Dar viena „Techsio“ nesėkmė teisme

„Kalvotoji Žemaitija“ ne kartą rašė apie Žemaitės gimnazijos stadiono remontą. Buvo naudota dalis ne tokių, kaip numatyta techniniame darbo projekte, medžiagų. Po mūsų žurnalistinių tyrimų, „Techsis“ medžiagas keitė.

Alvydas Ivoncius

Naudojo dalį netinkamų medžiagų
Primename, kad remontuojant Žemaitės gimnazijos stadioną, futbolo aikštėje vietoje cinkuotų stulpų buvo pastatyti necinkuoti, be to, jų būta mažiau nei reikalauta projekte. Ant stulpų vietoje cinkuotų, dengtų plastiku skydelių kabojo plastikinių virvelių tinklas. Krepšinio aikštės stulpai ir vielos skydeliai, nors ir buvo cinkuoti, bet nepadengti plastiku. Tik po „Kalvotosios Žemaitijos“ straipsnių paskelbimo Savivaldybės administracija pareikalaudavo „Techsio“ pašalinti trūkumus.
Savivaldybės administracija užsakė stadiono futbolo aikštės stulpų ekspertizę. Ekspertai nustatė, kad stulpai nėra cinkuoti. Tiesa, „Techsis“ buvo pastatęs papildomai stulpų, tačiau ir jie nebuvo cinkuoti. Nors Savivaldybės administracija reikalavo stulpus pakeisti tinkamais, bendrovė tai daryti atsisakė.

Nesutiko keisti stulpų
Savivaldybės administracija, UAB „Techsis“ nesutikus pakeisti stulpų tinkamais, kreipėsi į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmus. Jie vasario 5 dieną priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies tenkino Savivaldybės administracijos ieškinį. Savivaldybės administracija teismo prašė priteisti dėl stulpų 10 tūkst. 299 eurus ir dar 3085 eurus už ekspertizę. Tačiau, teismo manymu, Savivaldybės administracija kreipėsi dėl visų 54 stulpų, o ne pagal techninio projekto reikalavimus pastatytų 34 stulpų, todėl ir priteistina tik jiems pakeisti reikalinga suma — 7 tūkst. 922 eurai.
Tačiau teismas atsisakė priteisti išlaidas už ekspertizę — 3 tūkst. 85 eurus. Mat UAB „Techsis“ anksčiau neginčijo, kad stulpai nėra cinkuoti, todėl Savivaldybės administracijai nebuvo reikalo kreiptis į ekspertus ir patirti išlaidų. Iš „Techsio“ dar priteista sumokėti Savivaldybės administracijai 1 tūkst. 580 eurų bylinėjimosi išlaidų ir 178 eurus žyminio mokesčio.
„Techsis“ teisme prašė atmesti Savivaldybės administracijos ieškinį. Neva projektavimo užduotyje reikalavimo naudoti cinkuotus stulpus nebuvo. Be to, vertinant metrais, bendras stulpų ilgis atitiko Savivaldybės administracijos projektavimui teiktus pageidavimus. „Techsis“ įtikinėjo teismą, kad, nagrinėjant bylą, reikia remtis dokumentų pirmumu: rangovo pasiūlymas, užsakovo reikalavimai, o kiti dokumentai mažiau reikšmingi. Be to, cinkuoti stulpai nebuvo numatyti sąmatoje. Ne kartą tokią dokumentų pirmumo tvarką „Kalvotajai Žemaitijai“ aiškino ir „Techsio“ direktorius Algirdas Birkantas. Teismas atmetė šį teisinimąsi. Taipogi atmetė ir kitus „Techsio“ argumentus dėl techniniame projekte įtvirtintų reikalavimų. Teismas nustatė, kad dalis stulpų pastatyta ne pagal techninio projekto reikalavimus. Teismas pabrėžė, kad pati bendrovė užsakė techninį projektą, pagal kurį buvo išduoti statybą leidžiantys dokumentai.

