Dėmesys rajone veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms

Bendruomenių svarba. Kaip tikriausiai daugelis iš Jūsų, mieli gyventojai, pritarsite, kad, kiekvienoje seniūnijoje aktyviai veikia ir bendroms veikloms Jus jungia būtent bendruomenės. Savivaldybėje, siekiant palaikyti su jomis kuo glaudesnį ryšį, yra suformuota Bendruomeninių organizacijų taryba, kurios vienas pagrindinių tikslų — inicijuoti bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.
Atlikta bendruomenių apklausa: rezultatai paskatino inicijuoti susitikimus. Neseniai gyventojai buvote kviečiami dalyvauti minėtosios tarybos inicijuotoje apklausoje ir pateikti savo nuomonę dėl bendruomeninių organizacijų situacijos. Apibendrinus gautus rezultatus, išgryninus dažniausias problemas (finansinių bei materialių išteklių trūkumas, mažas aktyvumas bei kt.), nuspręsta su bendruomenėmis pasikalbėti gyvai, kaip situaciją gerinti. Todėl kartu su Savivaldybės mero pavaduotoju Mantu Serva, kuris yra minėtosios tarybos pirmininkas, aplankiau visas seniūnijas, susitikau su bendruomenių atstovais.
Susitikimuose išryškėjo bendros problemos. Pokalbiuose, ieškant sprendimų kiekvienos seniūnijos bendruomenių atžvilgiu, išsigrynino ir aiškios pagalbos poreikis. Pirmoji — reikalinga specialistų pagalba, rengiant bendruomeninius projektus ir tvarkant dokumentaciją (ypač buhalterinę apskaitą). Antra — bendruomeninių organizacijų pirmininkų patiriamų išlaidų dalinis kompensavimas. Taip pat komunalinių paslaugų išlaidų augimas bei kt.
Apie tai, kas bus daroma toliau. Žinoma, šiuo metu galutinių sprendimų dar nėra, bet apie tai diskutuojame. Planuojame kitų metų Savivaldybės biudžete numatyti lėšas, kurios būtų skirtos bendruomenių pirmininkų kanceliarinių išlaidų daliniam finansavimui. Siekiant lengvinti „biurokratinę“ naštą, svarstysime galimybę rasti formatą, kaip bendruomenėms teikti buhalterinių paslaugų pagalbą. Apskritai, su visomis bendruomenėmis sutarėme susitikti dar šių metų pabaigoje ir aptarti, ką pavyko padaryti ar pagerinti.
Dėkoju visiems dalyvavusiems susitikimuose ir kviečiu gyventojus visuomet kreiptis, jeigu turite pasiūlymų ar pastabų el.p. kestutis.gusarovas@telsiai.lt.
Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

Telšiuose pristatytos idėjos, skirtos įveiklinti Telšių miesto Parko g. 15a esančią teritoriją, kurią nuspręsta vadinti „Telšių park’s“

