Bendražygiai: Kęstutis Gusarovas laužo priesaiką, Imantas Motiejūnas — pažeidinėja įstatymus

Dar kartą priminsime, kad šios kadencijos Savivaldybės tarybos pradžioje Telšių rajono „valstiečių“ lyderė Vilma Rumšienė pompastiškai pareiškė esą „valstiečiai“ į valdžią „atėjo su skaidrumo vėliava“. Tačiau, kaip rodo daug faktų, ta skaidrumo vėliava stipriai supurvinta ir purvinama neretu informacijos slėpimu, vengimu atsakyti į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus. Kadangi tai galime pagrįsti gausia medžiaga, papasakosime, kaip „noriai“ K.Gusarovas, I.Motiejūnas, kai kurie Savivaldybės tarybos nariai ir Savivaldybės administracija teikė informaciją. Nors atsakyti į žurnalistų klausimus ponai privalo pagal įstatymus, jie juos pažeidinėjo arba neatsakydami į klausimus, arba nesilaikydami terminų. Taigi konstatuojame: turime merą ir Savivaldybės administracijos direktorių — įstatymų pažeidėjus.

Alvydas Ivoncius

Gal laikas prisiminti priesaiką?
Šių metų kovo 12 dieną Savivaldybės administracijai pateikiau klausimą: „Prašau pateikti informaciją: visų skyrių vedėjų, pavaduotojų, seniūnų atlyginimus (su mokesčiais ir be jų), nenurodant skyrių pavadinimų ir asmenų pavardžių; didžiausius ir mažiausius kitų darbuotojų atlyginimus (vyriausiųjų specialistų, specialistų ir kitų); taip pat duomenis, kiek Savivaldybės administracijai skirta lėšų (iš jų atlyginimams) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 metais ir kiek numatoma skirti šiais metais; kiek minėtais metais išleista lėšų automobiliams įsigyti ir jų remontui, komandiruotėms, mokymams“.
Savivaldybės administracija į šį klausimą neatsakė.
Vėliau pateikėme dar vieną klausimą: „Prašau pateikti informaciją, koks Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius gauna priedus, išskirstant šį skaičių pagal gaunamų priedų dydžius (pavyzdžiui, 40 procentų — du darbuotojai). Taip pat prašau atskirai pateikti informaciją, kiek ir kokio dydžio priedus gauna skyrių vedėjai, nenurodant nei skyrių, nei pavardžių, išskirstant skyrių vedėjų skaičių pagal gaunamus priedus. Koks darbuotojų skaičius ir kokio dydžio gauna kitokias priemokas (be už stažą); už projektų koordinavimą ir panašiai. Kiek pernai išleista lėšų Savivaldybės administracijos darbuotojų priedams ir kiek priemokoms (išskyrus už stažą)? Savivaldybės svetainėje skelbiami vidutiniai atlyginimų dydžiai. Ar jie yra su priedais, priemokomis?“

Į šį klausimą Savivaldybės administracija taipogi neatsakė. Todėl surinkome visus klausimus vienon krūvon ir išsiuntėme juos Savivaldybės administracijos direktoriui I.Motiejūnui. Šis į klausimus taipogi neatsakė. I.Motiejūnas, buvęs milicininkas ir policininkas, tokiu būdu pažeidė įstatymus.
Kadangi į I.Motiejūnas į klausimus neatsakinėjo, pažeidinėjo įstatymus, balandžio 24 dieną paprašėme, kad į juos atsakytų meras K.Gusarovas. Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja atsakyti per penkias darbo dienas. Meras laiku į klausimus neatsakė, todėl išsiuntėme priminimą. Mero atsakymą, tačiau, deja, ne į visus balandžio 24 dieną pateiktus klausimus, gavome tik gegužės 13 dieną. Vadinasi K.Gusarovas, manytume, ne tik pažeidė įstatymus, bet ir sulaužė savo, mero ir Savivaldybės tarybos nario, duotą priesaiką.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 40 ir Nr. 41 (10252; 10253)