Informacija apie atlyginimų padidinimą prilyginta… patyčioms ir supriešinimui

Šių metų pavasarį Savivaldybės administracija ir meras Kęstutis Gusarovas liovėsi siuntę „Kalvotajai Žemaitijai“ skelbti mokamą informaciją. Šią temą panagrinėsime vėliau, dabar pastebime tiek, kad tai suvokiame kaip mero ir buvusio Savivaldybės administracijos direktoriaus kerštą „Kalvotajai Žemaitijai“. Šiems ponams to nepakako: jiedu — K.Gusarovas ir Imantas Motiejūnas — bandė „užmėtyti“ „Kalvotąją Žemaitiją“ skundais Visuomenės informavimo etikos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Alvydas Ivoncius

Po masinio vertinimo — didžiulės išlaidos algoms
Įdomus sutapimas: šių metų birželį Savivaldybės administracija sudarė teisinių paslaugų sutartį su viena Vilniuje veikiančia teisininkų kontora. Ir netrukus pasipylė skundai. Sutarties vertė — 11 tūkst. eurų. Nesiimame dabar plačiau analizuoti, ar vilniečiai teisininkai už K.Gusarovą ir I.Motiejūną rašė skundus, tačiau spėjame, kad ne jie patys. Mat skundų struktūra, teisinė argumentacija labai jau šabloniška, nebūdinga Savivaldybės teisininkams. Galiausiai du skundai tiesiog vienodi, tik pasirašyti skirtingų asmenų — K.Gusarovo ir I.Motiejūno. Apie šiuos skundus galima parašyti po atskirą straipsnį, tačiau kol kas dėl daugumos jų tyrimai nėra baigti, todėl prie šios temos dar grįšime.
Dar kovo mėnesį Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas išsiuntė skundą Visuomenės informavimo etikos komisijai. Ji vertina, ar žurnalistų ir leidėjų tekstai neprieštarauja visuomenės informavimo etikai.
I.Motiejūnas savo kovo 27 dienos skunde Visuomenės informavimo etikos komisijai skundėsi dėl kovo 21 dieną „Kalvotojoje Žemaitijoje“ paskelbto straipsnio „Socialiai teisingame biudžete“ — papildomai 374 tūkstančiai eurų valdininkų algoms“.
Trumpai primename šį straipsnį. Šiemet I.Motiejūnas surengė masinį Savivaldybės administracijos darbuotojų vertinimą. Palankiai įvertinus darbuotojų darbą, jų atlyginimai padidinti nuo 0,5 iki 1,5 koeficiento. Po vertinimo atlyginimai buvo padidinti 241 Savivaldybės administracijos darbuotojui: 99 — valstybės tarnautojams ir 142 dirbantiems pagal darbo sutartis. Tuo metu Savivaldybės administracijoje dirbo 332 darbuotojai.
Iš minėtų 99 valstybės tarnautojų atlyginimai padidinti: koeficientu 1,5 — 11, koeficientu 1,3 — 1, koeficientu 1,2 — 2, koeficientu 1 — 67, koeficientu 0,8 — 4, koeficientu 0,75 — 4, koeficientu 0,7 — 1, koeficientu 0,5 — 9 darbuotojams.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 87 (10299)

4 komentarai

  1. Skundžia bijantys teisybės, pagarba ,,Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijai, kad nebijo rašyti tiesos.

  2. Didžiulė, ypatinga pagarba „Kalvotajai Žemaitijai“. Tai laikraštis, kuris dar įstengia drąsiai ir stipriu žodžiu grumtis su falšu, nuolatiniu melu, su šutvėm, kurioms rūpi tik jų pačių gerovė, pakalikams grojant sssssaldžius maršelius.

  3. Šaunuoliai žurnalistai – jei ne Jūs, visuomenė liktų nežinioje apie valdininkų savivalę ir biudžeto lėšų švaistymą.

Daugiau nekomentuojama.