Savivaldybės darbo grupė, bendradarbiaudama su Vilniaus dailės akademija (VDA), parengė 6 skirtingus siūlymus, skirtus sklypui, esančiam Parko gatvėje 15 a, Telšiuose, įveiklinti. Balandžio 8 d. įvykusio pristatymo metu pateiktos šios idėjos:
1. ALKOS PUSIASALIS. MUZIEJUS IR REKREACIJA;
2. AMATAI: KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ IR AMATŲ KOMPLEKSAS;
3. ŠAKNYS. TELŠIŲ MIESTO VERTIKALAUS ŪKIO LABORATORIJOS/REZIDENCIJOS;
4. MEŠKOS LETENA. TELŠIŲ MEDIENOS TECHNOLOGIJŲ EKSPERIMENTINĖ LABORATORIJA;
5. SINTETINIS NATŪRALIZMAS (NEORGANINIS + ORGANINIS). EKOLOGIJOS MOKSLO CENTRAS;
6. ŽEMAIČIŲ UOSTAS.
Plačiau su idėjomis susipažinti galite www.telsiai.lt ir Facebook paskyroje Telšių rajono savivaldybėje.
„Pristatymo metu visos pateiktos idėjos kėlė susidomėjimą ir, tikiu, pritarsite man. Visi norėtume, kad jos taptų realybe mūsų mieste. Svarbu akcentuoti, kad Telšių rajono savivaldybė idėjų generavimą ir galimybę išreikšti profesinį kūrybiškumą patikėjo VDA jauniesiems architektams, baigiamųjų kursų studentams. Suteikėme jiems galimybę visapusiškai susipažinti su Telšiais ir planuojama vystyti teritorija bei paprašėme laisvo, nestandartinio, inovatyvaus požiūrio. Vienas iš sudarytos darbo grupės tikslų — skatinti telšiškių domėjimąsi jų gyvenamojoje aplinkoje vykstančiais pokyčiais bei siekti įtraukti į tų pokyčių kūrimą. Norime, kad Telšiai taptų dar patrauklesniu traukos centru naujakuriams, ieškantiems galimybės dirbti, realizuoti save bei turiningai leisti laiką. Pirmieji žingsniai jau padaryti — idėjos parengtos ir pristatytos visuomenei. Dabar laukia kiti etapai — idėjos išrinkimas ir „Telšių Park’s“ teritorijos įveiklinimas. Idėją numatoma įgyvendinti, finansuojant ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą. Suprantu, kad daugelis gyventojų teigs, jog Telšių rajone yra daug nebaigtų tvarkyti objektų, gatvių ir t.t., tačiau lygiagretus miesto vizijos kūrimas taip pat svarbus darbas, norint užtikrinti nuoseklų ir visapusišką Telšių vystymosi plėtrą, siekiant išlaikyti ir sustiprinti Žemaitijos sostinės ir regiono centro statusą“,— mintimis apie „Telšių Park’s“ teritorijos įveiklinimą dalijasi Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva.

Tema, kelianti neigiamas emocijas, bet kalbėti ir informuoti privalome

„Nesibaigiantis Respublikos gatvės remontas politiškai nepopuliari tema ir duodanti neigiamą visuomenės atsaką, tačiau kalbėti šia tema — būtina. Užsitęsę darbai, trukdžiai — problemos, kylančios jau ne pirmus metus, tad jaučiu atsakomybę informuoti gyventojus apie esamą situaciją ir tęsti prieš tai buvusių vadovų pradėtus darbus. Kaltų ieškojimas šioje problemoje mažiausiai reikalingas, tačiau sprendimai, padėsiantys greičiau sutvarkyti gatvę — būtini.
Kiekvieną savaitę Administracija turi susitikimus su Rangovu ir aptaria statybos darbų eigą, stebi atnaujintą darbų vykdymo grafiką. Šiuo metu vykdomi inžinerinių tinklų įrengimo darbai Kęstučio ir Birutės gatvėse, link Turgaus aikštės. Akcentuoju, kad vykdant, žemės kasimo darbus Senamiestyje, privaloma archeologų priežiūra, dėl šios priežasties nuolat tenka stabdyti ar keisti darbų vykdymą, sulaukiant atsakymų apie rastus radinius (pvz.: akmenį ir medinį grindinį, medinius vamzdžius ir pan.). Radiniai užfiksuojami ir vertinami, o toliau — laukimas apie Kultūros paveldo vertinimo tarybos priimtus sprendimus dėl atkastų radinių ir tolimesnio darbų vykdymo galimybės. Kalbant apie paskutinius rastus archeologinius radinius, jie nėra vertingi ir darbai gali tęstis toliau. Po inžinerinių tinklų įrengimo bus vykdomi gatvės konstrukcijos statybos darbai, t.y. įrenginėjama sankasa, skaldos pagrindo sluoksnis. Po šv. Velykų planuojama pradėti įrenginėti gatvės konstrukcijos sluoksnius (AŠAS, skalda) Kęstučio ir Birutės gatvių atkarpose. Nepaisant kylančių sunkumų, šiai dienai darbai vykdomi pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką, atsilikimo nėra fiksuojama.
Tolimesniuose etapuose numatytiems darbams sunkumų gali sukelti tie patys minėti archeologiniai radiniai ir, žinoma, užstrigęs medžiagų (granito bortų, klinkerio trinkelių) tiekimas. Šiuo metu su medžiagų trūkumu ir ilgesniu jų pristatymo terminu susiduria ne viena statybos, remonto darbus atliekanti įmonė.
Pagrindines kylančias problemas išdėsčiau trumpai ir, tikiuosi, suprantamai. Dedame visas pastangas, kad darbai vyktų sklandžiai ir laiku. Anksčiau minėtasis darbų grafikas prižiūrimas Savivaldybės administracijos specialistų, kurių pagalba ir toliau bus reikalaujama darbus vykdyti laiku, o statybos aikštelėje laikytis tvarkos ir saugos reikalavimų“,— apie Respublikos gatvėje vykdomus darbus informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Nauji vietinės rinkliavos dydžiai už išorinės reklamos leidimų išdavimą

