Steigia naujus etatus ir nori didinti kainas

Spalio pabaigoje įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje bandyta padidinti geriamojo vandens bei keleivių vežimo bilietų kainas. Tačiau abu sumanymai nepasisekė. Nepaisydami pateiktų argumentų, dauguma Tarybos narių kainų nenorėjo didinti.

Alvydas Ivoncius

Nauja kaina bus patvirtinta vienašališkai
Geriamojo vandens kainą norėta padidinti vienu centu už kubinį metrą. Bazinės vandens, nuotekų kainos derinamos Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. Ji gali patvirtinti didesnes kainas, nepaisydama savivaldybių priimtų sprendimų.
UAB „Telšių vandenys“ direktorius Raimondas Račkauskas aiškino, kad kainą reikėtų padidinti, kadangi įmonė turi pasiėmusi paskolų ir įgyvendina projektus. Vienas jų — dumblo apdorojimo cecho statyba. Šis projektas pradėtas senokai. Valant nuotekas, susikaupia skysto dumblo. Pastačius cechą, jis būtų džiovinamas, presuojamas į granules. Kita dumblo dalis bus pūdoma, išgaunamos dujos, o vėliau ir elektra. Ji bus naudojama valymo įrenginiuose.
Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius pareiškė, kad įmonėje įsteigtas dar vienas direktoriaus pavaduotojo etatas. A.Bacevičiaus manymu, ruošiamasi įdarbinti buvusį policininką. Konservatorė Janina Bucevičė taipogi suabejojo etato įsteigimo reikalingumu.
R.Račkauskas aiškino, kad išlaidos dėl naujo etato nebuvo pateiktos Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai. Etatas, nors ir įsteigtas, kol kas laisvas. Pasak R.Račkausko, dar vieno pavaduotojo būtų ieškoma konkurso būdu. Etato neva reikia, kad pagerėtų darbas su klientais, sklandžiau būtų organizuojami viešieji pirkimai.
„Telšių vandenys“ daugybę metų sėkmingai vertėsi ir be šio etato. Įmonė ir anksčiau įgyvendino didžiulius investicinius projektus, rengė viešųjų pirkimų konkursus. R.Račkausko aiškinimas primena įprastą argumentaciją, kurios neretai griebiamasi, kai norima įsteigti naują etatą. Ir ar naujas etatas kilo iš „Telšių vandenų“ iniciatyvos? Panašu, ne. Pasirodo, dar rugsėjo 8 dieną naują etatą nutarė įsteigti laikinai Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbančio Almanto Lukavičiaus vadovaujama įmonės valdyba. Neva patikrinus įmonės veiklą kontrolieriams, rasta šiokių tokių smulkių trūkumų. Sutapimas ar ne: rugpjūčio pabaigoje iš darbo buvo atleistas Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas. Netrukus pasklido kalbos, kad etatas „Telšių vandenyse“ įsteigtas jam. R.Račkauskas sakė, kad nutarus įsteigti etatą, nebuvo kalbos, kad jis pritaikytas kuriam nors asmeniui, be to, būtų skelbiamas konkursas. Jis kol kas ir nepaskelbtas.
Dauguma Savivaldybės tarybos narių nebalsavo už vandens kainos padidinimą, todėl sprendimas nebuvo priimtas.
R.Račkausko teigimu, vandens kainos padidinimas vienu centu spalio 1 dieną buvo patvirtintas Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. Kaina būtų didėjusi nuo gruodžio 1 dienos. Dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainą greičiausiai padidins vienašališkai. Nauja kaina, jei bus taryboje patvirtinta, tikėtina, įsigalios nuo kitų metų pradžios.

