Geriausias gyvybei paminklas — į medį įkeltas inkilas

Loretos Norvaišienės nuotr.

Paskutinį mėnesio sekmadienį jaukiame gamtos prieglobstyje, Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinyje, Žemaičių kaimo muziejuje, šurmuliavo lankytojai. Panirę paukščių čirškesio koncerte svečiai, padedami muziejaus darbuotojų, tvėrė geriausią gyvybei paminklą — kalė, spalvino ir kėlė į medį inkilą.

Donata Kazlauskienė
Žemaičių muziejaus „Alka“ Kultūrinės komunikacijos specialistė

Nepaisant žvarboko oro, į muziejų atvyko net keletas šimtų lankytojų, iš kurių vieni — nešini jau pagamintais inkilais, kiti — vedini pakilios nuotaikos ir nusiteikimo, vos atvykę, ėmėsi darbo: darbavosi plaktukais, pjūkleliais, griebė vinutes ir kalė medinius namelius paukščiams. Įrengtose inkilų gaminimo dirbtuvėlėse tėčiai, mamos, seneliai ir mažieji muziejaus lankytojai inkiliuką gaminosi patys, kitoje edukacijų erdvėje paukštelių namelius dekoravo žemės spalvomis, o papuošus juos — kėlė į medžius.
Lietuvoje peri apie 218 paukščių rūšių, o kartu su žiemojančiais ar praskrendančiais paukščiais jų priskaičiuojamos 384 rūšys, todėl tikimasi, kad Žemaičių kaimo muziejuje atidarytas naujas gyvenamasis kvartalas pasitarnaus paukščiams, o šie savo giesmėmis džiugins visą artėjantį sezoną.
Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė sveikino susirinkusiuosius, dėkojo atnešusiems inkilėlius ir įteikė simbolinių dovanų — muziejaus išleistų spalvinimo knygelių „Pasivaikščiojimas su Kaukučiu“. Švietimo įstaigoms padovanota po muziejininkės Irmos Kontautienės pernai išleistą knygelę „Paukšteliai čiulbėjo, senoliai kalbėjo“. Siekiant atskleisti lietuvių kalbos įvairovę ir turtingumą, leidinyje smulkiosios tautosakos tekstai pateikti autentiška forma.
Muziejuje apsilankęs Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas dėkojo muziejininkams už iniciatyvą ir naujiesiems gyventojams perdavė savąjį inkilą. Už atneštus namelius paukšteliams dėkojame: Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ bei „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“ ikimokyklinio skyriaus bendruomenėms, Olivijai Micevičiūtei, Elzei ir Justinui Miliams, Darijai ir Dorotėjai Valiūtėms, Vytarui Narmontui, Ramunei Puišytei, Viliui Šimkevičiui, Herkui Mantui Armaliui, Tadui Praspaliauskui ir visų vaikų tėveliams bei seneliams. Už pagalbą, užimant muziejaus lankytojus, dėkojame Telšių tunto skautų „Džiugo“ draugovės skautui Arnui Bagdonui.
Lietuvių tautosakoje užkoduotas mūsų senolių ryšys su gamta. Paukščių čiulbėjimas žmones lydėjo nuo aušros iki sutemų, pagal paukščių elgesį jie sėdavo ir nuimdavo derlių. Patarlėmis apie paukštelius auklėjo vaikus ir aiškino gamtos paslaptis. Paukščių sugrįžtuvių ir inkilų dirbtuvėlių šventę vedė Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-edukatorė Diana Bomblauskienė. Ji susirinkusiesiems pasakojo apie paukštelius, mėgdžiojo jų skleidžiamus garsus kartu su vaikais, mokė lietuvių liaudies žaidimų ir pristatė naujausią edukacinę programą „Paukšteliai čiulbėjo, senoliai kalbėjo“, skirtą ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams. Edukacija pristatoma Žemaičių kaimo muziejuje. Užsiėmimų metu edukatorės supažindina vaikus su paukščiais, drauge lygina paukščių kiaušinius ir lizdus, aiškinasi patarlių reikšmes, žaidžia žaidimus, duoda paklausyti paukščių balsų ir kviečia vaikus juos atkartoti.