Telšių ligoninėje atnaujinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Infekcijų kontrolės specialistė Asta Matulevičienė.

Nuo 2020 metų gegužės 11 dienos Regioninėje Telšių ligoninėje atnaujinamas planinių ambulatorinių paslaugų teikimas, o nuo gegužės 18-osios teikiamos ir tam tikros fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos. Su nauja asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo tvarka supažindino Regioninės Telšių ligoninės infekcijų kontrolės specialistė Asta Matulevičienė.

Justina Lukošienė

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad, švelnėjant karantino sąlygoms, nuo praėjusios savaitės ligoninėje etapiškai yra atnaujinamos planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, o nuo šios savaitės pradžios — ir planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Nors karantino sąlygos ir švelnėja, tačiau paslaugų atnaujinimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo reikalavimų, pagal patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planus.
Atsižvelgiant į įstaigos infrastruktūrą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų grupes, infekcijų kontrolės principus, pacientų srautų valdymą, šiame pirmame paslaugų atnaujinimo etape galima teikti iki 50 proc. maksimaliai numatomų paslaugų kiekio, o dviejų savaičių laikotarpiu, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, paslaugų apimtys bus didinamos arba mažinamos“,— pasakojo infekcijų kontrolės specialistė A.Matulevičienė.
Nuo gegužės 11 dienos Regioninėje Telšių ligoninėje yra atnaujintos šios planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos, kardiologijos, otorinolaringologijos (LOR), nefrologijos, urologijos, radiologijos, pulmonologijos, endokrinologijos, akušerijos-ginekologijos, echoskopijos, endoskopijos, o nuo gegužės 18-osios — ir tam tikros fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos.
Šalyje tebesitęsiant karantinui dėl COVID-19, Regioninės ligoninės pacientams sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos kita tvarka nei įprastai. „Kalbant apie planines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas yra teikiamas nuotolinėms konsultacijoms. Tiesioginio kontakto su pacientu asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Jeigu pacientas nori užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai, pirmiausiai žmogus turės kreiptis į savo šeimos gydytoją telefonu.
Šeimos gydytojas, nusprendęs, kad yra reikalinga ligoninės gydytojo specialisto konsultacija, turi susisiekti su šiuo specialistu ir aptarti paciento būklę nuotolinės konsultacijos būdu. Jeigu konsultacijos metu nutariama, kad pacientui yra reikalinga neatidėliotina tiesioginio kontakto konsultacija, ligoninės registratūros darbuotojas užregistruoja pacientą ir pateikia tiesioginės konsultacijos (vizito) laiką. Apie tiesioginės konsultacijos laiką pacientą informuoja jį užregistravęs šeimos gydytojas. Tai yra didžiausia naujiena mūsų pacientams, nes jiems patiems registruotis nebegalima. Pasitaikė ir keletas atvejų, kai pacientai atvyko su elektroniniu siuntimu, bet nebuvo iš anksto užregistruoti. Norime akcentuoti, jog pacientai privalo turėti ne tik elektroninį siuntimą iš šeimos gydytojo, bet taip pat būti užregistruoti mūsų gydymo įstaigos sistemoje. Turime laikytis visų infekcijų kontrolės reikalavimų, kad nebūtų pacientų kryžminės tarpusavio taršos, todėl ta išankstinė registracija yra būtina“,— dėstė A.Matulevičienė.
Pabrėžiama, jog gydytojo specialisto konsultacijos paskirtu laiku taip pat vyks nebe taip, kaip vykdavo iki karantino: pacientas tiesioginei gydytojo specialisto konsultacijai turi atvykti vienas (išskyrus tuos atvejus, kada yra būtinas lydintis asmuo), ne anksčiau nei 10 min. iki konsultacijos pradžios. Atvykę pacientai privalo dėvėti veido kaukę, laukdami eilėje, turi laikyti saugaus atstumo. Yra įleidžiami po vieną atskirtoje patalpoje (tambūre). Jiems pamatuojama temperatūra, pateikiami klausimai dėl ūmioms viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms būdingų simptomų, atliekama rankų dezinfekcija. Pacientai (ar juos lydintys asmenys), kurių kūno temperatūra 37°C ir didesnė, į gydymo įstaigą negali būti įleidžiami.
„Siekiant išvengti pacientų tarpusavio kontaktų, gydymo įstaigoje yra reguliuojamas įeinančių ir išeinančių pacientų srautas. Tam turime du įėjimus, jog įeinantys nesusitiktų su išeinančiais“,— akcentavo Regioninės Telšių ligoninės darbuotoja.
Kaip jau minėta, karščiuojantys pacientai į ligoninę nepatenka, o nekarščiuojantys pacientai yra skirstomi į mažos ir didelės rizikos grupes. „Būtent didelės rizikos grupės pacientams (60 m. ir vyresnio amžiaus bei sergantiems lėtinėmis ligomis) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiame pirmoje dienos pusėje. Pagal tai pacientams paskiriami vizitų laikai. Kiekvienas mūsų gydymo įstaigoje dirbantis gydytojas specialistas turi savo grafiką, pagal kurį gali priimti tam tikrą pacientų skaičių“,— teigė infekcijų kontrolės specialistė.
Kalbant apie planines stacionarines paslaugas, akcentuotina, kad visiems atvykstantiems dėl planinių stacionarinių paslaugų pacientams, o jeigu įstaigoje kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (slaugai ar priežiūrai), turi būti atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) likus ne daugiau kaip 48 val. iki stacionarizavimo. Rekomenduojama tyrimus atlikti mobiliuosiuose punktuose pagal gyvenamąją vietą, tik išimtiniais atvejais tyrimas gali būti atliktas ligoninėje.
Nuo gegužės 18 dienos palaipsniui atnaujinamos dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stacionarinės medicinos reabilitacijos paslaugos. Visiems atvykstantiems pacientams, kurių kūno temperatūra 37°C ir didesnė ir/ar turintys ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingų simptomų, planinės stacionarinės paslaugos atidedamos.
„Šiuo metu pacientų lankymas skyriuose yra vis dar draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientus, vaikus iki 14 m. ir gimdyves (gimdymo metu). Gimdyvės artimasis, norėdamas dalyvauti gimdyme, likus ne daugiau kaip 48 val. iki atvykimo į ligoninę (stacionarizuojant planine tvarka), turi turėti PGR metodu atliktą testą dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos. Nesant galimybės SARS-CoV-2 (PGR metodu) tyrimo atlikti planine tvarka, gimdyme dalyvaujančiam asmeniui atliekamas tyrimas ligoninėje. Gimdyme leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvei artimam asmeniui. Artimasis gali dalyvauti tik natūralaus gimdymo metu. Jeigu lydintysis asmuo pasišalina iš Akušerijos-ginekologijos skyriaus patalpų, tai pakartotinai atvykti ir lankyti gimdyvę bei naujagimį neleidžiama“,— pabrėžė A.Matulevičienė.