Valdžios „politika“: nurėžė pinigus gatvėms tvarkyti, naujiems automobiliams pirkti — paliko

Praėjusią savaitę įvyko Savivaldybės tarybos posėdis — pirmasis surengtas nuotoliniu būdu dėl siaučiančios epidemijos. Posėdis vyko gana sklandžiai, priimti keli būtini sprendimai. Dauguma Tarybos narių posėdžio metu buvo namie ar darbe. Posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Kiekvienas privalėjo užsiregistruoti, parodydamas Tarybos nario pažymėjimą ir prisistatydamas. Netgi tokiu būdu ne visi išrinktieji rado laiko dalyvauti posėdyje.

Alvydas Ivoncius

Įsteigs naują etatą
Iš karto krito į akis, o vėliau tuo piktintasi „feisbuke“, kad vienas prie kito sėdėjo meras Kęstutis Gusarovas, jo pavaduotojas Kazys Lečkauskas, Savivaldybės administracijos vadovai Imantas Motiejūnas ir Almantas Lukavičius.
Šiaip ar taip jie Savivaldybės pastate dirba kasdien, nuolat bendrauja, tad vargiai ar labiau kėlė grėsmę vienas kitam, sėdėdami šalia.
Tarybai buvo pateiktas sprendimas dėl rajono biudžeto kai kurių dalių pakeitimo. Steigiamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo etatas, kuriam pinigų skyrė Vyriausybė. Per metus dar vienam valdininkui išlaikyti reikės 24 tūkst. eurų.
Savivaldybei skirta pusantro milijono eurų keliams prižiūrėti. Kaimiškoms seniūnijoms skiriama nuo 22 iki 35 tūkst. eurų, Varnių seniūnijai — 46 tūkst. eurų, Telšių seniūnijai — 90 tūkst. eurų. Telšių Tryškių gatvei rekonstruoti skiriama 200 tūkst., o Šviesos gatvei rekonstruoti — 250 tūkst. eurų.
Be to, gauta pusantro milijono eurų Respublikos gatvei rekonstruoti.

Padidino direktoriaus fondą
Taryba balsų dauguma nusprendė atimti iš kelių ir gatvių priežiūros 94 tūkst. eurų. 9 tūkst. eurų mažiau bus skiriama daugiabučių namų renovacijos ir bendrojo naudojimo projektams finansuoti. Užtat 94 tūkst. eurų padidintas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo fondas, kad būtų galima greičiau reaguoti į epidemiją. Sveikatos apsaugos įstaigų įrangai atnaujinti papildomai skiriama 50 tūkst. eurų.
Nebebus įgyvendinamas STEAM — atviros prieigos centro kūrimo — projektas, todėl „nubraukta“ 144 tūkst. eurų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 27 (10239)