Dėl poligono K.Gusarovas atsisakė sušaukti Savivaldybės tarybos kolegijos posėdį

Rašėme, kad šiaurinėje rajono dalyje gali būti įrengtas karinis poligonas. Deja, kaip dažniausiai būna, pirmieji nerimo ženklai kilo ne iš Savivaldybės tarybos, o grupelės žmonių. Jie pasigedo atsakymų į klausimus, tuo tarpu, regis, dauguma vietos politikų nė nesidomi poligono įrengimu ir jo poveikiu gyventojams, rajono ekonominei raidai.

Alvydas Ivoncius

Sukruto tik sunerimus gyventojams
Rašėme, kad grupelė sunerimusių žmonių net surengė piketą prie Telšių rajono savivaldybės. Žmonės bandė atkreipti vietinės valdžios dėmesį, kad nemažą rajono teritorijos dalį gali užimti poligonas. Savivaldybė tik po piketo Tarybos nariams išsiuntinėjo ir savo svetainėje paskelbė skurdžią informaciją dėl poligono. Vėliau viena piketo organizatorių Jurgita Žabaliūnaitė kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją, prašydama patvirtinti informaciją apie ketinimus steigti poligoną Telšių, Akmenės, Mažeikių, Šiaulių rajonų teritorijoje, pateikti viešai diskusijai planuojamo poligono teritorijų žemėlapį. Ministerija žemėlapio neatsiuntė, tačiau J.Žabaliūnaitė gavo viceministro Eimučio Misiūno atsakymą.
Viceministras atsakyme J.Žabaliūnaitei nieko konkretesnio nepranešė. Atsakyme vyrauja abstraktūs samprotavimai. Bet tarp jų esama ir dėmesio vertos informacijos. Štai ministras aiškina, kad dar vykstant Lietuvos teritorijos bendrojo plano viešiesiems svarstymams, buvo pakeistos Telšių, Mažeikių, Akmenės ir Šiaulių rajonuose rezervuojamų žemės sklypų ribos ir plotas. Iš pagrindinio brėžinio išbraukta teritorija, esanti Akmenės ir Šiaulių rajonuose.
Viceministras aiškina, kad dėl poligono sunerimusių ir spalio 3 dieną raštą pasirašiusių Tryškių, Šiaudinės, Kairiškių, Kapėnų, Eigirdžių, Dumbrių, Kalniškių, Užventės, Nerimdaičių, Mitkaičių ir Pievėnų „kaimų bendruomenių teritorijos nepatenka į rezervuojamas teritorijas naujam poligonui steigti“.
Bendruomenės jokiomis teritorijomis nedisponuoja. Pavyzdžiui, Eigirdžių bendruomenės nariai gali būti ir nutolusių nuo miestelio kaimų gyventojai. Štai Ubiškės bendruomenė jungia ne tik Ubiškės, bet ir Dūseikių, Kiršių gyvenvietes, mažesniuose aplinkiniuose kaimuose gyvenančius žmones. Žmonės savo nuosavybę neabejotinai turi tose vietose, kur planuojamas poligonas. Kita vertus, poligono poveikis, ypač triukšmo tarša, gali paliesti už keliolikos kilometrų esančias gyvenvietes ir miestelius.

Vieši svarstymai nežinant gyventojams?
Įdomu ir tai, kad neva vyko kažkokie Lietuvos teritorijos bendrojo plano vieši svarstymai. Nežinia, kiek to viešumo būta Telšių rajone, bet daugelis gyventojų ir net Savivaldybės tarybos narių tikriausiai apie poligoną pirmą kartą išgirdo tik šių metų rudenį.
Pasak viceministro, šiuo metu rezervuotos teritorijos yra maksimalaus dydžio, tačiau kariuomenė neva siekia „užtikrinti visų visuomenės grupių interesus ir, konsultuodamasi su vietos savivalda, ieško galimybių koreguoti žemės sklypų ribas bei plotus“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 85 (10297)