Telšių samariečiai ir per pandemiją skuba daryti gera

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus savanoriai.

2022-ieji paskelbti Savanorystės metais, o Sausio 25-ąją yra minima Lietuvos samariečių bendrijos diena. Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius pagrindinius tikslus šiems metams dar tik keliasi, tačiau vieni svarbiausių — išlaikyti bei pagerinti turimas patalpas arba gauti tinkamas naujas, sėkmingai baigti pradėtus projektus, suteikti pagalbą jos stokojantiems asmenims. „Kiekvienų metų tikslas slypi mūsų šūkyje „Skubėkime daryti gera“, o jį įgyvendiname su savanorių, Telšių miesto vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, Telšių rajono valdžios atstovų ar tiesiog Telšių miesto gyventojų pagalba“,— teigia LSB Telšių skyriaus koordinatorė Veronika Bespalovienė.

Justina Lukošienė

Išbandymų metai
Vertindama praėjusius Telšių samariečių veiklos metus, V.Bespalovienė sakė, kad 2021-ieji buvo naujų išbandymų ir pamokų metai. „Iš esmės keitėmės vizualiai, nauji savanoriai, darbuotojai, praktikantai įnešė naujų idėjų, planų, kuriuos sėkmingai šiuo metu įgyvendiname. Praėjusių metų pabaiga buvo tikras jėgų išbandymas socialinių darbuotojų padėjėjams, kadangi pradėjome teikti paslaugą „Asmeninė pagalba neįgaliesiems“, kurią teikia asmeninis asistentas (socialinio darbuotojo padėjėjas). Tai gali būti pagalba namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys — ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Šiuo metu asmeninę pagalbą neįgaliesiems teikia 5 socialinio darbuotojo padėjėjai“,— pasakojo V.Bespalovienė.

Didžiausias iššūkis — šiukšlės, vairuotojų, kuro ir technikos stoka
Pandemijos pradžia organizacijai buvo be galo sunkus laikas, nes buvo galima priimti tik ribotą skaičių savanorių, taip pat išrūšiuotų aukojamų daiktų nebuvo galima atiduoti, todėl susikaupė dideli kiekiai ne tik naudotos tekstilės, bet ir buitinės technikos, baldų, kurių sandėliuoti ilgam laikui tinkamų sąlygų nėra. „Labai gaila, bet nemaža dalis daiktų tapo tiesiog nebetinkami naudoti — supuvo, peršlapo. Šis laikotarpis taip pat atsiliepė skaudžiai skyriaus savanoriams, kurių didžioji dauguma yra socialinėje rizikoje. Tokiems žmonėms veikla, pastovumas yra be galo reikalingi. Tačiau pastaraisiais metais išmokome gyventi ir su pandemijos apribojimais. Vykdome visus reikalavimus, kurie yra būtini užtikrinant ne tik savanorių, bet ir klientų bei paslaugų gavėjų saugumą. Šiuo metu džiaugiamės, jog kasdien turime aibę rankų, kurios noriai savanoriauja, padeda vykdyti kasdienes veiklas. Džiaugiamės, jog praėjusiais metais aptarnavome apie 1320 žmonių, kurie apsilankė Telšių „Atiduotuvėje“, o kur dar neįgalieji, senjorai ar kiti pagalbos prašiusieji padėti pervežti daiktus, sutvarkyti namus, aplinką, padėti įsikurti naujuose namuose, suteikti pavėžėjimo paslaugą į gydymo įstaigas ir t.t“,— vardijo V.Bespalovienė bei pridūrė, kad pats didžiausias iššūkis, su kuriuo šiuo metu susiduria Telšių samariečiai, yra šiukšlės, kurių gausu tarp aukojamų daiktų, taip pat stokojama vairuotojų, transporto, kuro ir technikos, su kuria atliekami įvairūs buitiniai patarnavimai.

Naujas projektas
Paskutiniais 2021 metų mėnesiais startavo naujas projektas LSB Telšių skyriuje — Alternatyvių investicijų detektorius „Pagalba įdarbinant diskriminaciją patiriančius asmenis“. Projekte dalyvauja 16 asmenų, kurie patiria diskriminaciją įsidarbinant dėl amžiaus, negalios, netinkamo gyvenimo būdo, socialinės ar šeimyninės padėties — yra vieniši tėvai, šiuo metu gyvena savarankiško gyvenimo namuose, Krizių centre. Projekto dalyviams yra teikiamas nuolatinis emocinis palaikymas, psichologinė pagalba, jie lanko savipagalbos grupes, taikoma darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas. Tikslas — padėti įsidarbinti bei išlaikyti darbo vietą. „Esame be galo dėkingi Telšių rajono Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, Užimtumo tarnybos, Socialinių paslaugų centro, Telšių nakvynės namų darbuotojams už bendradarbiavimą, vykdant ne tik naujas, bet ir senąsias mūsų veiklas, tokias kaip Telšių „Atiduotuvė“. Šis socialinis projektas iki šiol yra LSB Telšių skyriaus vizitinė kortelė, nes nė vienas mūsų vykdomas projektas neapsieina be „Atiduotuvės“ teikiamų paslaugų. Turbūt kiekvienas projekto „Asmeninė pagalba neįgaliajam“ paslaugos gavėjas kartu su socialinio darbuotojo padėjėju kreipėsi dėl galimybės gauti paramą įvairiais namų apyvokos daiktais, rūbais, buitine technika, taip pat kompensacine technika (neįgaliųjų vežimėliai, kėdutės, vaikštynės, ramentai ir pan.). Projekto AID „Pagalba įdarbinant diskriminaciją patiriančius asmenis“ dalyviai turi galimybę darbinius įgūdžius ugdyti, tobulinti rūšiuojant rūbus, padedant „Atiduotuvės“ klientams išsirinkti daiktų, palaikyti tvarką patalpose, taiso sulūžusius daiktus, baldus, siuva, taiso rūbus bei atlieka įvairius buitinius patarnavimus“,— kalbėjo V.Bespalovienė.

