Skelbiamas nekilnojamųjų daiktų pirkimas

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiai, (8~444) 56173.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkami nekilnojamieji daiktai (butai):
1. Dviejų kambarių butas Varnių m., Telšių r.;
2. Trijų kambarių butas Varnių m., Telšių r.
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2021 m. lapkričio 8 d. 17 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks 2021 m. lapkričio 9 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Kandidatas užklijuotame voke su užrašu: „Telšių rajono savivaldybės administracija. Buto (nurodyti, kurio) pirkimo konkursui“ Telšių rajono savivaldybės administracijos (Telšiai, Žemaitės g. 14) Teisės ir administravimo skyriaus specialistui, atliekančiam vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas, pateikia:
1. Užpildytą pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) formą;
2. Buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
3. Buto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti buto savininkui (jeigu reikia);
5. Buto energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše buto energetinė klasė užregistruota, pažymos pateikti nereikia).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su buto pardavimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšių m., kreiptis į Teisės ir administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas) arba internetiniame puslapyje www.telsiai.lt.
Detalesnė informacija telefonu 8~686 93183.

Telšių rajono savivaldybės informacija