Kas mėgausis uždaromų mokyklų pinigėliais?

Eigirdžiai taps miesteliu be savo mokyklos, kaip Janapolė, Pavandenė, Lieplaukė. Politikai nenorėjo išgirsti nei eigirdiškių, nei upyniškių argumentų dėl uždaromų mokyklų.

Praėjusią savaitę įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma nutarta kai kurias švietimo įstaigas uždaryti, o dalį sujungti su kitomis. Visų sprendimų aiškinamuosiuose raštuose kyšo ir tokia priežastis — bus sutaupyta pinigų. Keistai tai skamba žinant, kad šiemet po Savivaldybės administracijoje surengto masinio vertinimo šios įstaigos darbuotojų atlyginimams per metus papildomai reikės 374 tūkst. eurų. Dar viena švietimo įstaigų naikinimo priežastis — būtina mažinti valdymo kaštus. Tuo tarpu Savivaldybės administracijoje, kaip matome, tie kaštai ne tik nemažėja, o ir stipriai didėja. Straipsnyje pateikiame informaciją iš Savivaldybės tarybos sprendimų aiškinamųjų raštų.

Alvydas Ivoncius

Upynoje pagrindinės mokyklos nelieka
Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte sakoma, kad panaikinus Upynos pagrindinę mokyklą, joje liks ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Mokykla bus sujungta su Luokės Vytauto Kleivos gimnazija.
Aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie Upynos mokyklą. 2019 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, Upynos pagrindinėje mokykloje 1-10 klasėse mokėsi 51 mokinys (4 jungtiniai komplektai), pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdėsi 40 vaikų (2 komplektai). Jei mokykla nebūtų reorganizuojama, joje šių metų mokslo metų pradžioje 1-8 klasėse mokytųsi 48 mokiniai (4 jungtiniai komplektai). 2021 ir 2022 metais 1-8 klasių mokinių skaičius išliktų stabilus, tačiau visi mokiniai mokytųsi jungtiniuose komplektuose.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 33 (10245)