Kaip Imantas Žandaras „neteisingą informaciją“ trynė

Aiman, broliukai ir sesikės, bėda Telšių kunigaikštijoje: išleido valdoviukus ir seimelinukus iš korupcioviruso lagerio kaip nebepagydomus. Na, kur jie dėsis: sugarmėjo atgal į savivaldovybės rūmus. Nieko neįsileidžia, atkatus pro langelį pasiima, nupurškia auksinus dezinfekciniu skysčiu. Ne korupcioviruso, o baisios užgriuvusios koronos sergėjasi.
Nėra kas veikti, nuobodu. Maršalka Imantas Žandaras bijo lakstyti pas Pelenę. Vilma Valstietė ir taip vos melo batelius pavelka: lažininkai nešioja kėdėje, jos apačioje perkišę kartis. Vyriausiasis valdoviukas per brūkšnelį seimelinukas Husaras pučiasi, kad jo joks virusas negriebs, bo ta korona gali pačiupti tik seimelinukus. Jolanta Liberalė graužia iš nevilties nagelius: uždrausta jai ne tik auksinius, bet ir šiaip kotletus bei blynus kepti. Tomukas Žentelis kiurkso, baugščiai krūpčiodamas. O ko? Antstoliams liepta jį vaikytis tik nuotoliniu būdu. Kęstas Zadanija pabandė miestelėnams dalyti zadanijas, bet gavo per snapą: bene užkratą platini? Lukui nevalia geležis iš vienos vietos į kitą tampyti, tad tikrina, kiek subliuško raumenys. Vien tik raudonoji roželė Sigis Bambeklis nenuobodžiauja: bamba bile ką. O Garsusis architektas ir taip kažkur prašapo: gal korupciovirusas ant menčių patiesė?

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 28 (10240)