Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip politikams sekėsi tesėti savo įsipareigojimus?

Į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus atsako Savivaldybės tarybos narys Remigijus Macas

Savivaldybės taryba renkama ketveriems metams. Jau praėjo dveji šios kadencijos metai. Ką politikams pavyko pasiekti ir ko ne? Kokius tikslus kelia likusiam kadencijos laikotarpiui? Kaip jie vertina praėjusius metus? Kadencijos įpusėjimo proga kai kuriuos Savivaldybės tarybos narius paprašėme atsakyti į klausimus. Dabar skelbiame interviu su Savivaldybės tarybos nariu, Socialdemokratų frakcijos pirmininku Remigijumi Macu.

— Įpusėjo Savivaldybės tarybos kadencija. Kaip vertinate Savivaldybės tarybos veiklą, rajono ekonominę, socialinę bei kitų Savivaldybės kuruojamų sričių būklę? Kuo ji pagerėjo ar pablogėjo, lyginant su ankstesniu laikotarpiu?
— Manau, kad per šiuos dvejus kadencijos metus skirtingose srityse pavyko priimti ne vieną sprendimą, kuris davė teigiamų rezultatų. Verta būtų atskirai paminėti: patvirtinti nauji Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatai, kurie ne tik leido teisingiau apskaičiuoti tenkantį rinkliavos dydį, bet ir didžiajai daliai gyventojų sumažinti šią rinkliavą.
Toliau įgyvendinama švietimo įstaigų tinklo pertvarka: ne tik sumažintos administracinės įstaigų išlaikymo išlaidos, bet ir pagerinta paslaugų kokybė.
Pirmą kartą įsteigti socialinio pedagogo etatai ikimokyklinio ugdymo įstaigose: 0,5 etato Telšių „Žemaituko“ darželyje ir 0,25 etato — Telšių „Eglutės“ darželyje. Padidintas logopedų ir specialiųjų pedagogų etatų skaičius. 2020 m. įsteigtos 3 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, į kurias priimti 45 rajono vaikai.
Savivaldybėje optimizavome turto valdymą ir tokiu būdu ne tik sutaupėme biudžeto lėšų jo priežiūrai, bet ir gavome pajamų iš pardavimo. Per dvejus metus parduota nenaudingo Savivaldybei priklausiusio turto: 17 butų, 2 gyvenamieji namai, 11 negyvenamųjų patalpų.
Baigėme įgyvendinti 17 projektų, kurie buvo finansuojami Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis, o 11 projektų pradėjome įgyvendinti naujai (pasirašėme finansavimo sutartis). Pavyzdžiui, baigėme Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimą, Viešvėnų kultūros centro pastato kapitalinį remontą, Kaunatavos kaimo kultūros namų pastato kapitalinį remontą, pritaikant bendruomenės poreikiams, Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimą bei kita. O pradėjome ir įgyvendiname Dalyvaujamąjį biudžetą rajone, Telšių „ješiboto“ pastato išsaugojimą, pritaikant jį edukacinėms ir kitoms veikloms, institucinės globos pertvarką Telšių rajone, Darnaus judumo priemonių diegimą Telšių mieste bei kitus projektus.
Ekonomikos augimą stabdė pasaulį sukaustęs virusas, todėl 2020 m. Savivaldybės tarybos sprendimais buvo suteiktos mokesčių lengvatos, palengvinusios verslui neigiamas COVID-19 pasekmes. O dabar parengėme kompleksinį Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kuris padės verslui išlikti, užtikrins Savivaldybės biudžeto pajamas, stiprins visuomenės ir Savivaldybės administracijos darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugumą, švietimo sistemą, pagerins sąlygas nuotoliniam moksleivių mokymuisi.
Statybos sritis 2020 metais išsiskyrė gatvių remonto bei asfaltavimo darbų gausa. Iš viso rajono gatvėse per metus naujai įrengtos asfalto dangos ilgis siekia beveik 5,5 kilometro, prasidėjo Tryškių pagrindinės gatvės rekonstrukcija, o dabar jau pasiektas ir dar vienas tikslas — buvo sudaryta valstybinė statybos baigimo komisija ir pasirašytas Telšių arenos statybos baigimo aktas.
