Galima pasirinkti daugiabučio namo administratorių

Daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti savo namą administruojančią įmonę. Taip pat ir tų namų, kurie nėra įkūrę bendrijų ar sudarę jungtinės veiklos sutarčių. Anksčiau Telšių rajone tokios galimybės namų gyventojams, neįkūrusiems bendrijų ar nesudariusiems jungtinės veiklos sutarties, nebuvo, tačiau nuo šių metų pradžios atsirado galimybė pasirinkti.

Alvydas Ivoncius

Administruoti gali dvi įmonės
Telšiuose nemažos dalies daugiabučių namų gyventojai nėra įkūrę nei bendrijų, nei sudarę jungtinės veiklos sutarties. Kad tokie namai neliktų neprižiūrimi, jiems buvo paskiriamas administratorius — įmonė, galinti vykdyti tokią veiklą. Administratorių įsakymu paskiria Savivaldybės administracijos direktorius. Tačiau dėl neaiškių priežasčių tokiems namams iki šių metų pradžios Telšių rajono teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančių sąraše buvo įrašyta viena įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Butų ūkio valdos“.

Adomas Domarkas, pradėjęs vadovauti Savivaldybės įmonei „Telšių butų ūkis“, pastebėjo šią situaciją, kuri neleido bendrijų ar jungtinės veiklos sutarties neturinčių daugiabučių namų gyventojams pasirinkti administratoriaus. A.Domarko pastangomis, administravimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašą papildė Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“.
„Dabar yra dvi įmonės, teikiančios administravimo paslaugas, todėl gyventojai gali pasirinkti vieną jų“,— „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė A.Domarkas. Beje, vieną iš šių dviejų įmonių gali pasirinkti ne tik tų namų gyventojai, kurie neturi bendrijų ar jungtinės veiklos sutarčių. Daugiabučio namo administravimu besirūpinanti įmonė stebi namo ir jo inžinerinių tinklų būklę, pranešus gyventojams, likviduoja gedimus ar atlieka remonto darbus. Žinoma, šios paslaugos kainuoja, todėl daugiabučių namų gyventojai sąskaitoje gali kaupti lėšas, būtinas namui prižiūrėti.
„Kaip ir privačius, taip ir daugiabučius namus nuolat reikia prižiūrėti. „Telšių butų ūkyje“ dirba namui prižiūrėti reikalingi kompetentingi specialistai ir darbininkai. Racionaliau ir ekonomiškiau yra nuolat tinkamai prižiūrėti namą, stebint jo būklę ir atliekant būtinus smulkesnius remontus, nei susidarius kritinėms situacijoms imtis brangiai kainuojančių remontų“,— kalbėjo A.Domarkas.

Gali rūpintis ir įmonės, ir patys gyventojai
Pasak „Telšių butų ūkio“ specialisto Manto Karečkos, Telšių rajono savivaldybė yra parengusi informaciją, kaip savo namo priežiūra gali rūpintis gyventojai. Vienas būdas — įsteigti bendriją, notariškai patvirtinti įstatus, juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. Bendrija gali pati rūpintis savo namo priežiūra, kaupti lėšas arba šią veiklą perduoti administratoriui, sudarant sutartį. Pastarasis variantas — sudarant sutartį su administratoriumi — išlaisvina gyventojus nuo nuolatinio rūpesčio patiems ieškoti meistrų, galinčių pašalinti inžinerinių tinklų gedimus, atlikti įvairius būtinus remontus. Lygiai taip pat su administratoriumi sutartis gali pasirašyti ir namų gyventojai, kurie yra sudarę jungtinės veiklos sutartį ir išsirinkę įgaliotinį.

M.Karečkos teigimu, namų gyventojai, kurie nėra įsteigę bendrijų ar sudarę jungtinės veiklos sutarčių, kaip minėta, nuo šių metų pradžios gali pasirinkti namo administratorių. Vienas ketvirtadalis gyventojų turi kreiptis į Savivaldybės administraciją ir pateikti gyventojų pasirašytą prašymą. Savivaldybės administracija organizuoja namo gyventojų susirinkimą. Susirinkime, dėl administratoriaus pasirinkimo, keitimo kitu administratoriumi, turi balsuoti daugiau kaip pusė namo gyventojų (butų savininkų), o ne susirinkimo dalyvių. Jei pirmajame susirinkime nėra kvorumo, antrajame, pakartotiniame susirinkime, užtenka vieno ketvirtadalio butų savininkų dalyvavimo. Šiuo aveju administratorius pasirenkamas arba pakeičiamas nusprendus daugumai susirinkime dalyvaujančių gyventojų, bet už vieną ar kitą administratorių turi balsuoti ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis butų savininkų. O pasirinkimas rajone kol kas galimas iš dviejų įmonių — Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ ir UAB „Butų ūkio valdos“.

