Jomantų miško pažintinis takas atgis paukščių čiulbesiu

Į šventę atvykę „Vilties“ centro auklėtiniai taip pat kėlė inkilus.

Kovo 17-ąją Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys ir Varnių regioninis parkas paukštelių sugrįžtuvėms Jomantų miško pažintiniame take surengė šventę, kurioje buvo keliami inkilai.

Algirdas Dačkevičius

Šventės dalyvius pirmiausia pasveikino Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio vadovas Romualdas Zebčiukas, padėkojęs už gausų dalyvavimą moksleiviams ir jų mokytojams, o ypač Varnių regioninio parko darbuotojams su ilgamete direktore Irena Zimbliene.
R.Zebčiukas pasidžiaugė, kad po miško reformos pradeda atsigauti Jaunųjų miško bičiulių veikla, kurią reikėtų mokyklose puoselėti. Miškininkų vadovas paragino moksleivius rinktis miškininko profesiją.
Šypsodamasi šių žodžių klausėsi Žarėnų girininkijos girininko pavaduotoja, kilusi iš Nevarėnų, Monika Černišovaitė, pernai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įgijusi diplomą ir tais pačiais metais sėkmingai įsidarbinusi gimtajame rajone.
Varnių regioninio parko direkcijos vadovė Irena Zimblienė pasidžiaugė gausiai šventėje dalyvavusiais moksleiviais, kurie atvyko kelti paukšteliams inkilų, taip pat ilgametės Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokytojos Virginijos Junkurienės veikla, ugdant jaunuosius miško bičiulius.
Direktorė pastebėjo, jog pradėtas įgyvendinti projektas „Jomantų miško pažintinio tako atnaujinimas“ pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ 3 prioriteto „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“ priemonę „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“, priemonės „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“.
Šio projekto partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Viešvėnų pagrindinė mokykla, Telšių „Ateities“ progimnazija, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Luokės seniūnija, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys. Direktorė įsitikinusi, kad prie projekto įgyvendinimo prisidės ir Viešvėnų seniūnija, kurios seniūnas Sigitas Motuzas noriai dalyvavo inkilų kėlimo šventėje.
Daugiausiai veiklos šventėje turėjo Varnių regioninio parko vyr. specialistė Monika Jankauskaitė. Prie jos prisijungė Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio gamtotvarkos specialistė Edita Lydienė, Varnių girininkijos girininkas Svajūnas Rimgaila, Varnių gimnazistai, mokytojai, kiti gamtos bičiuliai. Į šventę atvyko ir „Vilties“ centro auklėtiniai su socialinėmis darbuotojomis.
Dalyvaudami orientacinėse varžybose, o vėliau keldami inkilus, moksleiviai pajuto pavasarinio miško alsavimą.