Valdžia neria į skolas, bet taupyti nenori

Šį mėnesį įvyksiančiam Savivaldybės tarybos posėdžiui parengtas sprendimo projektas dėl naujos paskolos. Dar pavasarį rašėme, kad dėl pandemijos gali smukti Savivaldybės pajamos, tačiau valdantieji nieko nedaro, kad sumažėtų Savivaldybės išlaidos.

Alvydas Ivoncius

Taupyti nenorėjo ir nenori
Į merą dar 2019 metų birželio mėnesį, siūlydamas sušaukti Savivaldybės tarybos kolegijos posėdį ir svarstyti dėl išlaidų sumažinimo plano parengimo, kreipėsi Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Jis savo rašte rašė: „Šiuo metu susidariusi situacija diktuoja Savivaldybei skubiai paruošti konkrečią Savivaldybės lėšų taupymo programą, kurioje papunkčiui būtų nurodytos sritys ir projektai, kurių finansavimas turi būti atidėtas ateičiai, arba išvis jų atsisakyti“. Kaip įprasta, meras į Tarybos nario paraginimą nekreipė dėmesio, Kolegijos posėdis nebuvo sušauktas, o Savivaldybės administracija negavo jokio nurodymo parengti taupymo planą.
Savivaldybės taryboje nebuvo svarstomos jokios taupymo priemonės. Atvirkščiai, vienas po kito priimami sprendimai dėl lėšų skyrimo įvairiems projektams. Tarybos nariai rimčiau net nesidomėjo, kaip šiemet Savivaldybei dėl pandemijos smukus valstybės ekonomikai seksis gauti planuotas pajamas, ką reikėtų daryti, jei jos mažėtų. Taip pat nebūta jokių diskusijų, kad laikas pradėti taupyti. Mūsų išrinktieji gyveno principu: šiandien pinigų yra, o rytoj… rytoj ir žiūrėsim.

Nebeturi už ką „valgyti“
Pavasarį rašėme, kad Savivaldybė gali susidurti su lėšų stoka. Pagaliau toks metas atėjo, kadangi Savivaldybės tarybai siūloma pritarti sprendimui imti trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos. Taigi siūloma imti 3 mln. 400 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos Telšių rajono savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui dengti: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui — 2 mln. 400 tūkst. eurų; socialinėms išmokoms (pašalpoms) — 200 tūkst. eurų; prekėms ir paslaugoms įsigyti — 500,0 tūkst. eurų; materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti — 300,0 tūkst. eurų. Kaip matote, didžioji paskolos dalis būtų skiriama „pravalgymui“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 63 (10275)

1 komentaras

  1. „Reikia dar algas didinti ir daugiau etatų steigti…“
    Net tarybiniais laikais, kai nebuvo šiuolaikinių technologijų nebuvo tiek etatų pristeigta, o suspėdavo…

Daugiau nekomentuojama.