Informacija gyventojams dėl želdinių genėjimo ir šalinimo

Želdinių genėjimas pavasarį yra labai dažnas darbas kiekvieno gyventojo aplinkoje, kuris svarbus medžių gyvybingumui ir estetinei išvaizdai palaikyti. Norint, kad tai būtų ir naudinga medžiui, genėti reikia laikantis genėjimo taisyklių. Genėjimo pagrindinė paskirtis — išsaugoti ir palaikyti kiekvieno medžio ir krūmo įgimtą lajos struktūrą ir kontūrų plastikos savitumą.

Telšių rajono savivaldybės administracija nori atkreipti gyventojų dėmesį, kad saugotiniems medžiams intensyviai genėti tiek privačioje, tiek valstybinėje žemėje, kai genėjant pašalinama daugiau kaip 30 procentų lajos tūrio, reikia gauti Telšių rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Leidimo saugotiniems medžiams kirsti, genėti nereikia, jeigu atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant — dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui. Taip pat, kai žemės ar želdynų ir želdinių savininkas, valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo želdiniams netaiko intensyvaus genėjimo būdo — t.y. nėra pašalinama daugiau kaip 30 procentų lajos tūrio. Visais kitais atvejais leidimas saugotiniems želdiniams kirsti ar genėti reikalingas.
Jau pastebime, kad gyventojai aktyviai valstybinėje žemėje augančius medžius savavališkai genėja nesilaikydami genėjimo taisyklių, taip medžius žalodami bei sudarkydami jų išvaizdą. Informuojame, kad už želdinių žalojimą ir už neteisėtą medžių genėjimą yra taikomos administracinės nuobodos pagal Administracinių pažeidimų kodekso 281 straipsnį.
Už valstybinėje žemėje augančių medžių genėjimą yra atsakingos seniūnijos, todėl, norėdami, kad medžiai būtų apgenėti šalia Jums priklausančio sklypo, turite kreiptis į seniūniją, kuriai priklauso teritorija ir ji medžius apgenės pagal genėjimo taisykles.
Visais klausimais dėl želdinių tvarkymo (norint įsitikinti ar medis yra saugotinas, ar jam pašalinti reikalingas leidimas, pasikonsultuoti dėl taisyklingo genėjimo ir kt.), prašome kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir civilinės saugos poskyrį (tel.: 8~610 23382 arba 8~665 54816). (Telšių r. sav. inf.)