Poilsiautojus prie Germanto ežero piktina šiukšlės

Pirmadienį, birželio 21-osios vėlūstą rytą, šiukšlės prie Germanto ežero buvo surinktos į maišus ir paruoštos išvežti, tačiau informacinio stendo nepuošė iki juosmens prie jo palikti žolės kuokštai.

Praėjusio pirmadienio rytą į „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redakciją paskambino pilietiški skaitytojai ir pranešė, jog prie Germanto ežero, žmonių pamėgtoje maudymosi vietoje, plaikstosi gausybė šiukšlių.

Nuvykus į vietą, šiukšlės jau buvo surinktos į trejetą maišų ir paruoštos išvežti. Į akis krito netoliese įrengta nedidelė šiukšliadėžė, į kurią gal ir tilptų vienas iš tų surinktų šiukšlių maišų.
„Matytumėte, kas dedasi savaitgaliais, o ir pirmadieniais iš ankstyvo ryto paežerėje pilna šiukšlių. Nejaugi miesto valdžia negali pastatyti normalaus konteinerio šiukšlėms, kokių tenka matyti užsienio šalyse, atostogaujant prie jūros“,— piktinosi pašnekovas.
Žinoma, neneigsime, jog pirmiausia reikia kaltinti šiukšlintojus, kurie ieško atilsio gamtoje, o po to jai „atsilygina“ paliktomis šiukšlėmis.
Informavus Telšių miesto seniūną Česlovą Ubartą, jis pastebėjo, jog galima statyti bet kokio dydžio šiukšlių konteinerį, nevalyvi žmonės savo įpročio nekeis. Pasak seniūno, pernai buvo pastatytas didelis konteineris, bet tai negelbėjo: žmonės paslapčia atgabendavo į jį ne tik įvairiausių buities atliekų, bet ir statybinio laužo. Tai išgirdęs kitas mūsų laikraščio skaitytojas labai nustebo: „Sunku patikėti, kaip įmanoma privažiuoti prie ežero, kai ten kelias užtvertas. Neįsivaizduoju, kas ten galėtų atitempti didesnio gabarito šiukšlių ar statybinio laužo“,— kraipė galvą žmogus.
Seniūnas sakė, jog paežerė paliekama visuomet tvarkinga prieš poilsio dienas, šiukšlės surenkamos pirmadienio rytą ir išvežamos. O kas turi pasirūpinti savaitgaliais, kai žmonės vėl prišiukšlina?
„Užtektų ir nedidelio vėjelio, kad į ežerą plūstelėtų šiukšlės. O kiek jų ten jau papuolė, niekas nesuskaičiuos“,— sakė pakalbintas vienas poilsiautojas.
Kad tvarkomasi nešeimininkiškai, į akis krito didžiuliai žolės kuokštai prie informacinio stendo. Suprask — tiek teužgriebė žolės pjovimo traktoriukas. O juk reikėtų tiek nedaug pajudinti rankos, kad mieliau būtų prie informacinio stendo prieiti ir nesisaugoti iš ten galbūt atropojančios erkės.
Prie Germanto maudyklos, pramintos „Prie lokio“, mašinų stovėjimo aikštelės nuošalėje įrengta vieta šiukšliadėžėms. Tačiau jos birželio 21-osios rytą buvo pilnut pilnutėlės ir su didžiuliais kaupais. Šiukšlės nežinia kada buvo išvežtos. Pasak seniūno, ši vieta miestui nepriklauso. Kas šeimininkai, atsiliepkite ir tvarkykitės!
Išvada viena: galime pykti ant nevaleikų, bet jie mūsų visuomenės nariai. Nežinia kada ateis tokie laikai, kai jie suvoks, jog gamta prilygsta saviems namams. Tačiau kiekvienas mokesčių mokėtojas pasakys, jog valdžios struktūrų priedermė yra palaikyti tvarką jai priklausančioje teritorijoje ir kurti kuo palankesnes sąlygas žmonėms, kurie nori ilsėtis jaukioje, o ne šiukšlių primėtytoje aplinkoje. Ne prieš artėjančius rinkimus, o kiekvieną dieną valdininkams reikėtų vadovautis šūkiu: „Pirmiausia — žmogus!“ („KŽ“ inf.)

2 Comments

  1. Taip, prie lokio prieplauka su didžiulėmis skylėmis, vinys išlindusios. Ar tik ne Telšių butų ūkis turi tvarkyti?
    Be to, žmonės atsiveža savo šunis tiek į pagrindinę tiek prie lokio maudyti. Gal kada pajėgūs būtumėt nesigirti, kad įspėjote, o tvarkingai baudą išrašyti?

  2. Šiukšles reikia ne tik išvežti, šiukšles reikia ir patiems surinkti pamačius, gerbiamieji piliečiai, tai mūsų pilietinė pareiga, visur aplink save

Comments are closed.