Prarado „uoslę“: mero ir Tarybos panosėje ignoruojamas įstatymas

Savivaldybės administracija dar praėjusiais metais privalėjo sudaryti Savivaldybei pavaldžių įmonių valdybas pagal naujus reikalavimus. Už tai atsakingi Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas ir jo pavaduotojas Almantas Lukavičius. Abu valdžios vyrai numojo ranka į naują valdybų sudarymo teisinį reglamentavimą ir sudarė valdybas taip, kaip išmanė ir jiems patiko.

Alvydas Ivoncius

Politikams reikalingos nuolankios valdybos
Dauguma Lietuvos savivaldybių administracijų vadovų sugebėjo sudaryti įmonių valdybas, pasikeitus jų sudarymo tvarkai. Nuo praėjusių metų daugiau kaip pusė įmonių valdybų narių turi būti nepriklausomi asmenys: ne Tarybos nariai, ne Savivaldybės administracijos vadovai. Valdybas anksčiau sudarydavo vien iš Savivaldybės administracijos valdininkų. Valdybų pirmininkais tapdavo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas. Taip valdybos tapo priklausomos nuo politiniu pagrindu skiriamų savivaldybių administracijų vadovų, jų užgaidų ir visokių „politinio grobio“ dalybų.
Telšių rajone susiklostė tokia praktika, kai įmonių direktorių pareigomis, tarsi jos būtų politinio pasitikėjimo, partijų rajono skyriai dalijosi tarsi obuoliais. Ypač tai pasireiškė uždarojoje akcinėje bendrovėje „Telšių šilumos tinklai“. Įmonės vadovai keisdavosi priklausomai nuo susidariusių Tarybos valdančiųjų koalicijų. Toje menkutėje įmonėje dirba vos keli žmonės, direktorius neturėtų dėl ko pervargti, o atlyginimas visai neblogas.
Nuo politikų ir savivaldybių administracijų priklausomos įmonių valdybos neretai Lietuvoje užsiėmė neskaidraus „biznio sukimu“. Todėl nuspręsta, kad tokia įmonių valdybų, kurių nariai vien valdininkai, sudarymo tvarka yra ydinga. Pakeitus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, visi valstybių ir savivaldybių įmonių valdytojai dar pernai privalėjo sudaryti naujas valdybas, įtraukdami į jas ne mažiau kaip pusę nepriklausomų asmenų.
Telšių rajono savivaldybės administracija vengė tai padaryti. Klausėme, kodėl pagal naują tvarką nesudarytos valdybos, tačiau Savivaldybės administracijos vadovai arba nesugebėjo suvokti klausimo, arba nenorėjo į jį atsakyti. Tačiau prašomi atsiuntė naujų valdybų sąrašus.

Sudarė iš pavaldinių
Pasirodo, Savivaldybės administracijos direktorius I.Motiejūnas savo įsakymais sudarinėjo naujas įmonių valdybas praėjusių metų rudenį, nepaisydamas Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme įvirtinto reikalavimo, kad mažiausiai pusę valdybų narių sudarytų nepriklausomi asmenys: ne I.Motiejūno pavaldiniai, ne įmonių darbuotojai. Nors ir buvo pateiktas klausimas, kodėl valdybos nesudarytos pagal naują tvarką, atsakymo negavome.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 10 (10222)