Žemaitija popiežiaus globoje — net šešetą šimtmečių

Įžvalgomis apie Žemaitijos tapimą globojama popiežiaus su konferencijos dalyviais pasidalino ir visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius.

2021 metų rugsėjo 11 dieną sukako lygiai 600 metų, kai popiežius Martynas V priėmė Žemaitiją į savo globą. Ta proga Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose rugsėjo 11–ąją buvo švenčiama Žemaičių diena, o šiam ypatingam įvykiui paminėti rugsėjo 16-ąją Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Į tarptautinę konferenciją „Žemaitija popiežiaus globoje — 600 metų“ susirinko gausus būrys dalyvių ne tik iš Telšių vyskupijos. Į ją atvyko svečių iš įvairių Lietuvos vietų — Šiaulių, Jurbarko, Plungės, Telšių savivaldybių merai bei atstovai, dalyvavo seminaristai iš Vilniaus kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos kunigai, tikybos mokytojai, Telšių miesto bendruomenės nariai.
Konferencijos pirmąją dalį vedė ir jos dalyvius pasveikino Telšių kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto profesorius kun. dr. Saulius Stumbra.
Konferencijos dalyviai supažindinti su Žemaitijos istorija filmuotos medžiagos pagalba, o savo įžvalgomis apie Žemaitijos tapimą globojama popiežiaus su susirinkusiaisiais pasidalino ir visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, ką tik grįžęs iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi, kuris rugsėjo 12–15 dienomis atliko apaštalinę kelionę Slovakijoje. Telšių vyskupas susitikime su pontifiku atstovavo Lietuvos Bažnyčiai.

Sveikinimo žodžiai ir palinkėjimai konferencijai sėkmingo darbo taip pat nuskambėjo iš Klaipėdos universiteto prorektoriaus Benedikto Petrausko ir Telšių rajono savivaldybės vicemero Manto Servos lūpų. Sveikintojai pasidžiaugė suorganizuota moksline konferencija, Bažnyčios ir kitų atstovaujamų institucijų glaudžiu bendradarbiavimu, o sveikinimus vainikavo Telšių meno mokyklos atstovų muzikinis kūrinys.
Apie Visuotinės ir dalinės Bažnyčios santykį nuotoliniu būdu kalbėjo apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas dr. Visvaldas Kulbokas. Jis išryškino evangelizacijos dinamiškumą dalinėje Bažnyčioje — vyskupijoje, kuri esti pagrindas, kaip dalinei Bažnyčiai priklausanti Dievo tauta per vienybę su popiežiumi tampa viena su visa visuotine Bažnyčia bei atlieka ypatingą misiją evangelizacijos procese.
Kraštietis Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Alfredas Bumblauskas dėl dalyvavimo ekspedicijoje negalėjo atvykti į konferenciją, todėl visus pasveikino nuotoliniu būdu, patikindamas, jog jo sūnus dr. Mangirdas Bumblauskas kuo puikiausiai išnagrinės pasirinktą temą. M.Bumblauskas pristatė popiežiaus Martyno V bulės „Mirrabilis Deus“, pasirašytos 1421 m. rugsėjo 11 dieną, istorinę reikšmę ir svarbą ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorinės tėkmės raidoje. Šis dokumentas ir iš jo išplaukiantys įvykiai įveda Žemaitiją į Vakarų Europos istoriją ir krikščioniškosios tapatybės formaciją.
Klaipėdos universiteto profesorius mons. habil. dr. Arvydas Ramonas išsamiai kalbėjo apie vyskupijos teologinę reikšmę. Vyskupijos ganytojas vyskupas, jo pagalbininkai kunigai ir visa Dievo Tauta keliauja link ypatingo ir svarbiausio tikslo — Dievo Karalystės. Ši misija nepaprastai svarbi ir reikšminga, o būtent ją ir atlieka vyskupija, kaip Visuotinės Bažnyčios dalis.
Po kavos pertraukos antrąją konferencijos dalį vedė Klaipėdos universiteto docentas kun. dr. Andrius Vaitkevičius.
Apie pamokslo svarbą ir kaip komunikacijos bei evangelizacijos priemonę Žemaitijoje pranešimą skaitė Klaipėdos universiteto profesorė habil. dr. Dalia Marija Stančienė. Pranešėja išryškino pamokslo svarbą, skelbiant Evangeliją nuo pat Krikščionybės pradžios Žemaitijoje ir visoje Bažnyčioje, ir akcentavo tokio skelbimo būdo aktualumą ir šių dienų pasaulyje.
Kaip Krikščionybė įsitvirtino Žemaitijoje jau XV amžiuje, koks buvo to meto Žemaičių vyskupijoje parapijų ir bažnyčių tinklas ir kaip įsitvirtino to meto visuomenėje krikščioniškieji vardai, išsamiai pristatė Klaipėdos universiteto docentas dr. Vacys Vaivada.
Į konferenciją negalėjusio atvykti Lietuvos istorijos instituto atstovo dr. Stephen C. Rowel pranešimas „Žemaičių krikšto raida: XV–XVI a. Krekenavos pavyzdys“ bus išspausdintas moksliniuose leidiniuose.
Vėliau visiems norintiems konferencijos dalyviams Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė vedė ekskursiją. Konferencijos dalyviai aplankė buvusį Telšių bernardinų vienuolyną, Telšių kunigų seminariją bei Telšių vyskupijos katedrą.
Konferenciją suorganizavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, bendradarbiavo Telšių vyskupijos kurija, Klaipėdos universitetas, Žemaičių muziejus „Alka“.