Supainioja, kas už ką atsakingi
A.Domarkas ir M.Karečka pasakojo, kad neretai daugiabučių namų gyventojai nesupranta, kas ir už ką yra atsakingi. Pavyzdžiui, pasirašę administravimo sutartį su UAB „Butų ūkio valdos“, skambina į Savivaldybės įmonę „Telšių butų ūkis“ ir prašo atvykti pašalinti gedimą ar atlikti remonto darbus. „Mes, aišku, galime pašalinti gedimus, nes turime specialistus, įrangą, techniką, tačiau to negalime organizuoti, jei su mūsų įmone nėra sudaryta administravimo sutartis arba nesame Savivaldybės paskirti to namo administratoriumi“,— sakė A.Domarkas. Vadinasi, gyventojai tų namų, kuriuos administruoja „Butų ūkio valdos“, į šią įmonę ir turi iš pradžių kreiptis, nes jie yra jų namo administratoriai.
Gyventojai turi atkreipti dėmesį į tai, kad beveik visų Telšiuose esančių daugiabučių namų šilumos punktus prižiūri „Telšių butų ūkis“, beveik visi daugiabučiai namai gauna sąskaitas iš „Telšių butų ūkio“ dėl vienų ar kitų paslaugų, tačiau tai nereiškia, kad ši įmonė rūpinasi visu daugiabučiu. „Yra tokių namų, kurie įsteigę daugiabučių namų bendrijas, ar gyventojai veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, neturi jokios sutarties su įmone, į kurią galėtų naktį užsikimšus kanalizacijai ar dingus elektrai kreiptis, ir problema būtų išspręsta, bet gyventojai to dažnai nežino ir skambina į „Telšių butų ūkį“, prašydami, o dažnai ir reikalaudami, kad atvyktume ir remontuotume, bet, nors ir gaila, tačiau Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“ negali važiuoti į tokius namus ir padėti“,— aiškino M.Karečka. „Šią kylančią problemą gyventojai gali išspręsti pasirašydami administravimo sutartį su „Telšių butų ūkiu“, o tokių namų Telšiuose ne taip ir mažai. Mūsų žiniomis — tai 46 daugiabučiai namai“,— paragino A.Domarkas.
Norintiems išsklaidyti abejones ir sužinoti, kas yra namo administratorius, M.Karečka siūlo gyventojams tiesiog įdėmiau žvilgtelti į gautą sąskaitą: joje įrašyta, kas yra namo administratorius.
Daugiabučių namų priežiūra visuomet buvo ir lieka opi problema, net ir tais atvejais, jei gyventojai yra įsteigę bendrijas ar sudarę jungtinės veiklos sutartis. „Kalvotoji Žemaitija“ gaudavo žmonių skundų dėl netinkamos tokių namų priežiūros, kai kurių bendrijų pirmininkų ar jungtines veiklos sutartis sudariusių namų įgaliotinių neveiklumo, nesukaupiamų lėšų namų priežiūrai ir remontui arba net ir tokių lėšų panaudojimo skaidrumo. Kartais žmonės linkę kreiptis ir į valdžios institucijas, nors jų namai yra privati nuosavybė, o gyventojai susibūrę į juridinius vienetus.

„Telšių butų ūkis“ gali ne vien administruoti
Kaip racionaliau ir ekonomiškiau tvarkyti namo reikalus — gyventojų rūpestis. Kaip minėta, jie gali palikti namo priežiūra, lėšų kaupimu rūpintis pirmininkams ar įgaliotiems asmenims, gali sudaryti namo administravimo sutartis su administratoriumi. Tuomet už viską bus atsakingas administratorius. O dėl jo iškyla ir kitoks klausimas. Administratorius nebūtinai privalo turėti kvalifikuotus specialistus ir darbininkus, kurie būtini gedimams pašalinti ir remonto darbams atlikti. Pavyzdžiui, „Rekvizitai.LT“ duomenimis, galinčioje administruoti daugiabučius namus uždarojoje akcinėje bendrovėje „Butų ūkio valdos“ dirba trys darbuotojai. „Rekvizitai.LT“ duomenimis, „Telšių būtų ūkyje“ dirba 64 darbuotojai, kadangi ši įmonė nėra vien namų administravimo reikalus tvarkanti, bet ir platesne veikla užsiimanti įmonė, turinti statybų, elektros, šilumos, vandentiekio, kanalizacijos sistemų specialistus, prižiūri viešąsias erdves, gatves, tvarko aplinką. Sutikdamas administruoti daugiabutį namą, „Telšių butų ūkis“ pats turi resursų atlikti remontą ir pašalinti gedimus, nereikia ieškoti, kad tai padarytų kita firma. Tai itin svarbu, jei nutinka šilumos, vandentiekio, elektros, kanalizacijos tinklų gedimas, kai reikia reaguoti labai greitai. „Prireikus vykstame ir naktį, bet dar kartą primenu, kad tik į tuos namus, kuriuos administruojame ir prižiūrime. Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“ yra pasirašiusi administravimo sutartis su 54 daugiabučiais namais, kuriuose yra įsteigtos bendrijos arba savininkai veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Kadangi tik nuo šių metų sausio 1 d. esame įtraukti į Savivaldybės sąrašą administravimo paslaugoms teikti, nesame paskirti dar nė vieno namo administratoriumi, kai administratorių skiria Savivaldybė. Visi šiuo metu Telšių rajone daugiabučiai namai, kuriems administratorių paskyrė Savivaldybė, yra administruojami UAB „Butų ūkio valdos“, tačiau Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“ yra pasirašiusi paslaugų teikimo sutartį su UAB „Butų ūkio valdos“, todėl vykstame ir į šios įmonės administruojamus namus, nes iš mūsų tokią paslaugą perka minėta įmonė. Taip pat noriu atkreipti gyventojų dėmesį, kad kartais toks mūsų darbuotojų vykimas į ne mūsų tiesioginių klientų daugiabučius, gyventojams gali kainuoti brangiau, nei kad būtų tiesiogiai mūsų klientai arba mes būtume paskirti jų namo administratoriumi“,— sakė A.Domarkas.

