Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų žiniai

Primename rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kad valstybinės žemės nuomos mokestį privalu sumokėti iki 2021 m. lapkričio 15 d.
Juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos, daugiabučių namų savininkų, garažų savininkų bendrijos) valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2021 metus gali pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijoje asmeniškai (Žemaitės g. 14, Telšiuose, 310 kab.), viešųjų elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Juridiniai asmenys, nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, naudojamų žemės sklypų vidutines rinkos vertes ir kitą informaciją žemės nuomos mokesčio klausimais gali sužinoti telefonu (8~444) 56180, el. paštu daiva.vaitkuviene@telsiai.lt. Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai patvirtinti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimu Nr. T1-102 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo“.
Įmonėms, patekusioms į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą, valstybinės žemės nuomos mokestis mažinamas 25 procentais. Jeigu mokesčių mokėtojui gali būti taikomos ir kitos Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytos lengvatos, taikoma viena — didžiausia lengvata.
Fiziniams asmenims (gyventojams) valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos bei mokėjimo kvitai išsiųsti paštu. Valstybine žeme besinaudojančius gyventojus, negavusius valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijos, prašome kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių (310 kab.), el. p. reda.lukauskiene@telsiai.lt arba skambinti tel. (8~444) 56180.
Telšių rajono savivaldybės taryba yra nustačiusi neapmokestinamus žemės sklypų plotų dydžius: senatvės pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 16 metų amžiaus, Telšių mieste — iki 0,15 ha, Varnių mieste — iki 0,25 ha, kaimo teritorijoje — iki 3,0 ha.
Savivaldybės taryba Telšių ir Varnių miestų gyventojams, besinaudojantiems žemės ūkio paskirties žeme (daržais ir ganyklomis), paliko galioti neapmokestinamą 0,30 ha žemės sklypų plotų dydį.
Žemės nuomos mokestį galima sumokėti bendrąja tvarka kredito bei kitose mokėjimą priimančiose įstaigose (bankuose, kredito unijose), taip pat UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose, MAXIMA parduotuvių kasose, pateikus gautus mokėjimo kvitus. Taip pat galima mokestį sumokėti naudojantis elektroninėmis bankininkystės paslaugomis, atliekant mokėjimo pavedimą į Telšių rajono savivaldybės žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą, nurodytą deklaracijoje.
Informacija žemės nuomos mokesčio klausimais teikiama tel. (8~444) 56180, Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt (nuoroda: Savivaldybė, Veiklos sritys, Mokesčiai, Valstybinės žemės nuomos mokestis).

Telšių rajono savivaldybės administracijos informacija