Veiklų gausa ir jų nauda Telšių miestui
LSB Telšių skyrius vykdo šias veiklas: vaikų dienos užimtumo centrai (VDC) „Kranto“ ir „Atžalyno“ progimnazijose (abu dienos centrus lanko 46 vaikai); socialinis projektas Telšių „Atiduotuvė“; projektas „Švarinkime Telšius nuo naudotos tekstilės“; buitiniai patarnavimai neįgaliesiems ir senjorams; asmeninė pagalba neįgaliesiems; projektas „Alternatyvių investicijų detektorius“ — pagalba asmenims, patiriantiems diskriminaciją atviroje darbo rinkoje; savanoriškai atliekama lankomosios priežiūros paslauga; projektas „Pagražinkime mūsų Telšius“ — mažiau prižiūrimų miesto viešųjų erdvių švarinimas; švarinami 5 objektai Telšių mieste — valomi daugiabučių kiemai; savanoriškai atliekami vidaus apdailos ir remonto darbai; medienos gaminių apdirbimo dirbtuvės; parama maisto produktais nepasiturintiems savanoriškoje veikloje dalyvaujantiems asmenims; kompensacinės technikos nuoma.
2019 m. savanoriškoje veikloje dalyvavo 16 asmenų, 2020 m. — 8 asmenys, nes dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos ir karantino sąlygų bendrija privalėjo riboti savanorių srautus. 2021 m. buvo sudarytos 64 savanoriškos veiklos sutartys, o 2022 m. per pirmąjį mėnesį jau sudaryta 31 savanoriškos veiklos sutartis. „Iš šių skaičių matome, kad žmonių, norinčių savanoriauti LSB Telšių skyriaus vykdomose veiklose, tik didėja. Be galo džiaugiamės ir viliamės, jog mūsų veiklos tik plėsis bei bus ir toliau naudingos Telšių miesto gyventojams. Organizacijoje šiuo metu yra įdarbinta apie 12 žmonių, kurie dirba pagrindiniuose LSB Telšių skyriaus projektuose, atlieka socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, psichologo, buhalterio bei projektų koordinatorių pareigas. Aš, kaip Lietuvos Samariečių bendrijos Telšių skyriaus koordinatorė, galiu atvirai pasakyti, jog visos mūsų vykdomos veiklos yra labai didelis indėlis Telšių miesto naudai. Ši organizacija globoja didelę dalį žmonių, kuriuos daugelis nurašė kaip netinkamus darbuotojus, nepatikimus asmenis. Be galo džiaugiuosi, jog tik bendru viso kolektyvo darbu tikrai galime vadintis Samariečių šeima, kurioje nė vienas nėra paliktas likimo valiai. Kartu švariname Telšius nuo naudotos tekstilės gaminių, nebereikalingų stambiagabaričių daiktų. Taip pat švariname Telšių aplinką — mažai lankytinas vietas, kapinaites, daugiabučių kiemus. Padedame tiems, kuriems pagalba reikalinga DABAR: kai sudega namai, liekama be namų, daiktų ir rūbų, kai nėra kas užregistruoja ar nuveža pas gydytojus, kai skubiai prireikia psichologo pagalbos ar tiesiog patarimo. Kartu mes padedame motinai žemei, nes panaudotą daiktą ne išmetame, o sutvarkome ir randame jam kitus namus. Mūsų organizacija globoja ir įveiklina priklausomybių paliestus žmones, neįgaliuosius, nepasiturinčius ar diskriminaciją dėl kitų priežasčių patiriančius asmenis“,— akcentavo LSB Telšių skyriaus koordinatorė.
LSB Telšių skyrius dėkoja Telšių miesto ekologijos skyriui bei komisijai, kurios dėka praėjusiais metais turėjo galimybę išvežti beveik 3,5 tonos naudotos tekstilės atliekų. Taip pat dažnai sulaukiama valdžios atstovų, kurie aplanko, domisi Telšių samariečių vykdomomis veiklomis. „Jų apsilankymai, bendravimas ir bendradarbiavimas skatina mūsų organizacijos savanorius dar labiau stengtis vykdyti pagrindinį samariečių šūkį „Skubėkime daryti gera“. Taip pat nuoširdžiai dėkojame ūkininkams, kurie suteikė paramą šviežiais produktais, prekybos centrui MON už paramą marinuotais burokėliais bei mūsų partneriams — prekybos centrui „Norfa“, kurie mus kasdien paremia paskutinės dienos galiojimo produktais. Dėkojame miesto gyventojams už tai, jog lankosi pas mus, kad išsirenka jiems reikalingų daiktų bei aukoja organizacijai, jog pasitiki mūsų vykdomomis veiklomis, savanorių darbu“,— Telšių samariečių vardu dėkojo V.Bespalovienė.