Užsigeidė kreiptis į teismą. Kokia bus iš to nauda?

Rašėme, kad Savivaldybės tarybos Etikos komisija, vadovaujama Tomo Lekavičiaus, rugpjūčio 10 dieną pripažino, kad meras Kęstutis Gusarovas net keturis kartus, o jo pavaduotojas Mantas Serva — vieną kartą, pažeidė politikų elgesio kodeksą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, gavusi K.Gusarovo ir M.Servos skundus, mūsų vietinių etikos komisijų sprendimus dėl mero panaikino todėl, kad buvo padaryta daug procedūrinių pažeidimų. Lygiai dėl tokių pat priežasčių panaikintas ir Etikos komisijos sprendimas dėl mero pavaduotojo M.Servos. T.Lekavičius kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas paskirti teisininką ar samdyti advokatą ir apskųsti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą teismui.

Alvydas Ivoncius

Mero elgesys neva ne… Etikos komisijos reikalas
Kaip sakoma, kreiptis į teismą niekas nedraudžia. Tačiau ar toks T.Lekavičiaus pageidavimas duotų kokios nors naudos, abejotina. Mat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nenagrinėjo, ar K.Gusarovas nusidėjo, ar ne politikų elgesio normoms. Komisija išnagrinėjo, kaip buvo K.Gusarovo atžvilgiu priimti sprendimai, nustatė procedūrinius pažeidimus. Būtent jie ir tapo pagrindu naikinti Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimus.
Manytume, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas turėtų tapti vadovėliniu vietiniams etikos sargams ir pamokyti, kaip reikia tirti skundus. Savivaldybės tarybos Etikos komisija K.Gusarovą pripažino kaltu dėl keturių epizodų: neatsakė į Tarybos nario Martino Leščiausko raštą dėl Telšių centrinio stadiono; atsakymą į kitą M.Leščiausko raštą išsiuntė ne tuo adresu, kuris buvo nurodytas Tarybos nario rašte; viename posėdyje įskaitė Tarybos narės Evelinos Lenkauskienės balsą, nors ji nedalyvavo posėdyje; įskaitė piliečio, kuris prisijungė įrenginiu „i.Phone“ ir neįsijungė vaizdo kameros balsą.
K.Gusarovas labai įdomiai vertino Etikos komisijos teisę nagrinėti, ar jis pažeidė etiką, neatsakydamas į Tarybos nario raštą. Pasak mero, tai „apskritai nėra Etikos komisijos nagrinėjimo dalykas“. Be to, K.Gusarovas aiškino neva nėra gauta informacija, ar jis pažeidė teisės aktus „iš kitų institucijų“. Tarsi Etikos komisija pati negalėtų įvertinti, ar neatsakymas į gautą raštą yra teisės aktų pažeidimas, ar ne. Kodėl nebuvo atsakyta į M.Leščiausko raštą dėl centrinio stadiono, narpliojo sudaryta komisija ir valdininkas gavo tarnybinę nuobaudą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 85 (10397)