„Atsižvelgiant į verslo atstovų prašymus, Telšių rajono savivaldybėje sudaryta mano vadovaujama darbo grupė dėl vietinių rinkliavų už išorinės reklamos leidimų išdavimą Savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių nustatymo. Vadovaudamas susitikimams su verslo atstovais ir išnagrinėjus Prekybos, pramonės ir amatų Telšių filialo pateiktus pasiūlymus darbo grupei, pasiūlėme papildyti išorinės reklamos leidimų išdavimą keliais nuolaidų taikymo atvejais ir sumažinti vietinės rinkliavos dydžius.
Noriu priminti, kad išorinė reklama — tai reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, pastatų sienos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.
Po ilgų diskusijų kartu su darbo grupės nariais nusprendėme pasiūlyti vietinės rinkliavos išorinei reklamai nuolaidas taikyti verslo subjektams, eksponuojantiems savo registruotą prekinį ženklą arba reklamą Telšių miesto senamiestyje ant jiems nuosavybės teise ar kita teisėta forma valdomo pastato ar teritorijoje, kai bendras reklamos plotas neviršija 2 kv. m. Siūlome sumažinti vietinės rinkliavos dydžius už leidimo įrengti išorinę reklamą kitose Telšių miesto vietose išdavimą nuo 26,00 Eur už 1 kv. m iki 15,00 Eur už 1 kv. m ir nustatyti, kad vietinė rinkliava skaičiuojama, kai jos bendras plotas viršija 2 kv. m. (iki 2 kv. m — neapmokestinama).
Ypatingas dėmesys skiriamas Telšių miesto senamiesčio įvaizdžiui, todėl, priėmus šiuos pakeitimus, mano nuomone, išvengtume netvarkingų reklamos iškabų būtent Senamiesčio vietose. Savivaldybėje reklamų iškabos yra atnaujinamos, įtakos tam turi teikiamų paslaugų konkurencija tarp paslaugų teikėjų. Tikiuosi, kad, įvedus naujus pakeitimus, pritrauksime daugiau verslo atstovų, norinčių naudotis išorine reklama, o sumažinus įkainius, būtų galima išduoti daugiau reklamos leidimų.
Kad būtų įgyvendinti darbo grupės dėl vietinės rinkliavos už išorinės reklamos leidimų išdavimą Savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių nustatymo pakeitimai, ruošiamas sprendimo projektas, kuris bus teikiamas Telšių rajono savivaldybės Tarybai“,— apie naujus vietinės rinkliavos dydžius už išorinės reklamos leidimų išdavimą kalba Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija