Savivaldybės tarybos Etikos komisija vėl apsijuokė

Birželio mėnesį rašėme, kad meras dėl keistoko Gadūnavo seniūnijos Justo Dapkaus rašto kreipėsi į Etikos komisiją, skųsdamas Savivaldybės tarybos narį Algirdą Bacevičių. Komisija, kurioje vyrauja valdančiųjų atstovai, nutarė, kad A.Bacevičius turi savo elgesį suderinti su politikų elgesio kodeksu, tarsi jis būtų kažką netinkamo padaręs. A.Bacevičius kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir ši vietinių etikos sargų sprendimą panaikino.

Alvydas Ivoncius

Po dviejų mėnesių suraitė raštą
Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis, kuriame buvo „nuteistas“ A.Bacevičius, įvyko birželio pirmą dieną. Primename aplinkybes, dėl kurių kreiptasi į Etikos komisiją. Dar kovo mėnesį A.Bacevičiui buvo pranešta, kad viename kaime riogso automobilių dalių sąvartynas. A.Bacevičius vietą aplankė, nufotografavo. Paskambino Gadūnavo seniūnui Justui Dapkui. Pasak A.Bacevičiaus, šis pasisakė esantis Telšiuose. Tarybos narys paragino seniūną atvykti pas jį į namus, kad kompiuteryje, žemėlapyje, galėtų parodyti sąvartyno vietą. J.Dapkus atvyko. Vyrai pasikalbėjo. Seniūnas vėliau apžiūrėjo sąvartyną ir suabejojo, ar šis yra Gadūnavo seniūnijoje. Praėjo beveik du mėnesiai. Ir nei iš šio, nei iš to ponas J.Dapkus atsiminė, kad turi parašyti Savivaldybės administracijos direktoriui Imantui Motiejūnui pranešimą. Ir gegužės 20 dieną parašė. O paskui to pranešimo užsigeidė meras Kęstutis Gusarovas. Gavo. Meras pranešimą pateikė Etikos komisijai. Ar supratote ką nors? Kad būtų aiškiau, papasakosime, ką po bemaž dviejų mėnesių išsimiegojimo naktų atsiminė Gadūnavo seniūnas.
Taigi jis pas A.Bacevičių lankėsi kovo 27 dieną. J.Dapkus labai kruopštus: atsiminė, kad Tarybos narys jam tą dieną paskambino 14 valandą 40 minučių. J.Dapkus savo pranešime pasakoja, kad A.Bacevičius skambino dėl miške išverstų automobilių dalių. Paprašius pasakyti tikslesnę vietą, A.Bacevičius pasiūlė atvažiuoti pas jį, kad galėtų tiksliau paaiškinti, kur ta vieta yra. Pranešime J.Dapkus tikina buvęs labai užsiėmęs, negalėjęs tuoj pat atvykti. Bet neva A.Bacevičius pareikalavo atvykti pas jį į namus, kadangi jis yra Tarybos narys ir Gadūnavo seniūnijos gyventojas. „Kad išvengčiau konflikto, aš nuvykau pas Tarybos narį Algirdą Bacevičių“,— rašė pranešime valdininkas. Išvažiavęs iš A.Bacevičiaus namų, J.Dapkus nedelsdamas apie šį susitikimą informavo Savivaldybės administracijos direktorių I.Motiejūną.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 73 (10285)

1 komentaras

  1. Bet reikia būti kokiam žmogui, jei tau parodo kur yra netvarka, o tu paimi ir įsižeidi. Negana to, dar apskūsti etikos komusijai( jei Telšiai tokią turi). Ten tokie pat įžeisto valdininko uoliai puolė garbę ginti. Toks retorinis klausimas: ar jums ten su smegenimis viskas gerai?? Ar jūs bent suvokiate ką ten veikiate? Dar bandau įsivaizduoti kaip ta komisija posėdžiavo ir priėmė sprendimą. Matomai saliamoniškais veidais.

Daugiau nekomentuojama.