Tas žalumas į rudenį veda

2021 4 rugsėjo 0

„Nieko nesakydamas/ tik vėjas kužda į ausį./ Kur dingo balsai?/ O gyventa čia buvo ilgam“ — Marcelijus Martinaitis Ieva Sigita Naglienė Rudens pradžia — su [toliau]