Visai sudrisko rajono valdžios „skaidrumo vėliava“

Pernai pati geriausia Telšių rajono „valstietė“, jų vedlė, Savivaldybės tarybos narė Vilma Rumšienė patetiškai pareiškė, jog „valstiečiai“ atėjo su „skaidrumo vėliava“. O plevėsuojant tai „vėliavai“, stengiamasi informaciją apie įtartinus reikalus nuslėpti net nuo Tarybos narių, nors Savivaldybės administracijai vadovauja kaip tik „valstiečių“ pasiūlytas Imantas Motiejūnas.

Alvydas Ivoncius

Politikų teisės menkesnės nei žurnalistų
Savivaldybės tarybos nariai yra atsakingi už tai, kokius ir kodėl priima sprendimus. Todėl jie turi gauti išsamią informaciją apie Savivaldybės administracijos, kitų įstaigų, Savivaldybės įmonių veiklą ir ketinimus. Dauguma Savivaldybės tarybos narių yra labai nežingeidūs, retai kuo domisi, net Tarybos ir komitetų posėdžiuose. O jei ir domisi, tai labai paviršutiniškai. Todėl Savivaldybės administracijai ir Tarybos valdančiajai koalicijai nesunku prastumti įtartinus sprendimus, nuslėpti neskaidrios veiklos epizodus. Dėl Tarybos narių tingėjimo išsamiau domėtis Savivaldybės administracijos veikla, pastatomos „auksinės“, bet niekam nereikalingos stotelės, priimami Savivaldybės finansinę situaciją komplikuojantys sprendimai arba žlugdomos Savivaldybei skirtos investicijos, kaip atsitiko dėl Menų mokyklos statybos. Tarybos nariai, priklausantys valdančiajai koalicijai ir neva opozicinei konservatorių frakcijai, net nereikalauja, kad posėdžiuose Savivaldybės administracijos vadovai pateiktų informaciją bent apie svarbiausių Tarybos priimtų sprendimų vykdymą.
Galiausiai susiklosto ir nuostabą keliančios situacijos, kai Savivaldybės administracijos valdininkai vengia Tarybos nariams ir žurnalistams teikti informaciją arba tai daro atmestinai, siuntinėdami nuo „ainošiaus pas kaipošių“. „Kalvotajai Žemaitijai“ ne kartą teko patirti, kad kai kurie valdininkai, privalantys žodžiu teikti informaciją, atsisako tai daryti ir taip pažeidžia įstatymus. Vis dėlto žurnalistams valdininkai, Savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų vadovai privalo pateikti informaciją per penkias darbo dienas, jei tai informacijai pateikti reikia papildomai surinkti duomenų. Jei ne, privalo atsakyti per vieną darbo dieną.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 10 (10222)