Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip politikams sekėsi tesėti savo įsipareigojimus?

Į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus atsako Savivaldybės tarybos narys Tomas Lekavičius

Savivaldybės taryba renkama keturiems metams. Jau praėjo dveji šios kadencijos metai. Ką politikams pavyko pasiekti ir ko ne? Kokius tikslus kelia likusiam kadencijos laikotarpiui? Kaip jie vertina praėjusius metus? Kadencijos įpusėjimo proga kai kuriuos Savivaldybės tarybos narius paprašėme atsakyti į klausimus. Dabar skelbiame interviu su Savivaldybės tarybos nariu Tomu Lekavičiumi, išrinktu pagal visuomeninio komiteto „Mūsų Telšiai“ sąrašą.

— Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip vertinate Savivaldybės tarybos veiklą, rajono ekonominę, socialinę bei kitų Savivaldybės kuruojamų sričių būklę? Kuo ji pagerėjo ar pablogėjo, lyginant su ankstesniu laikotarpiu?
— Tarybos veiklą vertinu gana dviprasmiškai. Nepateisinu, kai Tarybos narių grupė veikia tik savo asmeninių interesų vedami. Dėlioja ir ardo koalicijas tik tam, kad pagerintų savo aplinkos gerovę. 25 Tarybos nariai vieningai turėtų dirbti Telšių rajono gerovei, bet, deja, yra dirbama tik siekiant užvaldyti rajoną. Dabartinės valdančiosios koalicijos sudėtis panaši kaip ir praėjusios kadencijos, todėl rajono būklė yra stagnacijoje, o karantino laikotarpis dar labiau pakenkė.
— 2019 metais per rinkimus Jūs ir Jūsų visuomeninis rinkimų komitetas kėlė tikslus, uždavinius. Ką pavyko įgyvendinti, ko ne ir kodėl?
— Norėjome, kad rajonas regione lyderiautų, o Telšiai neliktų provincija. Kadangi Tarybos dauguma ir rajono vadovai stokoja lyderystės, tai mūsų rinkimo komitetas nebijo imtis lyderystės ir generuoti idėjų, bet oponentai, bijodami konkurencijos, kiek įmanydami stengiasi „gesinti“. Nors esam tik du Tarybos nariai, bet nenuleidžiam rankų ir dirbam toliau.
— Kokias savo, kaip Tarybos nario, reikšmingas rajonui iniciatyvas galėtumėte paminėti? Kokie Savivaldybei dabar būtų svarbiausi tikslai, kuriuos reikėtų pasiekti per likusius Savivaldybės tarybos kadencijos metus?
— Asmeniškai aš, kaip Tarybos narys, dirbu aktyviai ir priklausau daugeliui darbo grupių, visuomeninių tarybų, tad įvairios iniciatyvos man — kasdienis darbas. Viena iš mano kuruojamų sričių yra sportas.
Stengiuosi, kad būtų skiriamas kuo didesnis dėmesys įvairių sporto šakų atstovams. Man vadovaujant Sporto tarybai, praėjusiais metais pavyko padidinti projektams skirtą sumą iki 44 tūkst. eurų, o šiais metais — iki 55 tūkst. eurų. Vykdoma griežtesnė projektų finansavimo skyrimo kontrolė. Telšių rajono savivaldybei pateiktos mano iniciatyvos dėl sporto infrastruktūros gerinimo rajone. Skatinu ir padedu visuomeninėms organizacijoms pritraukti papildomų investicijų iš įvairių projektų. Rezultatai numatomi ekologijos, sporto srityse. Pasigedau Telšių rajono savivaldybės ryšio su Vyriausybe ir Seimu. Tad šiuo klausimu esu pradėjęs dirbti, kad Telšių rajonui būtų skiriamas atitinkamas dėmesys.
Šiuo metu yra rengiamas Telšių rajono dešimties metų strateginis planas. Tai yra gan svarbus dokumentas, kuris numatys gaires, kokia linkme turi judėti rajonas. Aš pats aktyviai dalyvauju jo rengime ir, be abejo, skatinu kuo daugiau visuomenės prisidėti prie koncepcijos sukūrimo. Didelį dėmesį skiriu patraukliai jaunimui aplinkai sukurti.
Telšiai greičiausiai netaps pramoniniu miestu, tad vienas iš potencialų yra turizmas. Šioje srityje reikia naujų šiuolaikiškų marketingo sprendimų. Turime sutvarkytą ežero pakrančių infrastruktūrą, bet neišnaudojame šios vietos pritraukti verslui. Reikia numatyti plane vietas, kur gali atsirasti nauji verslai.
Telšiuose yra suformuoti komerciniai sklypai (buvusių kareivinių miestelis), tai į juos būtina pritraukti inovatyvių verslų. Žinoma, reikia susitvarkyti ir ūkinius reikalus, tokius kaip Respublikos gatvės remontas. Būtina daryti spaudimą Savivaldybės administracijai, kad kuo sklandžiau ir greičiau vyktų procesas. Bet pati didžiausia blogybė yra pandemija. Jai suvaldyti reikia skirti visas pastangas ir kiek įmanoma padėti gyventojams, verslui.
— Dėkojame už pokalbį.

1 Comment

  1. o kodėl pamiršo padėkot, kad savivaldybės direktorius žmoną pareigose paaukštino ir pačiam kaip bedarbiui butų ūkyje naują darbo vietą sukūrė?

Comments are closed.