Pristatytas projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“

Šių metų kovo 18 dieną įvyko projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“ LT03-1-SAM-KO2-004 paslaugų teikimo Nr. 20220106 pristatymas. Informaciniame pranešime pristatytos planuojamos teikti gerovės konsultanto paslaugos, šių konsultacijų nauda asmeniui bei planuojami taikyti metodai konsultacijų metu.

Justina Lukošienė

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Telšių socialinių paslaugų centru ir VšĮ „Lektoriai“ įgyvendina projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“.
Renginio pradžioje dalyvius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas su naujo startuojančio projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“ veiklos pradžia ir akcentavo, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu projektas labai reikalingas rajono gyventojams. Projekto veiklų pradžia pasidžiaugė ir pristatymo renginyje dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus. Buvo pateiktas informacinis pranešimas, skirtas projekto tikslų, laukiamų rezultatų socialiniu, ekonominiu aspektu pristatymui. Pristatomos planuojamos teikti gerovės konsultanto paslaugos, šių konsultacijų nauda asmeniui, pristatomi planuojami taikyti metodai konsultacijų metu.

Apie projektą
Projekto tikslas — prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Projekto metu bus vykdoma viešinimo kampanija, kurios pagalba bus siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie gerovės konsultanto paslaugas ir galimą jų naudą žmogaus psichinei sveikatai. Norima, kad įdiegtas gerovės konsultantų modelis Telšių rajono savivaldybėje leistų žmonėms pasijausti laimingiems, jog Lietuvos statistiniai rodikliai pagal savižudybių skaičių, medikamentinį gydymą gerėtų.

Projektas spręs aktualias problemas
Vienas svarbiausių valstybinių strateginių prioritetų — rūpinimasis visuomenės psichikos sveikata, užkertant kelią rimtiems susirgimams ir medikamentiniam gydymui, savižudybėms. Dabartinė sveikatos apsauga ir depresijos stigma visuomenėje demotyvuoja žmones ieškoti pagalbos ir sąlygoja dar labiau plintančią ligą, kadangi depresija neretai persiduoda ir sergančiojo aplinkoje esantiems žmonėms. Gera psichikos sveikata yra neatsiejama bendrosios žmogaus sveikatos dalis. Gera emocinė sveikata — tai asmens ir visuomenės laimės bei gerovės sąlyga.

