Keramikės rankose net žuvys prabyla…

2020 26 gegužės 0

Tautodailininkė Birutė Petrikienė, sukūrusi 58 įvairių figūrų molio švilpukus, jų įvairove tapo nepralenkiama Žemaitijoje ir, ko gero, visoje Lietuvoje. Tačiau kantriai žemaitei nemažai teko paplušėti, [toliau]

Kaip Vilma Valstietė ponia tapo

2020 26 gegužės 4

Et, broliukai ir sesikės, neliūdnas mūsų gyvenimėlis, neliūdnas. Valdoviukai ir seimelinukai savo šposais nuolat pralinksmina. Štai vos spėja prasižioti vyriausiasis valdoviukas Husaras, bemat iš jo [toliau]