Būtina įvertinti rizikas
Kita vertus, kas yra taipogi svarbi aplinkybė, „Telšių butų ūkis“ yra Telšių rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, tad žmonės gali skųstis, jei kas nepatinka, ir rajono valdžiai. O dėl privačios uždarosios akcinės bendrovės, galbūt netinkamos ar nekokybiškos veiklos, galima skųstis teisės aktų numatyta tvarka.
Renkantis daugiabučio namo administratorių arba įmonę, su kuria būtų galima sudaryti sutartį dėl namo inžinerinių sistemų ir viso namo statybinių konstrukcijų priežiūros, ne mažiau svarbu, ypač kaupiant lėšas remontui ir priežiūrai, pasirinktos įmonės finansinis pajėgumas ir tos įmonės patikimumas. Būna visko: kartais uždarosios akcinės bendrovės bankrutuoja.
Prieš keletą metų į „Kalvotąją Žemaitiją“ kreipėsi vieno renovaciją atlikusio daugiabučio namo gyventojai. Vanduo lyjant žliaugė pro balkonų įstiklinimo konstrukcijas į vidų, drėko sienos. Tačiau nelabai organizuota bendrija ir jos vadovas nesugebėjo laiku pareikalauti, kad darbus atlikusi statybos bendrovė pašalintų trūkumus. Žmonėms buvo žeriami pažadai, bet tie pažadai netesiami. „Kalvotajai Žemaitijai“ pradėjus domėtis to namo renovacijos trūkumais, bendrovė bankrutavo. Namo gyventojai buvo nusprendę renovacija rūpintis patys, be administravimo paslaugas teikiančių įmonių. Imdamiesi vieni patys iniciatyvos renovuoti namą, gyventojai prisiėmė ir riziką, kuri, deja, ir pasireiškė.

 

3 Komentarai

  1. Rajonas ir yra rajonas. Čia viskas vyksta pagal kažkokias „paniatkes„. Miestas neturi avarinės tarnybos. Jeigu bendrija arba jungtinės veiklos sutartį turintys gyventojai nenori mokėti jokiems butų ūkiams abonentinių mokesčių ir jiems atsitinka name avarija, arba bute avarija, Butų ūkis, kaip savivaldybės įmonė tokiems nesuteikia paslaugų net už pinigus. O ką daryti privačių namų gyventojams, kurių net teoriškai butų ūkis prižiūrėti negali. Tie irgi į namus negali pasikviesti avarinės tarnybos, nes tokios „paniatkės„ butų ūkyje.
    Gyventojai tikriausiai dar nepamiršo, kad tas pats butų ūkis gyventojų sukauptus pinigus prarado per Snoro banko bankrotą, nes lėšos nebuvo padėtos į atskirą sąskaitą.
    Ne straipsnius spausdinkit, o gražinkit žmonėms prarastus pinigus.

  2. Va būtent, mes ne per seniausiai iš bendrijos skambinome, kad kanalizaciją pravalyti, tai mergaitė irgi tokiu pašiepiančiu tonu, tipo mes sutarties abonentinės neturim, tai nevažiuosim. Sakau yra jūsų tinklapyje paslaugų kainos surašytos, tada kam jas skelbiat? Padėjo ragelį.

  3. Kabina makaronus, puslapyje yra nurodytas laidinio telefono nr. avarinės tarnybos. Vakar bandžiau paskambint, niekas nekelia ragelio. Jūs gal pažiūrėkit kokio Vilniaus miesto panašių veiklų įmonės kaip dirba.

Komentarai nepriimami.