Valdoviukai semiasi gerosios patirties

Valdoviukams labai patinka žodis „pasisemti“. Ypač pasisemti iš Telšių kunigaikštijos iždo skrynios. Nu, visko išsemti negalima, bo išveš į Šiaulių areštinę. Semti reikia apdairiai, po truputį, kad niekas nepastebėtų. Pasisemti valdoviukai gali tik, taip sakant, atsižvelgiant į jų politinį svorį. Nu, Žandaras manė esąs politiškai nusipenėjęs, ir elgėsi kiauliškai: vienas pats gviešėsi semtis, kitiems neįpildamas. Todėl ir išspyrė jį laukan pas Pelenę užsiimti civilinės metrikacijos funkcijomis.
Valdoviukai baisiai mėgsta kur nors keliauti. Ypač smagu keliauti už kunigaikštijos iždo pinigus. Bet kaip pasiteisinsi liaudžiai? Nesakysi, kad vykai į Vieną, Paryžių ar Berlyną šiaip paslampinėti, su mergomis padūkti. Todėl valdoviukai išgalvojo tokį kalambūrą — „semtis gerosios patirties“. Kartais jos užsienių karčemose tiek prisisemia, kad į viešbučius juos parvelka ar parneša.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 17 (10428)