiti — užsiimti poilsio ir sporto reikmenų nuoma, plėtoti kitą pramogų ir poilsio organizavimo veiklą. Planuojama vystyti plovimo, valymo, aplinkos priežiūros ir tvarkymo paslaugas, buhalterinės apskaitos ir audito veiklas. Paramą planuojama panaudoti statybvietėms paruošti, fizinės gerovės užtikrinimo veikloms, baldų gamybai steigti, valymo paslaugų, poilsinių transporto priemonių, priekabų, aikštelių ir stovyklaviečių veiklai.
Kaip ir „Paramos smulkiesiems ūkiams“, taip ir „Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, akivaizdu, visiems į ją pretendavusiems neužteks, bet negavusieji paramos, įvertinę ankstesnes klaidas, turės galimybę pretenduoti į ją šiemet. Svarbu žinoti, kad didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100, o mažiausias privalomas projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas,— 45 balai. Šio atrankos balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. Tai žinodamas pareiškėjas gali vertinti savo galimybes gauti paramą.
Nepaisant visko, didžiulis susidomėjimas parama nuteikia džiugiai. Prie to, akivaizdu, prisidėjo patrauklios paramos sąlygos, kai paramos gavėjui išmokama vienkartinė 100 procentų išmoka iki 17 220 Eur vienam projektui, nereikalaujant pateikti išlaidas pagrindžiančių komercinių pasiūlymų, buvo atlikti ir kiti palengvinimai. Manoma, kad parama išskirtinio susidomėjimo sulaukė dar ir dėl to, kad pernai pirmą kartą būsimieji verslininkai turėjo galimybę pretenduoti tik į paramą, mokamą pareiškėjui kaip išmoką. Paramos modelio, kai kompensuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos, neliko.

Populiarumą lėmė senkantis laikas
KPP programos priemonės daug pareiškėjų susidomėjimo pernai sulaukė dėl besibaigiančio 2014-2020 m. programinio laikotarpio. Nepaisant to, kad norinčių gauti paramą 2019 m. buvo ypač daug, minėto laikotarpio fondas dar nėra galutinai išsekęs. Visus šiuos 2020 metus pareiškėjai dar gali ir galės pretenduoti į paramą pagal įvairias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir veiklos sritis. Šiuo metu jau galima pretenduoti į paramą „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoms“, „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui“, „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimui“, „EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas“. Šių metų KPP paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių bei veiklos sričių. „Apsaugai nuo vilkų“ paraiškos bus renkamos dviem etapais: vasario 2-28 dienomis ir nuo liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Paraiškas „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimui ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymui“ bus galima teikti nuo balandžio 1 iki gegužės 4 dienos.