Konservatorės vadovaujama Etikos komisija ne kartą apsijuokė

Pernai Janinos Bucevičės vadovaujama komisija dėl Algirdo Bacevičiaus skundo sugebėjo priimti palankų Kęstučiui Gusarovui sprendimą, skundo net netirdama.

Kovo mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita. Kadangi Etikos komisiją daugiausia sudaro valdančiųjų atstovai, tai ši komisija ne sykį veikė kaip „mundurų skalbyklė“. O keisčiausia, kad „skalbti valdančiųjų mundurus“ buvo linkusi neva opozicijoje buvusių konservatorių atstovė, komisijos pirmininkė Janina Bucevičė. Todėl jos vadovaujama komisija kelis kartus apsijuokė, bet, aišku, ataskaitoje pasakoti apie tai vengta.

Alvydas Ivoncius

Melas įvardintas klaida
Komisijos ataskaitoje rašoma, kad 2020 metais iš viso buvo organizuoti šeši Etikos komisijos posėdžiai: įvyko keturi posėdžiai, du posėdžiai, nesant kvorumo, neįvyko.
Etikos komisija nagrinėjo Telšių rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Rumšienės elgesį dėl jos deklaracijoje galimai neteisingai paskelbtos informacijos apie išsilavinimą. Kad V.Rumšienė rinkėjams melavo turinti aukštąjį išsilavinimą, išaiškino „Kalvotoji Žemaitija“. Etikos komisija V.Rumšienei buvo gailestinga: tyrimą nutraukė, kadangi rajono „valstiečių“ vedlė viešai atsiprašė ir, kaip rašoma komisijos ataskaitoje, „klaidą pripažino“. Kaip matote, Etikos komisija V.Rumšienės melą įvardijo „klaida“.
Etikos komisijos ataskaitoje rašoma, kad Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė kreipėsi į komisiją, prašydama įvertinti Savivaldybės tarybos nario Remigijaus Maco elgesį. Prašyme buvo teigiama, kad R.Macas ciniškai ir įžūliai veikė prieš L.Bukauskienę, Telšių rajono savivaldybės administraciją, menkino Telšių rajono savivaldybės tarybą, siekė sužlugdyti pareiškėjos šeimos narių verslą, trukdė tinkamai atlikti patikrinimą Telšių socialinių paslaugų centre.
Komisija nusprendė, kad R.Macas nieko nepažeidė. Primename, kad R.Macas domėjosi UAB „Justlina“, susijusios su L.Bukauskienės šeima, reikalais.

Jei nepriklausai „klanui“, būsi pasmerktas
Ataskaitoje primenama, kad Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius kreipėsi į Etikos komisiją, prašydamas išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai V.Rumšienė, Jolanta Rupeikienė, Rimantas Adomaitis, Evelina Zelbaitė 2019 metais praleidinėjo Antikorupcijos komisijos posėdžius. „Uoliausiai“ posėdžius praleidinėjo V.Rumšienė ir J.Rupeikienė. Etikos komisija vis dėlto nusprendė, kad nieko blogo, jei Tarybos nariai deramai neatlieka savo pareigų, praleidinėdami Antikorupcijos komisijos posėdžius.
Užtat Etikos komisija principinga buvo A.Bacevičiaus atžvilgiu. A.Bacevičių komisijai apskųsti teikėsi meras Kęstutis Gusarovas. O apskundimo priežastis ir keista, ir juokinga. Mat A.Bacevičius pasikvietė pasikalbėti Gadūnavo seniūną Justą Dapkų, norėdamas jam žemėlapyje parodyti savavališkai miške išverstas atliekas. J.Dapkus savo viršininkui Imantui Motiejūnui net parašė tarnybinį pranešimą dėl to, kad lankėsi pas A.Bacevičių. Įdomu, ar visi valdininkai kasdien rašė I.Motiejūnui pranešimus, kur lankėsi, su kuo susitiko, apie ką kalbėjosi ir panašiai? K.Gusarovas skunde aiškino neva A.Bacevičius „įsakė“ seniūnui pas jį atvykti. Žinoma, jei nori, tai kiekvieną pageidavimą gali suvokti kaip įsakymą.
Ataskaitoje rašoma: „Etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau — Kodeksas) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, rekomendavo Telšių rajono savivaldybės tarybos nariui Algirdui Bacevičiui suderinti savo elgesį ar veiklą su šiame Kodekse ar institucijos, kurioje valstybės politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais.“
Kaip matote, Etikos komisija nuolaidi buvo valdančiajai koalicijai priklausiusių Savivaldybės tarybos narių R.Maco, V.Rumšienės, J.Rupeikienės, R.Adomaičio, E.Zelbaitės atžvilgiu. Tačiau nuolaidumo nedemonstravo dėl A.Bacevičiaus, kurį skundė K.Gusarovas. O juk A.Bacevičius, kaip Tarybos narys, vien stengėsi informuoti seniūną apie miške išverstas atliekas. A.Bacevičius dėl tokio vietinės Etikos komisijos akibrokšto kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Ji panaikino akivaizdžiai šališką Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą.

Įjungė „mundurų skalbyklę“
Pernai A.Bacevičius kreipėsi į Etikos komisiją, remdamasis „Kalvotosios Žemaitijos“ straipsniais, kuriuose rašėme, kad K.Gusarovas neatsakė į kai kuriuos klausimus, o į kai kuriuos laiku neatsakė. J.Bucevičės vadovaujama „mundurų skalbyklė“ suveikė visu pajėgumu. Nei pirmininkė, nei komisijos nariai nė nesivargino tirti A.Bacevičiaus skundo, išnagrinėti, ar jame pateikta informacija teisinga. Komisijos posėdyje meras K.Gusarovas pamelavo, kad į skunde minimus klausimus buvo atsakyta, J.Bucevičė pareiškė, kad meras „pateikė įrodymus“. O tie „įrodymai“ buvo K.Gusarovo melas ir kažkokia „špargalkė“. Jei komisija būtų nuodugniai tyrusi A.Bacevičiaus skundą, būtų įsitikinusi, jog K.Gusarovas jai melavo, o mūsų straipsniuose aprašytos aplinkybės pagrįstos faktais. Tačiau, manytume, J.Bucevičei ir kitiems komisijos nariams buvo nenaudingas išsamus tyrimas: kaip tuomet mero „mundurą išskalbsi“?
Ir štai čia komisija gavo skambų antausį. Mat kreipėmės į Seimo kontrolierių, pranešdami, kad praėjusių metų balandžio mėnesį K.Gusarovas neatsakė į kai kuriuos mūsų klausimus, o į kai kuriuos atsakė pavėluotai. Seimo kontrolierius skundą pripažino pagrįstu ir patvirtino, jog K.Gusarovas elgėsi netinkamai. Tokia Seimo kontrolieriaus išvada rodo, kaip apgailėtinai, reaguodama į A.Bacevičiaus skundą, elgėsi konservatorės J.Bucevičės vadovaujama komisija. J.Bucevičė „Kalvotajai Žemaitijai“ anuomet paaiškino, kodėl taip elgėsi. „Mes pasitikėjome meru“, — kuo ramiausiai pareiškė konservatorė.