INFORMACIJA APIE ATVYKUSIUS UKRAINOS KARO PABĖGĖLIUS IR ESAMĄ SITUACIJĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Apgyvendinimas
Kovo 31 d. duomenimis, Telšių rajono savivaldybei žinoma apie 208 Ukrainos piliečius, kuriems suteikta pagalba Telšių rajone, 7 Ukrainos piliečiai išvyko į kitus miestus ir užsienio valstybes.
Savivaldybės apgyvendinimo vietose gyvena 57 Ukrainos gyventojai, kiti Ukrainos karo pabėgėliai apsistoję pas giminaičius, pažįstamus ar Savivaldybės administracijos paskirto apgyvendinimo koordinatoriaus pagalba apgyvendinti pas užsiregistravusius privačius asmenis.
Ugdymas
Kovo 31 d. duomenimis, rajono mokyklose mokosi 42 vaikai iš Ukrainos, iš jų bendrojo ugdymo mokyklose — 34, ikimokyklinio ugdymo įstaigose — 7, priešmokyklinėje — 1.
Įdarbinimas
Kovo 31 d. Užimtumo tarnybos, ŠKAD Telšių skyriaus duomenimis, Telšių rajone iš viso užsiregistravo 64 Ukrainos karo pabėgėliai, iš jų 54 moterys ir 10 vyrų. Užregistruota — 50 laisvų darbo vietų, unikalių darbdavių, registravusių laisvas darbo vietas — 35.
Kovo 31 d. duomenimis, įsidarbinusių Ukrainos piliečių Telšių rajone — 14, įdarbinta per Užimtumo tarnybą — 12. Keturiolika Ukrainos piliečių dalyvauja pokalbiuose ir laukia galutinių atsakymų dėl įsidarbinimo. Apie 18,8 proc. Ukrainos gyventojų dar negali dirbti dėl įvairių problemų (sveikatos, reikia prižiūrėti mažamečius vaikus arba vyksta jų adaptacija darželyje/mokykloje ir kt.). (Telšių r. sav. inf.)