Nauji Žandaro meilės nuotykiai

2020 14 liepos 2

Pamenate, kartą porinome, kaip kadaise dar eilinio laipsnį turėjęs Imantas Žandaras maskolių laikais samagono krūmynuose ir kemsynuose ieškojo. Sykį jis krūmynuose užtiko kerų lašams ruginę [toliau]