Rajonas turės du „auksinius stendus“

Savivaldybės taryba nutarė pritarti projektui „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra, II etapas“. Projektas būtų įgyvendinamas kartu su partnerėmis — Plungės, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėmis. Šio projekto nauda suabejojo Savivaldybės tarybos narys Linas Šedvilas, prieš Tarybos posėdį išsiuntinėdamas kolegoms savo pastabas.

Alvydas Ivoncius

Technologijomis pridengtas išlaidavimas
Visų pirmiausia siūlome įdėmiai perskaityti šio projekto apibūdinimą: „Projekto metu visose keturiose savivaldybėse (Plungės, Mažeikių, Rietavo ir Telšių) bus įrengti interaktyvūs informaciniai stendai su garso įranga. Pagal kiekvienos savivaldybės poreikį bus įrengiami kelio ženklai Nr. 628 ir Nr. 629, informaciniai stendai, kryptinės rodyklės, taktiliniai žemėlapiai su Brailio raštu“.
Kaip matote, visokių „išmaniųjų stendų“ kūrėjai bruka savo produktus, prisidengdami neįgaliųjų (aklųjų) poreikiais. Nežinia, kam ir kokią naudą duos taktiliniai žemėlapiai su Brailio raštu, skirtu akliesiems.
Projektui įgyvendinti keturiose savivaldybėse numatoma skirti beveik 270 tūkst. eurų, iš kurių beveik 229 tūkst. eurų sudarytų Europos Sąjungos parama.
Mūsų rajone įgyvendinti projektui būtų skiriama 86 tūkst. eurų, iš kurių 73 tūkst. eurų sudarytų Europos Sąjungos parama, o Savivaldybei reikėtų prisidėti 13 tūkst. eurų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 34 (10246)

3 komentarai

  1. Pasekmės kai iš mandrumo ar naivaus kvailumo pinigai taškomi kur nereikia ir tai jau kasdienybė mūsų“išrinktųjų“.

Daugiau nekomentuojama.