Neįtikino ir Šiaulių teismo
Po Telšių teismo rūmų sprendimo „Techsis“ apeliaciniu skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. Šis spalio pabaigoje priėmė neskundžiamą nutartį.
Šiaulių apygardos teismo UAB „Techsis“ atstovė advokatė M.J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2020 metų vasario 5 dienos sprendimo dalį, kuria ieškovei Telšių rajono savivaldybės administracijai iš atsakovės priteista 7 tūkst. 922 eurai būsimų remonto darbų išlaidų, priteista 6 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 metų spalio 30 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo) ir kuria iš atsakovės priteistas 178 eurų žyminis mokestis valstybės naudai.
„Techsio“ advokatė apeliaciniame skunde aiškino, kad Telšių teismo rūmai, nagrinėdami šį ginčą, turėjo spręsti ne klausimą dėl techninio darbo projekto dokumentų tarpusavio viršenybės ir hierarchijos, bet atsakyti ir išspręsti esminį klausimą, kam šiuo atveju suteikiamas prioritetas — ar viešojo pirkimo dokumentams (pirkimo sąlygoms) ir rangos sutarčiai, sudarytai viešojo pirkimo dokumentų pagrindu, ar techninio darbo projekto sprendiniams. Teismas šių aplinkybių neanalizavo, sprendime dėl to nepasisakė, nesiaiškino tikrosios šalių valios ir, atsakovės nuomone, ginčą išsprendė formaliai.
„Techsio“ apeliaciniame skunde aiškinama, kad Telšių teismo rūmai neteisingai įvertino ir nepagrįstai konstatavo atsakovės neteisėtus veiksmus dėl 34 vienetų stulpų netinkamo įrengimo. Šiuo atveju negalėjo būti priteistas 7 tūkst. 922 eurų žalos dydis ne tik dėl to, kad atsakovės veiksmai nepagrįstai buvo pripažinti neteisėtais, bet ir dėl to, kad nebuvo įrodytas ir žalos faktas.
Šie kiti „Techsio“ apelicinio skundo argumentai Šiaulių apygardos teismo neįtikino. Kaip ir Telšių teismo rūmai, taip ir Šiaulių apygardos teismas pareiškė, kad „Techsio“ argumentai, jog techninio darbo projekto reikalavimai turi būti identiški darbų pirkimo sąlygoms, yra teisiškai nepagrįsti. Beje, techninis darbo projektas buvo parengtas ne Savivaldybės, o „Techsio“ užsakymu. Teismas pareiškė, kad bendrovė darbus privalėjo atlikti vadovaudamasi techniniu darbo projektu.
Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad Telšių teismo rūmų nutartis yra pagrįsta, todėl „Techsio“ apeliacinį skundą atmetė. Bendrovė Savivaldybės administracijai turi sumokėti beveik aštuonis tūkstančius eurų, priteistų Telšių teismo rūmuose.

4 komentarai

  1. Algirdas Birkantas ir jo firmos – tiesiog teismų herojai. Teismą po teismo pralaimi, Menų mokykla – kaip Vilniaus futbolo stadionas. Tų firmų savininkas pabuvo Darbo partijoje tol, kol padai nuo aferos ėmė svilti. Tuoj nutūpė pas socialdemokratus ir buvo priimtas išskėstomis rankomis, kol vėl prisidirbo kaip paršas. Meras Kęstutis Gusarovas tyli kaip kelnes pridėjęs ir skundžia redakciją, žurnalistus, kad kenkia jo didenybės reputacijai, nors žurnalistai rašo gryniausią teisybę. Ir meras, ir jo bičiulis verslininkas, kuris neišeina iš teismų, – kokie jie niekingi, visiškai praradę realybės jausmą menkystos. Tarp jų vis pasirodo didysis rentininkas Valentinas Bukauskas. Nieko sau kompanija, Telšių gelbėtojai ir visokiausių aferų meisteriai. Meras išvis be nugarkaulio, vis įklimpęs į kokią kvailybę – nuo batkos demokratijos iki poligono. Vėžinės ląstelės, ir tiek.

    • Taikliai pasakyta.
      Dar galima pridėti susiaurintus takus ir nebaigtą paežerės tvarkymo objektą, nekalbant apie Respublikos gatvės remontą…
      Ir iš vis ar Birkanto įmonė yra nors vieną objektą pabaigusi be priekaištų ir laiku? Būtų įdomu sužinoti, nes „Teckis“ turėjo virš 40 bylų iš kurių didžioji dauguma atsakovė… Čia ne vėžinė ląstelė, o įšbujojęs ir išplitęs po visą Žemaitiją vėžys…

Daugiau nekomentuojama.