Valdoviukai važiuoja investicijų

2020 3 kovo 2

Oi, smagumėlis mūsų Telšiuose. Mūsų, o ne Garsiojo architekto ir Tomuko Žentelio. Anų supratimu, yra „Jų Telšiai“. Nu, pasirašė Telšių kunigaikštijos seimelio valdantysis gardas šleivą, [toliau]