Pasirašyta Žemaitijos krašto identitetui stiprinti bendradarbiavimo sutartis

Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metu kartu su muziejaus direktore Eva Stonkevičiene ir Instituto direktoriumi dr. Vasilijumi Safronovu dalyvavo Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresn. mokslo darbuotojas doc. dr. Vacys Vaivada.

Žemaičių muziejus „Alka“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Simboliška, kad ji pasirašyta abiem įstaigoms minint įkūrimo sukaktis — muziejui šiemet sukanka 90, o institutui — 30 metų.
Muziejaus direktorė Eva Stonkevičienė ir instituto direktorius dr. Vasilijus Safronovas parašais patvirtino susitarimą bendradarbiauti, organizuojant renginius, mokslo ir taikomuosius tyrimus bei jų rezultatų pristatymus, studentų praktikas, kvalifikacijos kėlimą, kuriant istorinių, archeologinių ir kitų šaltinių duomenų bazes, rengiant projektus, leidžiant leidinius ir įgyvendinant kitą įstaigų partnerystę skatinančią veiklą. Pasirašant sutartį, kartu su vadovais dalyvavo Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresn. mokslo darbuotojas doc. dr. Vacys Vaivada.
„Abi institucijos mokslo klausimais bendradarbiavo jau seniai, tačiau bendradarbiavimas nebuvo įteisintas dokumentu. Džiaugiamės galiausiai žengę žingsnį ir pasiryžę pasirašyti sutartį, kuri bus naudinga ateities perspektyvoje. Tikiuosi, kad, pasibaigus strateginiams bei techniniams projektams ir atsidarius visiems muziejaus padaliniams, dar intensyviau pradėsime dirbti su turiniu, kuris ir yra muziejaus varomoji jėga.
Intensyviai bendradarbiaudami su akademine bendruomene, atsivers platesnės galimybės atskleisti turimus resursus ir stiprinti krašto identitetą“,— sakė direktorė E.Stonkevičienė.
Direktorei antrindami Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto atstovai sakė: „Viliamės, kad šiemet vasario mėnesį 90-metį minėsiantis muziejus ir veiklos 30-metį skaičiuojantis institutas stiprins ryšius“.
Sutarties pasirašymą inicijavusi Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė J.Bucevičė pasakojo, kad su institutu bičiulystė užsimezgė doc. dr. V.Vaivadai tarpininkaujant, kuris kiek daugiau nei prieš trisdešimt metų buvo ilgametis muziejaus mokslinis bendradarbis.
„Su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu ryšius palaikome seniai, o pastaraisiais metais mokslinis bendradarbiavimas tapo dar intensyvesnis. Praėjusiais metais, dalyvaujant instituto moksliniams darbuotojams, surengtos konferencijos „Rainių tragedija: atmintis gyva“, „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“ ir įgyvendintos kitos veiklos. Svarbu paminėti ir tai, kad dr. V.Vaivada su kitais mokslininkais skaitys pranešimą šiemet birželio mėnesį rengiamoje konferencijoje, skirtoje Žemaičių muziejaus „Alka“ 90-ajai sukakčiai paminėti. Taip pat, gavus finansavimą, šiemet ketinama įgyvendinti projektą „Telšių atminties knyga: holokausto sunaikintas žydų bendruomenės gyvenimas“ ir surengti mokslinę konferenciją „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“,— bendras veiklas su partneriais pristatė J.Bucevičė. (Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.)