Neužteko balsų
Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas didinti keleivinio transporto bilietų kainas. Vėlgi įgėlė A.Bacevičius, primindamas, kad UAB „Telšių autobusų parkas“ buvo įsteigtas naujas etatas ir įdarbintas buvęs meras Petras Kuizinas. „Saviškiams įsteigėte etatą, visi žmonės turės sumokėti“,— priekaištavo A.Bacevičius.
Darbietis Rimantas Adomaitis sakė, kad reikia stengtis žmones „sulaipinti į autobusus, o ne iš jų išlaipinti“, kas nutiktų didinant bilietų kainas. Pasak R.Adomaičio, pirmiausia reikia įvertinti „Telšių autobusų parko“ veiklos kaštus, o tada spręsti, ar yra būtinybė didinti bilietų kainas. Konservatorė Janina Bucevičė paragino įvertinti įmonėje įsteigtų etatų pagrįstumą.
Laikinai Savivaldybės administracijai vadovaujantis A.Lukavičius pareiškė, kad Tarybos posėdyje teikiami tokie pat klausimai, kaip ir komitetų posėdžiuose. A.Lukavičius „paauklėjo“ Tarybos narius: neva jie neskaitė pateiktos medžiagos. Pasak A.Lukavičiaus, bilietų kainos nedidintos nuo 2009 metų. Jis klausė, ar per tą laiką niekas nebrango, niekas nesikeitė? A.Lukavičius paragino Savivaldybės tarybos narius, priklausančius Antikorupcijos komisijai, pasidomėti, už kiek ir kaip buvo perkami autobusai, kai įmonėje vadovavo ankstesnis direktorius. Jo pavardės A.Lukavičius neminėjo, bet, aišku, omenyje turėjo Saulių Bucevičių, kuris įmonės valdybos sprendimu buvo atleistas iš darbo ir dėl to bylinėjasi teismuose.
Už autobusų bilietų pabranginimą balsavo socialdemokratai Tomas Katkus, Kazys Lečkauskas, išrinkti pagal „Mūsų Telšių“ sąrašą Tomas Lekavičius, Algirdas Žebrauskas, liberalė Jolanta Rupeikienė, „valstiečiai“ Imantas Motiejūnas, Vilma Rupeikienė, Algirdas Tarvainis, Remigijus Puplauskas, Laisvės ir teisingumo partijos narys Kęstutis Trečiokas. Šių dešimties Tarybos narių balsų neužteko priimti sprendimui pabranginti bilietų kainas.
Patvirtinus sprendimą, autobusų bilietų kainos mieste būtų padidėjusios 25, o priemiestyje — 43 procentais.

Išlaidos didėjo
Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo siūlyta didinti kainas, projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad nuo 2009 m. išlaidos 1 km vietinio susisiekimo maršrutuose išaugo 51,9 procento. Dėl kainų augimo kuro išlaidos 1 kilometrui padidėjo 39,1 procento, remonto išlaidos — 84,9 procento. Dėl naujų autobusų įsigijimo beveik 3 kartus išaugo amortizaciniai atskaitymai. Nuo 2009 iki 2020 metų įmonės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 87 procentais. 9 kartus didinta minimali mėnesinė alga (nuo 232 iki 607 eurų), nuo 2016 metų sausio 1 dienos 10 procentų didintas visų įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir nuo 2019 metų gegužės 1 dienos — 10 procentų autobusų vairuotojų darbo užmokestis.
Aiškinamajame rašte prognozuojama, kad padidinus bilieto kainą mieste 25 procentais (nuo 0,40 iki 0,50 euro su PVM) vienam keleiviui už vieną kartą ir priemiestyje už 1 kilometrą 43 procentais (nuo 0,07 iki 0,10 euro su PVM), pajamos per metus padidėtų 149 tūkst. eurų be PVM (162 tūkst. eurų su PVM).
Dabar Savivaldybė „Telšių autobusų parkui“ sumoka kompensacijų už lengvatas, moksleivių vežimą, padengia nuostolių už 842 tūkst. 471 eurą. Iš šios sumos nuostolių kompensuojama už 435 tūkst. 999 eurus. Padidinus kainas, nuostolių Savivaldybei būtų reikėję kompensuoti už 137 tūkst. 267 eurus. Nors būtų padidėjusios sumos kompensacijoms ir už moksleivių vežimą, dėl sumažėjusių išlaidų nuostoliams kompensuoti iš viso Savivaldybei būtų tekę per metus išleisti 829 tūkst. 886 eurus — 12 tūkst. 585 eurais mažiau nei nepadidinus kainų.

 

2 komentarai

  1. Kokie jūs įmonių direktoriai, kad jums liepia įsteigti etatus jūs įsteigiat? Kaip jūs ten galite vadovauti įmonėms, kai pilkieji kardinolai šlaistosi koridoriuose. Nesugebat net komandos savos suburti. Bekeušiai …

Daugiau nekomentuojama.