Telšių regioninis STEAM atviros prieigos centras — netrukus atvers duris!

Kokia STEAM ugdymo samprata? Kaip kūrėsi STEAM centrai šalyje? Kokios formaliojo ugdymo veiklos vyks STEAM centrų standartizuotose laboratorijose? Kaip veiks Telšių regioninis STEAM atviros prieigos centras? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus išgirdo renginio „Telšių regioninio STEAM atviros prieigos centro pristatymas“ dalyviai.

Apie STEAM centrus savo įžvalgomis dalijosi dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, Vilniaus universiteto/Gamtos mokslų ugdymo centro, Vilniaus STEAM centro Funkcinės dalies vadovas, Tomas Pūtys, LR ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas, Rasa Žemaitaitienė, Vilniaus licėjaus chemijos mokytoja ekspertė.
Renginio metu Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė, pristatė Telšiuose kuriamo STEAM centro viziją, tikslus ir numatomas veiklos kryptis, ko reikia, kad STEAM centras taptų patrauklia ir inovatyvia aplinka mokiniams, kurioje būtų galima pritaikyti įgytas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir dizaino bei matematikos žinias, atliekant bandymus ir eksperimentuojant. Tokią aplinką planuojama sukurti Telšių regioniniame STEAM atviros prieigos centre, kuris yra Telšių švietimo padalinys.
Centre bus dvi standartizuotos laboratorijos: biologijos ir chemijos bei mechatronikos (fizika/inžinerija, robotika/IT) laboratorijos. Juose numatoma organizuoti formaliojo ugdymo užsiėmimus, jos tobulinimo užsiėmimus pagal parengtą ugdymo metodiką, kurią sudarys tiriamųjų darbų aprašai. Tiriamųjų darbų aprašai orientuoti į 7-12 klasių mokinių ugdymą. Planuojama, jog veiklos trukmė pagal vieną aprašą apims apie 3 valandas, per dieną čia mokytis galės 60 mokinių, o per metus formaliojo ugdymo paslaugas gaus 11 tūkst. 100 mokinių.
Numatomi ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai 1-12 klasių mokiniams. Ateityje mokiniams ir jų mokytojams bus sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. STEAM centre vyks mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesai, STEAM dalykų mokymosi efektyvinimo, įvairios mokslo populiarinimo, viešinimo, profesinio orientavimo ir kitos veiklos.
Kad ateityje Telšių regioninis STEAM atviros prieigos centras taptų inovacijų/naujovių centru, reikalinga ne tik aukštos kokybės įranga, kuria centras bus aprūpintas projekto „Mokyklų aprūpinimas ir technologijų mokslų priemonėmis“ lėšomis, bet labai svarbu, kad mokiniai turėtų galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais, geriausiais mokytojais, kad būtų suteikta mokiniams praktika ir tyrimais grįsta mokymosi patirtis. Taip pat svarbus veiksnys — bendradarbiavimas su mokslo, verslo ir kt. partneriais, partnerystė su Telšių regiono mokyklomis. Tik tada bus sukurta — erdvė, kur gali pasireikšti geriausi talentai. STEAM — tai investicija į ateitį!
„Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad tikslą įsteigti STEAM centrą pasiekėme. Koks bus tikrasis jo vaidmuo, pamatysime vėliau. Reikia pažymėti, kad ne tik mes Lietuvoje, bet ir dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM, siekdamos, kad mokiniai gautų ne tik teorinių žinių, bet kuo daugiau įgytų praktinių patyrimų gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos moksluose. Ne paslaptis, kad norime ir laukiame naujų specialistų tose srityse, kuriose šiandien jaučiame trūkumą, ir tikime, kad tokie centrai tam pasitarnaus. Be to, manau, kad čia mūsų mokiniai ugdysis gebėjimus bendradarbiauti, savarankiškai mąstyti ir kurti.
Man labai įdomu, ką mes apie šį centrą kalbėsime po metų, kitų, kaip apie jį atsilieps patys mokiniai. Tuomet ir paaiškės tikroji mūsų visų pastangų vertė. Todėl linkiu Švietimo ir sporto skyriui, Švietimo centrui, būsimiems STEAM darbuotojams susitelkti ties bendrų darbų kūryba ir pasistengti įveiklinti šį naują ugdymo objektą taip, kad čia dirbantiems ir besimokantiems būtų įdomu, nekasdieniška, patrauklu. Didelės sėkmės visiems“,— apie STEAM atviros prieigos centro įsikūrimą kalba Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas.
„Buvo malonu sudalyvauti Telšių regiono STEAM atviros prieigos centro pristatyme, džiaugiuosi, kad netrukus šis mokymo centras atvers duris Telšių moksleiviams. Mažėjantis universitetų studentų skaičius inžinerinių tiksliųjų mokslų programose parodo, jog tokie centrai kaip STEAM ypatingai reikalingi bei leidžia suprasti, kad skatinti susidomėjimą gamtos, technologijų, inžinerijos mokslais reikia daug anksčiau — dar būnant moksleiviu. Pristatymo metu pateikta statistika, kad 82 proc. inžinerinės pramonės įmonių susiduria su specialistų trūkumu, o būtent inžinerinės krypties, tai yra tiksliųjų mokslų studijas renkasi tik 27 proc. moksleivių, parodo, kad dirbti ties šių sričių populiarinimu, bet svarbiausia sudominimu, yra būtina.
Tikiuosi, kad STEAM mokymo principai sužadins moksleivių smalsumą bei suteiks naujas galimybes atsiskleisti kūrybiškumui, o praktiniai gebėjimai paskatins ieškoti atsakymų ir sprendimų fizikos, matematikos, chemijos, gamtos, technologijų mokslų srityse. Noriu tikėti, jog Telšių STEAM centras padės įtraukti jaunus žmones ir palaipsniui duos rezultatų, tikiu, kad būtent švietimas — tai viena iš pagrindinių sričių, kuri gali daryti poveikį verslo ateičiai. Viliuosi, kad STEAM Telšiuose taps traukos centru, kuriame vaikai ras motyvaciją mokytis tiksliųjų mokslų. Džiaugiuosi, kad Telšiai tapo miestu, kuriame įsikūrė vienas iš 7 regioninių STEAM centrų, tad linkiu Jums gero, tikslaus ir efektingo starto“,— apie STEAM atviros prieigos centro įsikūrimą kalba Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.
„Šiandien galime pasidžiaugti, kad Telšių regiono STEAM atviros prieigos centras jau pasiekė finišo tiesiąją ir tuoj atvers duris visai švietimo bendruomenei. Šis centras — vienas iš veiksnių, prisidėsiančių prie ugdymo kokybės gerinimo. STEAM disciplinos daugiausiai yra paremtos praktiniu pažinimu, todėl į jas turi būti įtraukti eksperimentiniai elementai. Mokyklos turi užtikrinti, kad eksperimentams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skiriamų pamokų per mokslo metus. Daugelį praktinių veiklų galima atlikti kasdienėje veikloje, o sudėtingiems praktiniams užsiėmimams pasitarnaus kuriamas STEAM centras. Juolab, kad 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų projekte jau yra įvardinti STEAM atviros prieigos centrai. Šiame centre, vykdant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, mokiniams bus sudarytos sąlygos atlikti praktines užduotis, eksperimentuoti, ugdytis empirinį suvokimą, pedagogams — tobulinti kvalifikaciją gamtos mokslų srityje“,— apie STEAM atviros prieigos centro įsikūrimą kalba Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.

Telšių rajono savivaldybės informacija

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.