Nevarėnų seniūnas Darius Martinkus: „Skatinsiu gyventojus aktyviai reikšti savo idėjas“

Darius Martinkus.

Nuo kovo 9 dienos Nevarėnų seniūnija turi naują šeimininką — seniūną Darių Martinkų. Naujasis seniūnas, turintis nemažą vadovaujamo bei pedagoginio darbo bagažą, sieks glaudaus bendradarbiavimo su seniūnijos bendruomene bei stengsis prisidėti, jog Nevarėnai pateisintų garbingą Mažosios kultūros sostinės titulą.

Justina Lukošienė

— Papasakokite apie save. Koks buvo Jūsų profesinis kelias iki seniūno pareigų?
— Gimiau ir užaugau Telšiuose. Baigiau Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą — dabartinę „Atžalyno“ progimnaziją. Buvau aktyvus moksleivis: grojau mokyklos estradiniame ansamblyje, vaidinau teatro studijoje, žaidžiau krepšinį, prisidėdavau prie renginių organizavimo. Baigęs mokyklą, dirbau Gadūnavo seniūnijos Gedrimų kultūros namų direktoriumi. Vėliau įstojau mokytis į Šiaulių pedagoginį institutą, kurį 1996 m. sėkmingai baigiau ir įgijau pradinio mokymo pedagogikos ir darbų mokytojo specialybę bei bakalauro laipsnį. 1996-2002 m. likimas nuvedė į Kelmės rajoną, kur dirbau mokytoju Kražių, Butkiškės, Albinavos mokyklose. 2002 m. grįžau į gimtąjį kraštą ir pradėjau dirbti Lieplaukės pagrindinės mokyklos direktoriumi. Vėliau savo darbinę veiklą tęsiau Jaunimo mokykoje, kur dirbau direktoriaus pavaduotoju ugdymui, taip pat laikinai teko eiti ir šios mokyklos direktoriaus pareigas. Reorganizavus mokyklą, dirbau Suaugusiųjų mokyklos Jaunimo ugdymo skyriaus vedėju. 2019 m. užsiėmiau individualia veikla. 2020 m. rugsėjo 1 d. grįžau atgal į mokyklą — pradėjau dirbti Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje technologijų mokytoju.
— Kodėl nusprendėte dalyvauti Nevarėnų seniūnijos seniūno konkurse?
— Nevarėnų seniūno pareigas pasirinkau todėl, kad šis kraštas man artimas. Petraičių kaime yra gimę mano seneliai. Atsimenu, kaip su tėveliais lankydavomės pas babą, kuri gyveno miestelio centre šalia Burbesio. Apsilankydavome pas tėvelio brolius, tetas, gyvenančius Nevarėnuose. Todėl Nevarėnai man artimas ir mielas širdžiai miestelis.
— Nemažai metų dirbote pedagoginį darbą. Kokios, Jūsų manymu, pedagogo savybės pravers seniūno darbo kasdienybėje?
— Pedagogo darbas — labai dinamiškas. Kiekviena diena ar pamoka — kitokia. Niekada nebūna vienodų situacijų, todėl pedagogas turi būti pasiruošęs bet kokiai iškilsiančiai problemai ir numatyti problemos sprendimo būdus. Taip jau atsitiko, kad beveik visą laiką teko dirbti vadovaujamą darbą, todėl ir susikaupė 17 metų vadybinio darbo patirties mokykloje. Organizuodavau mokyklos strateginių veiklos planų ruošimą, vadovavau darbo grupių veiklai. Darbas mokykloje išmokė dirbti komandoje, priimti atsakomybę už savo ir komandos sprendimus. Nuolatos mane supo įvairaus amžiaus žmonės. Komunikavimas, bendradarbiavimas, problemų sprendimo būdų ieškojimas, mokėjimas išklausyti ir patarti — tai mano, kaip pedagogo, įgytos savybės. Noras tobulėti, sužinoti ką nors naujo ir išbandyti jėgas kitoje srityje — tai kiekvieno žmogaus varomoji jėga. Todėl, gerai pasvarstęs, priėmiau sprendimą kardinaliai pakeisti savo darbo pobūdį ir išmėginti save naujoje darbo srityje.

— Kokias didžiausias problemas įžvelgiate Nevarėnų seniūnijoje? Su kokiais nusiskundimais ar pageidavimais į Jus kreipiasi seniūnijos gyventojai?
— Aktualiausios problemos: kelių būklė, viešųjų erdvių priežiūra, socialinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms. Nuo pirmos darbo dienos stengiuosi bendrauti su žmonėmis ne tik Nevarėnuose, bet ir Nerimdaičiuose bei Mitkaičiuose. Stengiuosi suprasti gyventojus slegiančias negandas ir ieškoti galimų sprendimo būdų. Galiu pasidžiaugti aktyvia bendruomenių veikla ir tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Šiuo metu žmonės kreipiasi dėl pirties darbo atnaujinimo, informuoja apie kelių būklę.
— Kokią seniūnijos viziją esate susikūręs? Į kokius darbus pirmiausia ketinate orientuotis?
— Labai džiaugiuosi, kad Nevarėnai tapo 2021 m. Lietuvos mažąja kultūros sostine. Tai rodo, kad miestelio bendruomenė yra aktyvi, iniciatyvi ir puikiai dirbanti. Didelį dėmesį skirsiu Burbesio tvenkinio valymo ir rekreacinės teritorijos sutvarkymo darbams. Skatinsiu gyventojus aktyviai reikšti savo idėjas, kartu svarstysime, kaip jas įgyvendinti. Bendradarbiaujant su bendruomene, prisidedame prie miestelio viešųjų erdvių tvarkymo. Planuojame gatvių valymo, medžių šakų genėjimo, kelių greideriavimo, Burbesio salos puošimo darbus. Aktyvinsiu seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų bendradarbiavimą ir bendro tikslo siekimą. Tikiuosi nuoširdaus ir atviro bendravimo.
— Ką pirmiausia parodytumėte į seniūniją atvykusiems svečiams? Kuo galite pasididžiuoti?
— Įvažiavus į Nevarėnus, svečius pasitinka Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Burbesio upelis su tvenkiniu, kurio pakraštyje įkurtas skulptūrų parkas „Legenda“. Miestelio centrą puošia akmenų parkas, Kultūros centras, Seniūnijos pastatas, Nevarėnų pagrindinė mokykla su puikiai sutvarkyta teritorija moksleiviams ugdyti ir poilsiui. Nerimdaičiuose yra šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, Mitkaičiuose — Švč. Mergelės Marijos medinė koplyčia, Juozapave — išlikęs dvaro parkas.
— Dėkoju už pokalbį.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.