Politikos „meistriukai“: daro kėdę, nežinodami, kokios nori

Telšių rajono savivaldybės taryba ne kartą praeityje pagarsėjo keistais sprendimais. Politikai nusprendžia ką nors daryti, gerai nežinodami, kodėl ir kam to reikia. Paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta įsteigti viešąją įstaigą, kuri lyg turėtų rūpintis aviacijos sportu, Degaičiuose esančiu aerodromu.

Alvydas Ivoncius

Net neįvardijo, ką įstaiga veiks
Politikai dar Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje nusprendė, kad reikia padėti aviacijos sportui, įsteigiant viešąją įstaigą. Žinoma, vien įsteigimo neužteks: reikės skirti ir biudžeto pinigų. Paskutiniajam Savivaldybės tarybos posėdžiui buvo pateiktas sprendimas pritarti viešosios įstaigos „Telšių aeroklubas“ steigimui bei pavesti Telšių rajono savivaldybės administracijai parengti naujos viešosios įstaigos steigimo dokumentus.
Posėdyje dalyvavusi vyriausybės atstovė Daiva Kerekeš pastebėjo, kad iš sprendimo projekto sunku suprasti, kokiu tikslu nauja viešoji įstaiga steigiama, kokias teiks paslaugas: viešąsias ar komercines. Jei bus teikiamos komercinės paslaugos, reikės Konkurencijos tarybos leidimo. Neaišku, ar Savivaldybė bus vienintelė dalininkė. Anot D.Kerekeš, tikslas gal ir geras, bet reikia tinkamai paruošti namų darbus.
Savivaldybės administracijos atstovas aiškino neva Tarybos sprendimu būtų pradėta steigimo procedūra. Esą jei nėra Tarybos sprendimo, bus neracionaliai naudojamas Savivaldybės administracijos darbo laikas.
Įdomus paaiškinimas. Kaip Savivaldybės administracija kartais „racionaliai“ ir kam naudoja darbo laiką bei pinigus, jau kita tema. Esmė labai paprasta. Taryba pritaria steigti naują įstaigą sprendimo aiškinamajame rašte net neišdėsčius, kodėl ta įstaiga steigiama, ką ji veiks, kiek tai kainuos Savivaldybei, kokia bus jos dalis ir panašiai. Taigi dėl šių klausimų Savivaldybės tarybos nariai nenori sau kvaršinti galvų: tegul atsakymų ieško Savivaldybės administracija. Tačiau jau Savivaldybės tarybos posėdyje buvo išreikšta „politinė valia“ dėl naujos įstaigos steigimo, niekas nedraudė Savivaldybės administracijai parengti pasiūlymus Tarybai su įvairiomis alternatyvomis.
Kaip matote, Tarybos sprendime nėra įvardinta nieko, kuo remiantis Savivaldybės administracija galėtų rengti įstaigos steigimo dokumentus. O jei parengs ne tokius, kokie bus priimtini Tarybai? Ar tuomet racionaliai bus panaudotas Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo laikas?

Pamokančios patirties apstu
Savivaldybės taryba net nenusprendė, kiek jai turėtų priklausyti naujosios įstaigos dalių. Viešosiose įstaigose dalininkų sprendžiamo balso teisė vertinama dalimis, o akcinėse bendrovėse — akcijų skaičiumi. Taigi Taryba net neįvardijo, kokią pageidauja naujoje įstaigoje turėti įtaką.
Dėl viešųjų įstaigų Telšių rajono savivaldybėje ne kartą kilo keistų situacijų ar ketinimų. Štai praėjusią Savivaldybės tarybos kadenciją siūlyta Savivaldybei tapti krepšinio komandą turinčios viešosios įstaigos dalininke. Kaip ir dabar, taip ir anuomet, vengta įvardinti, kiek dalių viešojoje įstaigoje Savivaldybei priklausys, kitaip sakant, ar ji turės „kontrolinį paketą“. Užtat siūlyta įstaigai perduoti areną, Savivaldybei išlaikyti įstaigos etatus, suaugusiųjų krepšinio komandą. O kitas dalininkas, privatus asmuo, būtų įsipareigojęs „pritraukti lėšų“ iš privačių rėmėjų.
Telšių rajono savivaldybė buvo viešosios įstaigos „Soneima“ dalininkė. Nors per daugybę metų šiai įstaigai iš biudžeto atseikėta šimtai tūkstančių, Savivaldybė net neturėjo lemiamo balso, nes jai tepriklausė pusė dalininko teisės.
Savivaldybė metų metus manė esanti viešosios įstaigos „Telšių krizių centras“ dalininkė. Vėlgi, kaip ir „Soneimai“, įstaigai skirtos nemenkos sumos. Galiausiai paaiškėjo, kad Savivaldybė net nėra šios įstaigos dalininkė, kadangi nebuvo sumokėjusi piniginio įnašo. O juk reikalus čia taipogi tvarkė Savivaldybės administracija.
Aviacijos sportas Telšiuose išliko beveik vien privačių iniciatyvų dėka, o daug kur ši sporto šaka išnyko. Aviacijos sporto puoselėtojai kreipėsi į Savivaldybę, prašydami padėti. Viena pagalbos šiais sporto šakai formų būtų viešosios įstaigos įsteigimas ir jos veiklos finansavimas iš rajono biudžeto.

1 komentaras

  1. Straipsnio iniciatorius net nežino,kad visas aerodromo turtas vyriausybės sprendimu nuo birželio 19 d. perduotas savivaldybei. Aisku paprasciausiai sita turta butu parduoti ir nesukti galvos ka su juo toliau veikti,bet šis turtas yra sukurtas ir išsaugotas pačių aviatorių,tad norint testi aviacijos veiklą Telšiuose kuri veikia višiskai nekomerciniais tiklais mokydamajaunimą sklandymo meno,bei ruošdama pilotus ir rengia įvairias varžybas nuspreta isteigti VŠĮ ,kaf ardoromas igauti svaresnį juridinį statusą ir galėtu lešų išsilaikymui gauti ne iš savivaldybės biudžeto ,o dalyvaujant projektuose iš struktūriniu fondų. Taip ,kad straipsnis visiškai klaidinanti,neisigilinus į realią situaciją.

Daugiau nekomentuojama.