Kęstutis Gusarovas, matyt, nesugeba skirti klausimų nuo pastebėjimų

2019 metais Kęstutis Gusarovas, dalyvaudamas mero rinkimuose, skelbė: „Gerbti, girdėti ir ginti. Kiekvieną.“ Vengimas atsakyti į jam nepatogius šiame straipsnyje pateiktus klausimus vargiai patvirtina, kad K.Gusarovas iš tikrųjų nusiteikęs „gerbti ir girdėti“. Be to, informacijos teikimo aprašas tvoskia „cenzūra“, o žurnalistams, ir ne vien jiems, gauti informaciją sudaromos kliūtys.

Atsitiktinai sužinojome, kad liepos 23 dieną tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas įsakymu patvirtino naują Telšių rajono savivaldybės informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašą. Deja, Redakcijai jis nebuvo atsiųstas. O Seimo kontrolieriui guodėsi esą žurnalistai to aprašo nesilaiko ir klausimus siunčia tiesiai darbuotojams. Kaip gali laikytis to, apie ką nesi net informuotas? Bandydami išsiaiškinti minėtos tvarkos keistenybes, pateikėme nemažai klausimų merui Kęstučiui Gusarovui. Jis nė į vieną pateiktą klausimą neatsakė. Pasirodo, K.Gusarovas sugeba klausimus suvokti kaip… pastabas.

Alvydas Ivoncius

Užsislaptinę tarsi bunkeryje
Pirmiausia merui pateikiau klausimą: „Atsitiktinai sužinojau, kad Savivaldybės administracijos direktorius liepos 23 dieną patvirtino naują informacijos teikimo tvarką. Ši tvarka mums nebuvo atsiųsta, nors joje įrašyta, kuriuo elektroninio pašto adresu, norėdami gauti atsakymus, turėtume kreiptis. Kodėl nauja tvarka mums nebuvo pateikta?“
Nors K.Gusarovas skunduose dėl manęs aiškina į klausimus atsakantis, tačiau šįsyk neatsakė, kodėl Redakcijai nebuvo pateikta nauja informacijos tvarka.
Telšių rajono savivaldybėje veikia keista tvarka. Išsiunčiame klausimus, nors ir ne į visus, gauname atsakymus, bet jie paprastai niekieno nepasirašyti. Todėl K.Gusarovo klausėme:
„Jei gauname informaciją iš kitų valstybės institucijų, paprastai yra nurodomas informaciją rengęs asmuo. Tuo tarpu Savivaldybės administracijos pateikiamos informacijos tekstai yra „bevardžiai“: neaišku, kas rengė atsakymus į klausimus, į ką reikėtų kreiptis pakartotinai, o, pavyzdžiui, gavus atsakymą elektroniniu paštu, dėl patikslinimų paskambinti. Kodėl tokia atsakančių asmenų „užslaptinimo“ tvarka sukurta Telšių rajono savivaldybės administracijoje?“
K.Gusarovas, matyt, nematė reikalo į šį klausimą atsakyti.

Įdiegė „cenzūrą“
Merui parašėme: „Parengtoje tvarkoje esama keistų ribojimų. Štai vienas jų: „Savivaldybės administracijos vadovai, Administracijos padalinių vadovai ir darbuotojai, prieš teikdami informaciją (interviu) viešosios informacijos rengėjui, telefonu arba elektroniniu paštu apie informacijos pobūdį informuoja Administracijos įgaliotą darbuotoją bei Savivaldybės mero patarėją ryšiams su visuomene.“ Pone mere, kaip tai įgyvendinsite? Sakykime, renkant žurnalistui informaciją, yra kalbinamas Savivaldybės administracijos skyriaus vedėjas. Paprastai paklausus, tenka tikslinti, teikti papildomus klausimus. O pagal cituotą tvarkos dalį, žurnalistui paskambinus, darbuotojai turės pirma išklausyti klausimą, paskui informuoti citatoje nurodytus asmenis, o tada neva jau galės atsakyti. Be to, kam reikalinga tokia kontrolė, primenanti Savivaldybės vidinę cenzūrą, kai kalbinti darbuotojai privalo kažkam dar ir atsiskaityti?“

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 92 (10304)

1 komentaras

  1. Nu, brangieji, dabar jau tikrai nusišnekėjote. Jokiose institucijose nėra kreipiamasi tiesiogiai į specialistus ar vadovus. Tam yra viešųjų ryšių specialistai.

Daugiau nekomentuojama.