Gerovės konsultantų modelis
Gerovės konsultantas — specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus. Projekto tikslinė grupė — Telšių rajono savivaldybės suaugę gyventojai nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Klientai kreipiasi į Gerovės konsultantų centrą dėl paslaugų suteikimo patys arba pagal rekomendacijas. Gerovės konsultantų paslaugų teikimo tikslas — paskatinti žmones kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais — esant lengviems streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiams, teikti žmonėms įrodymais pagrįstas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas. Gerovės konsultantų teikimo uždaviniai: užtikrinti žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugų prieinamumą (nemokamos paslaugos, konsultacijų prieinamumas be specialių nukreipimų ar siuntimų, paslaugos gavėjams teikiamos patogiu metu, įskaitant po darbo valandų, registracija įvairiais būdais, įskaitant internetu, galimybė, tinkamas paslaugų planavimas, stengiantis sutrumpinti konsultacijos laukimo laiką, esant nepalankioms sąlygoms, yra galimybė teikti konsultacijas internetu, telefonu); užtikrinti, kad paslaugos būtų nediskriminuojančios, išlaikytas konfidencialumas bei saugumas (teikiamos paslaugos asmenims, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus grupės, pažiūrų, seksualinės orientacijos, rasės ar tautybės, neįgaliems asmenims, paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir sutarimu, užtikrinamas paslaugos gavėjo konfidencialumas, pagal asmens duomenų apsaugos reikalavimus, užtikrinama, kad paslaugos būtų teikiamos saugioje ir paslaugos gavėjo poreikius atitinkančioje aplinkoje); užtikrinti paslaugų kokybę (paslaugas teikia specialius mokymus baigę bei nuolat kvalifikaciją keliantys gerovės konsultantai, siekiant parinkti tinkamiausias priemones paslaugos gavėjo būklei ir jos dinamikai įvertinti, naudojami standartizuoti sveikatos klausimynai, paslaugos gavėjai tinkamai informuojami apie paslaugų pobūdį, savo pačių būklę bei paslaugos gavimo galimybes, paslaugos gavėjo būklės kitimas stebimas kiekvieno susitikimo metu, suteikiamos paslaugos dokumentuojamos, teikiamos ataskaitos paslaugų steigėjams).
Gerovės konsultavimo teikiamos paslaugos tipai gali būti: įvertinimas — konsultacijų ciklo pradžia arba pirmoji sesija, individualioji konsultacija gyvai konsultacijų ciklo eigoje arba konsultacija nuotoliniu būdu, internetinėje komunikacijos platformoje arba telefonu, baigiamoji konsultacija, baigiant konsultacijų ciklą, rekomendacija kreiptis į ASPĮ arba PSC. Individualių konsultacijų ciklą sudaro vidutiniškai 4-6 (mažiausiai — 2, daugiausiai — 8) tiesioginio konsultavimo sesijos per maždaug 8-10 savaičių ir namų darbai. Esant poreikiui, individualios konsultavimo sesijos arba trumpos intervencijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu (internetu, naudojant tam pritaikytas specialas programas, telefonu).
Konsultacijų ciklo pradžia: pirmosios konsultacijos metu atliekamas paslaugos gavėjo būklės įvertinimas ir konsultacijų plano, pagal tipinį modelį, parengimas; pirmojo susitikimo metu atliekamas pirminis paslaugos gavėjo įvertinimas, kurio metu nustatomas asmens tinkamumas/atitikimas gauti gerovės konsultantų paslaugas; atliekamas į paslaugos gavėją orientuotas interviu, kuris padeda identifikuoti kertines paslaugos gavėjo problemas ir jų sudėtingumo lygį; rekomenduojama paslaugos gavėjui užpildyti standartizuotus klausimynus; tarp konsultacijų paslaugos gavėjui yra paskiriamos savarankiško darbo užduotys.
Konsultavimo ciklo vykdymą sudaro konsultacijų metu taikomos kognityvine ir elgesio terapija (KET) pagrįstos konsultavimo technikos. Konsultacijos trukmė — 60 min., iš jų 45 min. sudaro darbas su paslaugos gavėju bei 15 min. dokumentacijos pildymas. Paslaugos gavėjo būklės kitimas stebimas kiekvieno susitikimo metu. Gerovės konsultantų paslaugos baigiamos, kai asmeniui suteikiamas nustatytas kiekis (daugiausiai — 8) konsultacijų, kurias taikant, asmens sveikatos būklė pagerėjo, pastebimas žymus simptomų pagerėjimas ir teigiamas pokytis vertinimo skalėse; kai konsultacijų buvo suteikta mažiau negu planuota, tačiau klientas nori baigti konsultacijas dėl ženkliai pagerėjusios būklės; paslaugos gavėjas konsultavimo ciklo metu išsiugdo savistabos ir emocinio stiprinimo įrankius, kurie padeda stiprinti emocinę sveikatą ciklui pasibaigus. Žinoma, paslaugos gavėjui primenama, kad jis bet kada gali kreiptis į gerovės konsultantą ar psichikos sveikatos priežiūros specialistą dar kartą, jei jaustų tam poreikį. Jeigu paslaugos gavėjo simptomai parodo lengvą sutrikimą, jam gali būti pasiūlytos gerovės konsultacijos vietoje, tačiau jei atvejis per sudėtingas specialisto kompetencijai, paslaugos gavėjui yra rekomenduojama kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ/PSC), t.y. pas klinikinį/sveikatos psichologą, psichoterapeutą, gydytoją psichiatrą arba šeimos gydytoją.