Žlugo vos prasidėjęs Etikos komisijos posėdis

Kegiškiai dėl gatvės apšvietimo kreipėsi į Savivaldybės tarybos narį M.Leščiauską. Šis rugpjūčio 20 dieną parašė K.Gusarovui raštą. Meras atsakė tik lapkričio 5 dieną, stipriai praleidęs teisės aktais nustatytą terminą. Nuotrauka iš „Vikipedijos“.

Praėjusią savaitę vos prasidėjęs Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis sužlugo, kadangi jos nariai Tomas Lekavičius ir Algirdas Tarvainis pareiškė posėdyje nedalyvausiantys. Ir tam rado svarių priežasčių.

Alvydas Ivoncius

Nusprendė posėdyje nedalyvauti
Pasak T.Lekavičiaus, socialdemokratai, darbiečiai ir konservatoriai pareiškė sudarę naują koaliciją. Reikia suprasti, ji — valdančioji. Jei taip, tai konservatorė Janina Bucevičė negali vadovauti Etikos komisijai. Pagal teisės aktus, Savivaldybės tarybos Etikos, Antikorupcijos komisijų, Kontrolės komiteto pirmininkų pareigos privalo priklausyti opozicijai. Pasak T.Lekavičiaus, situacija dar keista ir dėl to, kad Savivaldybės tarybos posėdyje konservatoriai nepareiškė nebesantys opozicijoje. T.Lekavičiui pritarė ir komisijos narys Algirdas Tarvainis, taip pat pareiškęs, kad atsisako dalyvauti posėdyje.
Komisijos pirmininkė Janina Bucevičė pastebėjo, kad iki šiol dar nėra aišku, kas ir kaip. Mat Almantas Lukavičius tebėra Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Tad nauja koalicija nėra baigusi formuoti naujos Savivaldybės administracijos valdžios. Konservatoriai vadovauja ne tik Etikos, bet ir Antikorupcijos komisijai bei Kontrolės komitetui. T.Lekavičiui ir A.Tarvainiui atsisakius dalyvauti posėdyje, neliko kvorumo ir posėdis buvo nutrauktas.

Ieško „atpirkimo ožio“?
Etikos komisijos posėdyje turėjo būti svarstomi Kęstučio Gusarovo skundas dėl Algirdo Bacevičiaus, A.Bacevičiaus skundas dėl K.Gusarovo. Abu skundai pradėti nagrinėti dar ankstesniame komisijos posėdyje. Apie abu skundus jau rašėme, šią temą bus galima pratęsti, kai skundai toliau bus nagrinėjami Etikos komisijoje. Tačiau komisija gavo dar ir trečią skundą — Martino Leščiausko dėl K.Gusarovo. Rugpjūčio 20 dieną M.Leščiauskas kreipėsi raštu į merą K.Gusarovą „Dėl apšvietimo Kegų kaime“. Meras M.Leščiauskui privalėjo atsakyti per 20 darbo dienų, tačiau to, akivaizdu, nepadarė. Vadinasi, K.Gusarovas nepaisė įstatymu nustatyto reikalavimo atsakyti laiku.
Etikos komisijai K.Gusarovas raštu paaiškino, kad vos gavęs M.Leščiausko Etikos komisijai skirtą skundą, pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Katkui išsiaiškinti, kas kaltas dėl atsakymo nepateikimo. Minutėlę: M.Leščiausko raštas buvo skirtas ne Savivaldybės administracijai, o K.Gusarovui. Atsakyme Etikos komisijai K.Gusarovas nepateikė duomenų, kad jis ar jo patarėjos M.Leščiausko raštą perdavė kuriam nors Savivaldybės administracijos darbuotojui. „Man visiškai nesvarbu, įvykdė mero pavedimą kuris nors valdininkas, ar ne, kreipėsi meras į valdininką, ar ne. Raštas buvo skirtas merui, jis ir privalėjo teisės aktais nustatytu terminu man pateikti atsakymą. O jei jam kas nors kažko nepateikė, tai jo paties ar patarėjų problema: K.Gusarovas privalėjo kontroliuoti, kad ir pats gautų informaciją ir pats laiku man atsakytų“,— „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė M.Leščiauskas.
Jis stebėjosi, kodėl K.Gusarovas kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl kažkurio valdininko neva galimo tarnybinio nusižengimo ištyrimo. „Meras pats dėl savęs turėtų sudaryti komisiją, kuri ištirtų K.Gusarovo neveikimą. Negražu bandyti kaltę suversti kažkuriam valdininkui, kai pats esi atsakingas“,— supeikė K.Gusarovo iniciatyvą M.Leščiauskas. Jis sakė suprantantis, kad meras gali ir nepastebėti, ar laiku atsakyta į pateiktus raštus. Tačiau K.Gusarovas turi dvi patarėjas. „Man keista, kad meras kažkodėl nesirūpina išsiaiškinti, o koks jo paties patarėjų vaidmuo šioje istorijoje“, — stebėjosi M.Leščiauskas.
K.Gusarovas vis dėlto į rugpjūčio 19 dienos M.Leščiausko raštą atsakė, bet tik lapkričio 5 dieną, kai Etikos komisija jau buvo gavusi M.Leščiausko pranešimą.
M.Leščiauskas į merą kreipėsi dėl kegiškių prašymo sutvarkyti gyvenvietėje gatvių apšvietimą. Jie Savivaldybės tarybos nario klausdavo, ar kas bus daroma. „Nuolat turėjau teisintis, kad pats negavau mero atsakymo. Nelikus kitos išeities, kreipiausi į Etikos komisiją“,— „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė M.Leščiauskas.
Kaip minėta, kai Etikos komisija gavo M.Leščiausko pranešimą, K.Gusarovas tuoj atsakė Savivaldybės tarybos nariui. Atsakyme meras aiškina, kad Kegus kerta rajoninis kelias, kuriuo turi rūpintis Kelių direkcija. Neva Savivaldybė kreipėsi į Kelių direkciją dėl „tinkamo kelio apšvietimo įrengimo Kegų kaime“.