Sustiprinta socialinė sritis. Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2021 metų pradžios mokėti po 2 bazines socialines išmokas (80 eurų) globėjams už vieno ir daugiau vaikų globą šeimoje, nepriklausomai nuo giminystės ryšių. Per dvejus metus rajone Savivaldybės biudžeto lėšomis įsteigti 4 nauji vaikų dienos centrai.
Tai dalis priimtų sprendimų, atliktų darbų, tačiau ne visose srityse iškelti tikslai bei darbai pasiekė lauktų rezultatų. Netenkina pagrindinės miesto gatvės rekonstravimo tempas, užsitęsę ir vangiai judantys ginčai su rangovais, einamųjų bei smulkių darbų įgyvendinimo operatyvumas.
— 2019 metais per rinkimus Jūs ir Jūsų partijos Telšių rajono skyrius kėlė tikslus, uždavinius. Ką pavyko įgyvendinti, ko ne ir kodėl?
— Dalis numatytų darbų jau įgyvendinta, tačiau ne ką mažiau jų yra likę. Džiugu, kad rajone pavyko išasfaltuoti ne vieną senai remonto laukusią gatvę, gana sklandžiai vyksta vasaros stovyklos Ubiškės mokyklos-darželio patalpose įrengimo procesas, pradėjo veikti dvi naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Tryškiuose ir Varniuose), pagaliau išasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė šalia kapinių Varniuose, tęsiama gydytojų rezidentų finansinė parama, pradėta „Ateities“ progimnazijos baseino rekonstrukcija, baigti statybos darbai Telšių kultūros centro patalpose. Daug darbų šiuo metu tebevyksta ir viliuosi, kad šios kadencijos pabaigoje pagrindiniai kelti tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti.
— Kokie Savivaldybei dabar būtų svarbiausi tikslai, kuriuos reikėtų pasiekti per likusius Savivaldybės tarybos kadencijos metus?
— Žinoma, prieš dvejus metus kelti tikslai, suplanuoti darbai yra neišvengiamai koreguojami dėl COVID-19 pandemijos. Visgi per dvejus artimiausius metus itin svarbu gyventojams šie darbai: pagaliau atverti Telšių kultūros centrą; iš naujo tęsti Telšių menų mokyklos statybą; sklandžiai baigti Respublikos, Muziejaus bei Alyvų gatvių rekonstravimo darbus; gauti Valstybės investicijų programos finansavimą rajono mokyklų („Kranto“ progimnazijos bei kitų), kultūros centrų (vienas jų — Ryškėnų) remontams atlikti, parengti Šilumos ūkio perėmimo Savivaldybės žinion planą, įdiegti e-bilieto, internetinio vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas sistemą; ieškoti naujų galimybių, siekiant į rajoną pritraukti investicijų, jaunų specialistų.
— Kokias savo, kaip Tarybos nario, reikšmingas rajonui iniciatyvas galėtumėte paminėti?
— Politikoje esu naujas žmogus, Savivaldybės taryboje dirbu pirmą kadenciją. Visam rajonui reikšmingomis iniciatyvomis kol kas negaliu pasigirti, tačiau, manau, kad ir nedideli kasdieniai darbai gali duoti reikšmingų rezultatų. Kaip Tarybos narys ėmiausi iniciatyvos, kad, laikantis teisės aktų reikalavimų, būtų nuomojamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas ir taip buvo užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimams. Inicijavau auditą Telšių rajono savivaldybės administracijoje dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų ir specialių tikslinių dotacijų darbo užmokesčiui, priemokoms, premijoms mokėti panaudojimo pagrįstumo. Inicijuotas auditas, kaip nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos naudoja joms skiriamas lėšas. Aktyviai dirbu ir teikiu siūlymus rajono socialinių paslaugų infrastruktūros pertvarkos klausimais.
— Dėkojame už atsakymus.